Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Artur Wirmański"

Wpływ budowy kopolimeru SBS na właściwości reologiczne asfaltów w celu polepszenia ich trwałości DOI:10.15199/33.2016.11.17


  Najczęściej stosowanym obecnie modyfikatorem asfaltu w różnego rodzaju budowlanych wyrobach hydroizolacyjnych jest kopolimer styren-butadien-styren (SBS).Wprzemyśle materiałów wodochronnych zarówno ilość, rodzaj, jak i jakość substancji użytej do modyfikacji asfaltu określana jest na podstawie obserwacji praktycznych. Przedstawione badania określają wpływ budowy kopolimeru SBS (liniowy lub rozgałęziony) na właściwości reologiczne asfaltu. Wskazano w nich optymalne proporcje mieszaniny złożonej z wymienionych kopolimerów. Słowa kluczowe: asfalt, modyfikacja, polimer, SBS.Asfalt oraz produkty asfaltopochodne wprowadzono do powszechnego użytku w budownictwie na początku XX w. Największe zastosowanie znalazły przy budowie dróg jako spoiwo w mieszankach mineralno-asfaltowych, a pięćdziesiąt lat później zaczęto je wykorzystywać do wytwarzania materiałów hydroizolacyjnych. Asfalt, jako materiał budowlany, ma wiele wad. Jest substancją organiczną, która łatwo ulega destrukcyjnemu działaniu tlenu oraz w ograniczonymstopniu atmosferycznymczynnikomzewnętrznym, takimjak temperatura, promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe.Wcelu poprawy właściwości reologicznych i termoplastycznych asfaltów stosuje się różnego rodzaju polimery.Wwyniku ich działania korzystnie zmienia się temperatura mięknienia asfaltu, elastyczność w niskiej temperaturze, odporność na temperaturę oraz wytrzyma[...]

 Strona 1