Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Berezecka"

An analytical method for precious metal content determination in the components of waste electrical and electronic equipment Metodyka oznaczania zawartości metali szlachetnych w komponentach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego DOI:10.15199/62.2016.2.21


  Known test methods were used for detn. of Ag, Au, Pd, Pt in the title waste materials. Model solns. of the precious metals and waste matrix elements (Al, Cu, Fe, Zn) were used for confirmation of the method efficiency. The analytes were sepd. from the matrix model solns. by copptn. on Ni and Te substrates and ion exchange with strongly basic anion exchange resins. The pptn. with dimethylglyoxime was effective for sepn. of Pd only. The inductively coupled plasma optical emission spectroscopy was used as anal. tool. Opracowano metody oznaczania zawartości metali szlachetnych (PGM) w komponentach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). W tym celu wykorzystano modelowe roztwory o deklarowanej zawartości PGM (Ag, Au, Pd, Pt) oraz pierwiastków matrycowych elektrozłomu (Al, Cu, Fe, Zn). Wydzielanie analitów z matrycy WEEE przeprowadzano metodami współstrącenia na nośnikach (Ni, Te) oraz wymiany jonowej z wykorzystaniem silnie zasadowego anionitu. Uzyskano obie-cujące wyniki badań oddzielenia PGM od pierwiastków matrycowych. Pozwolą one na dalsze doskonalenie efektywnej metodyki oznaczania śladowych zawartości PGM w matrycy WEEE, z wykorzystaniem próbek rzeczywistych. Zapotrzebowanie na metale szlachetne jest generowane przez intensywny rozwój zaawansowanych technologii i elektroniki oraz głównych gałęzi przemysłu: motoryzacyjnego, petrochemicznego i chemicznego. Metale szlachetne PGM (precious group metals) to metale strategiczne, mają bowiem kluczowe znaczenie ze względu na swoje unikatowe właściwości oraz brak możliwości zastąpienia ich innymi metalami. Ich ograniczone zasoby, rzadkość występowania, systematyczny wzrost popytu, wysoka cena rynkowa oraz duża energochłonność wydobycia z surowców pierwotnych, np. z rud, wraz ze znaczną ilością generowanych przy tym bezużytecznych odpadów powodują, że coraz większą uwagę skupia się na odzyskiwaniu PGM z surowców wtórnych1). Obecnie odzysk PGM stał się koniecznośc[...]

 Strona 1