Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Szulc"

Krótkie włókna polimerowe jako mikrozbrojenie kompozytów cementowych DOI:10.15199/33.2017.09.04


  Kompozyty cementowe cechuje bardzo duża wytrzymałość na ściskanie, lecz niestety niewielka odporność na obciążenia zginające i rozciągające.Wcelu poprawy tych właściwości często stosuje się dodatki włókniste. Stanowić je mogą różnego typu materiały, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i sztucznego.Wybór rodzaju włókna zależy zazwyczaj od cechy materiału, którą ma poprawić. W celu przenoszenia obciążeń wybiera się zazwyczaj włókna stalowe bądź bazaltowe, które odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do zaczynu cementowego. Fibra stalowa jest powszechnie stosowana ze względu na niską cenę oraz dobre parametry materiałowe. Charakteryzuje się m.in. wysokim modułem sprężystości, dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz bardzo dużą odpornością ogniową. Niestety jej wadą jest mała odporność na korozję. W celu przeciwdziałania skurczowi betonu stosuje się zazwyczaj niskomodułowe włókna polimerowe, charakteryzujące się bardzo dobrym wydłużeniem. Ponadto włókna te są bardzo lekkie, co sprawia, że kompozytwykonany z ich udziałembędzie dużo lżejszy niż z włóknami stalowymi, przy nieznacznym wzroście jego kosztów. Spośród włókien syntetycznych, stosowanych jako dodatek do matrycy cementowej, najbardziej popularne i dotychczas najczęściej stosowane są włókna polipropylenowe (fibra polipropylenowa).Włókna tego typu otrzymuje się w postaci pojedynczych fibryl lub tnie z folii. Średnica stosowanych włókien polimerowych wynosi 12 - 34 μm, a długość 3 - 54 mm. W klasycznych rozwiązaniach przeciwskurczowych zawartość procentowa włókien polimerowych w kompozycie wynosi 0,1 - 0,5% objętościowo. Włókna syntetyczne skutecznie eliminują powstawanie rys i mikrospękań pojawiających się w początkowym okresie wiązania spoiwa cementowego. Ze względu na niewielki moduł sprężystości (ok. 400MPa), włókna syntetyczne przy małej zawartości objętościowej nie wykazują istotnego wpływu na zwiększenie wytrzymałości kompozytu cementoweg[...]

 Strona 1