Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kardaś"

Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych 1997-2007 - Dziesięć lat sukcesów

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych, organizacja zasłużona dla branży szklarskiej i ochrony środowiska w Polsce reprezentuje huty szkła opakowaniowego wobec rządu, samorządów i organizacji pozarządowych. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia są też firmy zajmujące się oczyszczaniem stłuczki szklanej pochodzącej ze zbiórki selektywnej. Organizacja istnieje od 1997 roku. Jednym z główny[...]

Jak produkować szkło, nie szkodząc środowisku - nowe wyzwania

Czytaj za darmo! »

Najbliższe 4 lata będą ważnym okresem dla wszystkich dużych hut szkła. W tym czasie zdecydowana większość z nich będzie musiała dostosować się do nowych wymogów ochrony środowiska. Wynikają one z wprowadzenia w Polsce unijnej Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych. Huty szkła są jednym z dwóch pierwszych rodzajów fi rm, dla których UE opracowała też nowego typu dokument zawierający zalecenia ochrony środowiska - Konkluzje BAT. W dniach 7-9 maja 2014 r. w Warszawie odbyło się szkolenie Wymagania BAT dla produkcji szkła w świetle zmian przepisów wynikających z transpozycji Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Organizatorem tego wydarzenia był Departament Ochrony Powietrza Ministerstwa Środowiska. W szkoleniu wzięły udział osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w około dwudziestu dużych zakładach branży mających instalacje mogą[...]

Najważniejsze zmiany w handlu emisjami od 2021 roku DOI:

Czytaj za darmo! »

W latach 2021 - 2030 będą obowiązywały podobne do obecnych zasady europejskiego handlu emisjami. Najważniejszą zmianą pozytywną jest możliwość otrzymania dodatkowych uprawnień, jeśli produkcja firmy zwiększy się o 15 lub więcej procent od obecnej. Po stronie negatywów największe znaczenie będzie mieć prawdopodobnie obniżenie przydziału emisji CO2 na tonę danego produktu.Należy podkreślić, że w latach 2021 - 2030 wszyscy producenci szkła zachowają prawo do bezpłatnego przydziału części uprawnień w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca ten fakt została opublikowana 8 maja 2019 r. [1]. Także w innych branżach "przemysłu ciężkiego" nie wprowadzono w tym zakresie dużych zmian. Sposób przydzielania uprawnień pozostanie bez większych zmian, choć przydział na dany produkt (np. szkło pł[...]

 Strona 1