Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Wielentejczyk"

Wykorzystanie metod numerycznych do analizy zniszczeń wywołanych pożarem silosu na biomasę DOI:10.15199/33.2015.09.11


  W wyniku pożaru trocin uległa uszkodzeniu konstrukcja żelbetowego silosu na biomasę znajdującego się na terenie zakładu produkującego płytywiórowe.Wizja lokalna ujawniła osłabienia elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny.Autorzy przeprowadzili analizę numeryczną symulacji pożaru w silosie. Porównano wyniki obliczeń numerycznych z rzeczywistymmechanizmemzniszczenia konstrukcjiwywołanym pożarem. Przeprowadzono stosowne obliczenia statyczne oraz zaproponowano sposób wzmocnienia i naprawy silosu. Słowa kluczowe: silos, beton, naprawa, pożar. Abstract. As effect of sawdust fire the of reinforced concrete biomass containing silo made of reinforced concrete located in a chipboard factory was damaged. The authors analyzed numerical simulation of fire in silo. The result of numerical simulation and the actual mechanism of the structure destruction caused by the fire were compared and analyzed. The appropriate way of strengthening and repairing of the silo was suggested. Keywords: silo, concrete, repair, fire.Wprowadzenie do praktyki oprogramowania inżynierskiego opartego na MES umożliwiło szczegółową analizę nawet najtrudniejszych konstrukcji w przypadku oceny ich awarii, a nawet propozycji naprawczych [1]. Szczególnie jest to ważne w momencie awarii tak nietypowych konstrukcji, jak silosy betonowe. Taki przypadek miał miejsce we Francji, gdy wykonany w 2009 r. silos na trociny uległ awarii w wyniku pożaru w 2014 r. Dane techniczne obiektu i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne opisaliśmy w artykule Naprawa zniszczeń wywołanych pożarem żelbetow[...]

Naprawa zniszczeń wywołanych pożarem żelbetowego silosu na biomasę DOI:10.15199/33.2015.09.20


  Artykuł przedstawia awarię żelbetowego silosu na biomasę znajdującego się na terenie zakładu produkującego płyty wiórowe. W wyniku pożaru trocin konstrukcja silosu uległa uszkodzeniu.Wzwiązku z tym jej stan techniczny wymagał gruntownej naprawy.Wizja lokalna ujawniła osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Autorzy opracowania poddali ocenie bezpieczeństwo konstrukcji oraz zaproponowali sposób naprawy silosu. Słowa kluczowe: silos, beton, naprawa, pożar.Wostatnich latach coraz częściej dochodzi do wybuchu pyłów (np.ztrocin)izwiązanegoztym pożaru, którego następstwem są poważne awarie, kończące się niezbędną naprawąiwzmocnieniemkonstrukcjilubnawet rozbiórką obiektu. Przeprowadzenie naprawy danego obiektu lub konstrukcjiwymaga zróżnicowanego podejściawzależności od rodzaju obiektu, jego wielkości i funkcji. Ponadto postępowanie naprawcze związane jest z oddziaływaniemśrodowiska i przyjętymrozwiązaniem konstrukcyjnym.Wprzypadku większych silosówmagazynowych najczęściej stosowanymmateriałemkonstrukcyjnymjest beton, który jest wyrobem prostej technologii i złożonej wiedzy.Wiedza ta zaczyna być dopiero opanowywana, dlatego też trafne są prognozy, żewiekXXImożebyćdlabudownictwa wdużejmierzewiekiemnapraw.Mamy z nimi doczynieniazarównowbudownictwieogólnym, jak i przemysłowym, w którym występuje znacznie większa liczba obiektów ulegających uszkodzeniu.Sytuacja takamiałam.in.miejsce w przypadku żelbetowego si[...]

Naprawa prefabrykowanego żelbetowego budynku biurowego zniszczonego w wyniku pożaru DOI:10.15199/33.2016.11.41


  Wwyniku pożaru uszkodzeniu uległa żelbetowa, prefabrykowana konstrukcja biurowca.Wizja lokalna oraz przeprowadzone badania materiałów ujawniły osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczenie fragmentów otuliny. Przeprowadzono stosowne obliczenia statyczne oraz zaproponowano sposób wzmocnienia i naprawy budynku. Słowa kluczowe: beton, naprawa, pożar.Oddziaływanie wysokiej temperatury zmniejsza sztywność elementów konstrukcji, zagraża stateczności budynku i może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Niezabezpieczony obiekt może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników oraz pracowników wykonujących prace naprawcze. Informacje o obiekcie Budynek biurowy był częścią kompleksu przemysłowego składającego się z hali produkcyjno-magazynowej, pomieszczeń technicznych, silosówna granulat oraz części biurowej.Hala produkcyjno-magazynowa uległa katastrofie budowlanej i całkowitemu spaleniu. Biurowiec po zniszczeniu hali stanowi niezależny, wolno stojący budynek o wymiarach: wysokość - 8,00 m; szerokość - 12,20m; długość - 42,00m(rysunek). Obiekt został zaprojektowany jako prefabrykowany, żelbetowy, jednonawowy, dwukondygnacyjny,przyległydohaliprodukcyjno- magazynowej. Strop i stropodach zaprojektowano z prefabrykowanych płyt kanałowych HC265. Rozpiętość konstrukcyjna stropu i stropodachu to 10,50 m, kierunek ułożen[...]

Naprawa murowanego budynku technicznego uszkodzonego w wyniku pożaru DOI:10.15199/33.2016.10.59


  Wwyniku pożaru budynku uszkodzeniu uległa jego konstrukcja - murowana ściana nośna, wieniec stropodachowy oraz attyka. Wizja lokalna ujawniła osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Niewłaściwe przewiązanie ścian przyczyniło się do powstania pionowych rys na połączeniach ścian działowych (poprzecznych) ze ścianą podłużną. Przedstawiono sposób naprawy, wzmocnienia oraz zespolenia ścian murowanych. Słowa kluczowe: naprawa, pożar, ściana murowana.Naprawa uszkodzonego w wyniku pożaru budynku technicznego wymaga zróżnicowanego podejścia w zależności od rodzaju obiektu, jego wielkości i funkcji. Prace należy rozpocząć od wykonania tymczasowego zabezpieczenia stropów, belek i podciągów oraz usztywnienia i wzmocnienia ścian nośnych. Bardzo często wymagane jest odkopanie fundamentów, demontaż sufitów podwieszanych i okładzin ściennych. Ogólne informacje o obiekcie Budynek techniczny był częścią kompleksu przemysłowego składającego się z hali produkcyjno-magazynowej, części magazynowej, pomieszczeń technicznych wraz z trafostacją, silosów na granulat oraz części biurowej. Hala produkcyjna uległa katastrofie budowlanej i całkowitemu spaleniu. Część techniczna wraz z trafostacją po zniszczeniu hali stanowi niezależny, wolno stojący budynek o wymiarach: wysokość - 5,00 m; szerokość - 4,70 m; długość - 45,[...]

 Strona 1