Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JAN BAR"

Ceramic multilayer packages for detectors of α particles fabricated by thick film technology

Czytaj za darmo! »

Designing and fabrication of a proper package becomes often crucial for ensuring optimal performance of a sensor. Relatively low cost and flexibility of thick film technology is favorable for small series of hybrid systems with unique specifications, e.g. those for special scientific applications. The present paper describes design and manufacturing of multilayer ceramic package for a new si[...]

Ceramic multilayer packages for detectors of α particles fabricated by thick film technology

Czytaj za darmo! »

Designing and fabrication of a proper package becomes often crucial for ensuring optimal performance of a sensor. Relatively low cost and flexibility of thick film technology is favorable for small series of hybrid systems with unique specifications, e.g. those for special scientific applications. The present paper describes design and manufacturing of multilayer ceramic package for a new si[...]

Opracowane w ITE krzemowe detektory cząstek do międzynarodowych badań nad transaktynowcami


  Transaktynowce - najcięższe pierwiastki chemiczne (liczba atomowa większa od 103), nie występujące w przyrodzie, otrzymywane w wyniku reakcji jądrowych, są przedmiotem badań w wielu ośrodkach światowych, z których najważniejszymi są: ● Lawrence Berkeley National Laboratory w Berkeley, w USA (BNL), ● Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji (ZIBJ), ● GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH w Darmstadt w RFN (GSI). W 2004 roku Instytut Technologii Elektronowej nawiązał współpracę z Institut für Radiochemie - Technische Universität München (IR TUM) w dziedzinie detektorów do badań nad transaktynowcami. Na zamówienie i we współpracy z IR TUM opracowano i wykonano w ITE 4 typy 64-elementowych matryc chromatograficznych (64 x 100 mm2) nazwanych TUM1/Al i TUM1/Au, oraz TUM2/SiO2, TUM2/Au do opracowanego tam systemu detekcyjnego COMPACT (Cryo On-line Multidetector for Physics And Chemistry of Transactinides) przeznaczonego do międzynarodowych badań, prowadzonych głównie w GSI. Matryce TUM1 i TUM2 stosowano w badaniach nad otrzymywaniem i właściwościami hasu (symbol Hs, liczba atomowa 108). Kolejne 2, zmodyfikowane typy (TUM4/SiO2, TUM4/Au) opracowano i wykonano dla GSI. Matryce TUM4 stosowano w badaniach nad pierwiastkiem 114, a obecnie stosowane są do pierwszych na świecie badań nad pierwiastkiem 119 i 120. Bardzo dobre rezultaty, uzyskane w badaniach hasu, przy zastosowaniu matryc TUM1, spowodowały zainteresowanie Paul Scherrer Institut - Villigen - Szwajcaria (PSI) detektorami ITE. Na zamówienie i we współpracy z PSI opracowano i wykonano w ITE[...]

Krzemowe, 16-elementowe matryce fotodiodowe specjalizowane do monitorowania optycznego czujników mikrodźwigniowych


  W czujnikach mikrodźwigniowych, zmiany stanu fizyko-chemicznego rejestrowane są poprzez rejestrację przemieszczenia (ugięcia) mikrodźwigni. Jedną z najczulszych metod pomiaru tego przemieszczenia jest metoda odbicia wiązki optycznej (Optical Beam Deflection - OBD). W metodzie tej, odchylenie wiązki świetlnej odbitej od mikrodźwigni, padającej na matrycę fotodiodową o odpowiedniej konfiguracji elementów światłoczułych, wykrywane jest przez pomiar zmiany rozkładu mocy optycznej na [...]

Detekcja neutronów i detekcja radonu przy wykorzystaniu krzemowych detektorów naładowanych cząstek – nowa koncepcja osobistej dozymetrii


  W Institut für Strahlenschutz, Helmholtz Zentrum München (HZM) opracowywane są przyrządy nowej generacji do monitorowania zagrożeń radiacyjnych, wykorzystujące detektory krzemowe. Są one jednymi z pierwszych na świecie miniaturowych, zasilanych bateryjnie przyrządów tego typu - o wymiarach porównywalnych z dozymetrami kliszowymi. Czas ich nieprzerwanej pracy bez wymiany baterii przekracza 6 miesięcy. Pomiar odbywa się w sposób ciągły (w czasie rzeczywistym), co umożliwia natychmiastowe sygnalizowanie zagrożeń. Wyniki pomiarów są gromadzone w pamięci, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie historii występowania zagrożeń. W Instytucie Technologii Elektronowej (ITE) opracowywane są we współpracy z HZM i wytwarzane detektory krzemowe do opracowywanych w HZM przyrządów. Detektory te, dla spełnienia wymagań stawianych przez przyrządy nowej generacji muszą charakteryzować się ekstremalnie dobrymi parametrami (bardzo mały prąd ciemny, bardzo małe szumy, duża czułość, duża powierzchnia aktywna, małe napięcie pracy). W niniejszej pracy opisano opracowane w ITE sensory neutronów dla dozymetru neutronów do monitorowania składowisk zużytego paliwa nuklear[...]

Diody elektroluminescencyjne na bazie GaN z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi


  Mimo, że upłynęło już niemal 20 lat od pojawienia się pierwszych doniesień o skonstruowaniu diody elektroluminescencyjnej na bazie GaN i jego związków pokrewnych, przyrządy te są stale w centrum zainteresowania zarówno badaczy, jak i przemysłu. Zakres ich stosowania stale się rozszerza i obejmuje coraz więcej dziedzin życia: od przemysłu oświetleniowego do medycyny, stomatologii, ochrony środowiska, motoryzacji a nawet kryminalistyki. Nic więc dziwnego, że wykonanie diody UV-DEL AlGaN/GaN należy do zadań projektu InTechFun. Jednym z głównych problemów przy konstrukcji takich DEL jest stosunkowo mała wydajność promieniowania. Ze względu na duży kontrast współczynnika załamania pomiędzy azotkiem galu (n = 2,4) a powietrzem, znaczna część promieniowania uwięziona jest we wnętrzu diody poprzez efekt całkowitego wewnętrznego odbicia, co powoduje, że współczynnik ekstrakcji promieniowania jest bardzo niski. Zastosowanie kryształów fotonicznych pozwala na istotną poprawę tego współczynnika z uwagi na stworzenie sprzężenia pomiędzy modami propagującymi się wewnątrz diody - normalnie ograniczonymi przez zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia - a promieniowaniem emitowanym w powietrze. W praktyce stosuje się różne sposoby strukturyzacji powierzchni obszaru świecącego diody, jednak kryształy fotoniczne należą do najskuteczniejszych sprzęgaczy optycznych [1-4]. Zgodnie z harmonogramem projektu InTechFun, efektem prac technologicznych miała być dioda elektroluminescencyjna o maksimum emisji dla λ = 385 nm. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie uzyskanych efektów zarówno w zakresie projektowania, technologii, montażu, jak i parametrów użytkowych diody z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi. Projekt DEL Bazą do wytworzenia diody była struktura DEL Al(In)GaN/GaN 5QW wykonana metodą MOVPE na podłożu szafirowym w firmie TopGaN, przedstawiona schematycznie na rys. 1a. Podstawą do określenia parametrów geometrycznych diody b[...]

 Strona 1