Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Danuta ABRAMCZYK"

Przydatność oceny alweograficznej do kontroli procesu komponowania mąki końcowej

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne technologie przemiału ziarna pszenicy na mąkę przewidują osobne rozdrabnianie partii ziarna o różnej wartości technologicznej, a następnie sporządzanie mąki końcowej, zgodnej z wymaganiami klienta, w procesie mieszania mąki, odbieranej z poszczególnych pasaży przemiałowych. "Komponowanie mąki" to proces sporządzania "mąki końcowej" o określonych cechach jakościowych, z mąki z róż[...]

Wpływ warunków rozdrabniania ziarna pszenicy na wynik oceny alweograficznej

Czytaj za darmo! »

Oznaczanie cech alweograficznych mąki pszennej jest testem umownym, w którym powtarzalność i odtwarzalność uzyskiwanych wyników jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od przestrzegania wszelkich szczegółów metodyki opisanej w normie PN-ISO 5530- 4:2004 Mąka pszenna (Triticum aestivum l.) - Fizyczne właściwości ciasta - Oznaczanie cech reologicznych ciasta za pomocą alweografu. Dotyczy to m.in[...]

Wyniki oceny alweograficznej ziarna pszenicy i mąki pszennej uzyskiwane w systemie HA i HC

Czytaj za darmo! »

Wartość technologiczna ziarna pszenicy jest bardzo dobrze charakteryzowana przez cechy reologiczne ciasta, oceniane m.in. za pomocą alweografu. Klasyczna metoda alweograficzna polega na ocenie cech reologicznych ciasta wykonanego z mąki pszennej i 2,5% roztworu NaCl w ilości zależnej od wilgotności badanej mąki. oznaczanie wykonuje się zgodnie z normą PN-iSo 5530- 4:2004 Mąka pszenna - Fizyczne właściwości ciasta - Część 4: Oznaczanie właściwości reologicznych przy zastosowaniu alweografu. zasada metody polega na badaniu oporu stawianego przez próbkę ciasta podczas jej równomiernego rozdmuchiwania. odkształcenie ciasta w znacznym stopniu odzwierciedla procesy fizyczne występujące w trakcie fermentacji ciasta i wypieku pieczywa wewnątrz ciasta wskutek wydzielania się dwutlenku[...]

Wpływ dodatku kwasu askorbinowego na cechy ciasta i jakość pieczywa pszennego

Czytaj za darmo! »

Kwas askorbinowy, powszechnie znany jako witamina C, jest najczęściej stosowanym polepszaczem w piekarstwie. Dodawany w odpowiedniej ilości poprawia jakość ciasta i chleba.Otrzymywany jest na drodze skomplikowanego procesu biochemicznego z glukozy, nawet z udziałem zmodyfi kowanych genetycznie drobnoustrojów (9). W handlu oferowany jest w formie sproszkowanych lub krystalicznych preparatów o [...]

 Strona 1  Następna strona »