Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Świątek-Żołyńska"

Posadzki "szyte na miarę"


  Najsolidniejsza wiedza teoretyczna oraz znajomość zagadnień technologicznych nie zastąpi praktyki zawodowej w życiu każdego inżyniera budownictwa. Fakt ten jest oczywisty dla prawie wszystkich projektantów i wykonawców. O projektowaniu i wykonywaniu posadzek przemysłowych napisano już wiele, jeszcze więcej o ich naprawach, co skłania do głębszej refleksji nad przyczynami takiego stanu rzeczy. W artykule przedstawiamy praktyczną stronę projektowania i doboru technologii posadzkowych popartą ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doboru i optymalizacji rozwiązań technicznych w obiektach o specyficznych wymaganiach. Przedstawione realizacje są idealnymprzykładem doskonałej współpracy projektanta, inwestora, generalnego wykonawcy i dostawcy technologii. Dzięki koordynacji międzybranżowej uzyskano efekt posadzki "szytej namiarę". Sortownia Owoców Biała Rawska Kompleks w Białej Rawskiej obejmuje sortownię owoców, wraz z całym zapleczem chłodniczym i magazynowym oraz część sanitarną i biurową. Projekt zrealizowany został na zlecenie firmy Soska Owoce Warzywa Sp. z o.o. (obecnie GPO Polskie Sady). Za generalne wykonawstwo inwestycji odpowiedzialna była firma P.U.B. BUD-REMJerzy Krawczyk, wchodząca obecnie w skład Grupy Budrem. Łączna powierzchnia obiektu wybudowanego w I i II etapie wynosi 11 tys. m2. Obecnie, po kolejnej rozbudowie, sortownia w Białej Rawskiej należy do największych tego typu kompleksów w P[...]

Beton posadzkowy - wymagania i odpowiedzialność za jakość zgodnie z PN-EN 206 DOI:10.15199/33.2017.09.01


  WBN-78/6736-02 Beton zwykły - beton towarowywyróżniono beton standardowy, który powinien być produkowany przez każdą wytwórnię i dostarczony po otrzymaniu zamówienia oraz beton na zamówienie - o właściwościach dodatkowych w stosunku do betonu standardowego, które powinny być uzgodnione pomiędzy zamawiającym a dostawcą i dotyczących: klasy lub wytrzymałości gwarantowanej, konsystencji, maksymalnej średnicy ziaren kruszywa, minimalnej ilości cementu, ilości zaprawy w mieszance betonowej, rodzaju ewentualnej klasy cementu, wymagania specjalnego, takiego jak mrozoodporność, wodoszczelność, ilość i rodzaj dodatków lub domieszek. WPN-EN206 beton towarowy zdefiniowano jakomieszankę betonową dostarczoną przez osobę lub jednostkę niebędącą wykonawcą. Może to być również betonwyprodukowany przez wykonawcę poza placem budowy oraz beton wyprodukowany na placu budowy, ale nie przez wykonawcę. Sprecyzowano także zadania specyfikującego, producenta iwykonawcy.Wpraktycemoże być kilka stron określającychwymagania na różnych etapach projektowania i budowy. Każda z nich jest odpowiedzialna za przekazanie odpowiednichwymagań następnemu zespołowi w kolejnym etapie.Może też być sytuacja, wktórej specyfikujący, producent iwykonawca stanowią tę samą stronę.Wprzypadku betonu towarowego, specyfikującym jest nabywca mieszanki betonowej. Wterminologii PN-EN206 specyfikacja betonu to podane producentowi końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu. Dopuszcza się wyspecyfikowanie betonu jako: ■ beton projektowany, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami; ■ beton recepturowy, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, podano producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonymskładzie. WPN-EN206[...]

 Strona 1