Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ WIDÓREK"

Integrated magnetic component in a 120 W resonant power supply dedicated for lighting applications


  LED lighting applications are gradually becoming more popular. They are replacing traditional lamps in all areas of application: from low power devices such as interior illumination, to high power devices such as street lighting or stadium lighting. These applications put a high constraint on the LED power supply size and efficiency. Since the lighting is working for prolonged periods of time during night and day, higher efficiency will lead to significant savings in power consumption. The lamps are often installed in places where the space is limited, thus small size of the power supply is a desirable feature. Having these requirements in mind, the authors present a high efficiency, compact design of a 120 W LED lamp power supply. The presented power supply operates at around 300 kHz switching frequency and is based on a class DE series-parallel LCLC resonant converter. The LCLC topology makes the resonant converter resistant to short circuiting the load. This feature improves the reliability of the power supply An active power factor correction circuit is also used to ensure compliance with necessary regulations. Converter description The power supply consists of three blocks presented in Fig. 1. Because the input filter and power factor correction circuits are classical constructions, they will not be described here. However, these parts influence the overall efficiency of the power supply, and will be included in the measurements section presented later in the paper. The most interesting block is the LCLC resonant converter and it will be described briefly below.Fig. 2 contains the schematic of the DCDC resonant converter. It consists of a half-bridge formed by transistors Q1 and Q2. The additional capacitances CQ1 and CQ2 connected to these transistors enable class DE switching technique. This significantly reduce both turn on and turn off switching losses of the transistors, thus improving efficiency. A series resonant c[...]

Magnetic component design and switching technique in high efficiency flyback SMPS

Czytaj za darmo! »

In the article analysis of energy losses in the flyback converter as function of transformer design and operating frequency is presented. An introduction of a resonant snubber circuit on the secondary side of the flyback transformer, combined with controlled switching time of the transistor is discussed. Streszczenie. W artykule zaprezentowano analizę strat w zasilaczu w funkcji parametrów transformatora oraz częstotliwości pracy. Przedstawiono wpływ zastosowania tłumika rezonansowego w połączeniu z kontrolowanym czasem przełączania tranzystora kluczującego. (Projekt składowej magnetycznej I technika przełączania układu SMPS). Keywords: flyback, transformer losses, switching optimization, efficiency. Słowa kluczowe: flyback, straty transformatora, optymalizacja przełączania, sprawność. Introduction The LED lighting market is growing rapidly, so there is a demand for high efficient, not expensive power supplies. The power requirements are usually between 30 W - 200 W. The flyback SMPS converter offers a low component count design while still being able to deliver power in the aforementioned range. The reduced component count, in comparison with e.g. forward converter, allows for a lower cost, high efficiency and smallsized design of the power supply. This paper will focus on improving the design of the flyback converter and will present a modification to the switching scheme. In the article an analysis of energy losses in the flyback converter as function of operating frequency will be presented. The analysis includes transformer winding losses resulting from current conduction, air gap influence, core losses, transistor switching losses and conduction los[...]

Filtracja zaburzeń przewodzonych w rezonansowym konwerterze do zasilania lamp z diodami LED dużej mocy. DOI:10.12915/pe.2014.07.042

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono projekt filtru zaburzeń przewodzonych w zasilaczu rezonansowym do lamp z diodami LED, który jest niezbędnym elementem konstrukcyjnych aby móc spełnić wymagania określone w normie PN EN 55015. Przeprowadzono obliczenia symulacyjne filtru. Zaprezentowano najpopularniejsze metody pomiarów filtrów wraz z określeniem ich ograniczeń w zależności od zakresu częstotliwości pracy oraz impedancji systemu zasilania. Abstract. This paper presents design process of one-phase 120W switching mode power supply dedicated for luminaires with LED diodes according to EU standards. Technics of detection of electromagnetic emission sources in the SMPS sub-modules as well as methods of reduction of conducted emission level were shown. Conducted emission filter in resonant converter for high power LED lighting applications. Słowa kluczowe: zasilacze impulsowe, oznaczenie CE, emisja fal elektromagnetycznych, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: switch mode power supply, CE mark, electromagnetic emission, electromagnetic compatibility. doi:10.12915/pe.2014.07.42 Wstęp Wprowadzone w ostatnich latach nowe ustawodawstwo dotyczące minimalnej efektywności źródeł światła spowodowały zwiększenie zainteresowania przetwornicami do zasilania lamp z diodami LED. Poza wysoką sprawnością przetwarzania muszą one spełniać wymagania norm europejskich a w szczególności PN-EN55015:2011P. Standard ten określa poziomy emisji i odporności na zaburzenia EM jakie muszą spełniać urządzenia oświetleniowe. W artykule opisano wyniki prac nad filtrem sieciowym, który zapewnił spełnienie tych wymagań w zasilaczu sieciowym o mocy wyjściowej Pout = 120W i napięciu wyjściowym Uout = 90V. Omówiono również procedurę projektowania i metodę pomiarową która w skuteczny sposób doprowadziła do znaczącego obniżenia poziomu emisji wysokoczęstotliwościowych zaburzeń przewodzonych do sieci zasilającej. Wstępna analiza układu Uproszczony schemat zasilacza przedstaw[...]

 Strona 1