Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maksymilian Miros"

Sytuacja branży okien w Polsce


  Wprawdzie Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który w ciągu ostatnich pięciu lat stale wykazywał dodatnie tempo wzrostu PKB, ale nadużyciembyłoby stwierdzenie, że nie odczuliśmy negatywnych skutków światowego kryzysu gospodarczego. Przeciwnie, odczuliśmy je w wielu sferach życia gospodarczego, m.in. w branży stolarki budowlanej. Bez trudu wymienić można kilku producentów, którzy jeszcze 5 - 6 lat temu zaliczali się do grona największych firm w tej branży, a obecnie albo już nie istnieją, albo starają się odbudować utraconą pozycję. Wiele innych firm także borykało się z różnego rodzaju problemami, a jednym z największych były kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej oraz pogarszające się wskaźniki rentowności. Nic dziwnego, gdyż sprzedaż okien spadała imocno widoczna była na rynku krajowym presja na obniżanie cen. Właśnie te firmy, które skoncentrowały się przede wszystkim na polskim rynku, w największym stopniu odczu[...]

Czy polskim producentom płytek zagraża import z Hiszpanii i Włoch? DOI:

Czytaj za darmo! »

Włoscy oraz hiszpańscy producenci płytek ceramicznych od wielu lat dominują w Europie. Rocznie wytwarzają płytki za ok. 7 mld euro, co stanowi aż 75% całkowitej produkcji w Unii Europejskiej. Tak ogromnej produkcji nie mogliby sprzedać bez ekspansji na rynki zagraniczne. Roczna wartość eksportu płytek z obu krajów przekracza 6 mld euro, a to oznacza, że 85-90% produkcji trafia do zagranicznych odbiorców, w tym oczywiście do Polski. Co więcej, w ciągu ostatnich dwóch[...]

Europejski rynek okien i drzwi DOI:


  Wygląda na to, że europejska branża okien i drzwi "odbudowała się" po kryzysie. 2018 r. był szóstym kolejnym sezonem, w którym europejscy producenci okien i drzwi odnotowali wzrost sprzedaży, a wartość produkcji zbliżyła się do poziomu z "przedkryzysowych" lat 2007 - 2008.W28 krajach należących do UE oraz w Norwegii wytworzono stolarkę za 47,6 mld EUR. Otoczenie gospodarcze Po bardzo słabych wynikach ekonomicznychwEuropiewlatach 2012 - 2013, w 2014 r. gospodarka unijna powróciła na właściwe tory. W 2014 r. realny PKB 28 krajów- -członków UE zwiększył się o 1,8%, a w 2015 r. o 2,3%. Podobne tempo wzrostu utrzymywało się także w latach 2016 - 2018. Z prognozy Komisji Europejskiej (KE) wynika, że w 2019 r. realny PKB UE zwiększy się o 1,4%. Od kilku lat pozytywne są również oceny mieszkańców UE na temat sytuacji gospodarczej we własnych krajach oraz - co być może bardziej istotne - oceny sytuacji finansowej własnych gospodarstw domowych. Jest to czynnik szczególnie istotny, ponieważ w wielu krajach Unii Europejskiej najwięcej okien i drzwi trafia na rynek remontów. Zasobność portfeli mieszkańców oraz ich skłonność do wydawania pieniędzy ma więc niejednokrotnie duży wpływ na zwiększenie lub spadek sp[...]

 Strona 1