Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN HARASIMOWICZ"

Uzdatnianie wody do celów kotłowych metodą destylacji membranowej

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano zastosowanie destylacji membranowej (DM) do otrzymywania wody dejonizowanej na potrzeby energetyki. Przeprowadzono eksperymenty w instalacji pilotowej zaopatrzonej w komercyjny moduł spiralny z membraną z politetrafluoroetylenu. Dokonano wstępnej oceny metody DM na tle innych procesów otrzymywania czystej wody stosowanych w energetyce. oda o wysokim stopniu czystości jest używ[...]

 Strona 1