Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Cezary Rutkowski"

Zasady wprowadzania do obrotu podkonstrukcji do montażu elewacji wentylowanych DOI:10.15199/33.2017.09.25


  sposób 1) AGS Sp. z o.o.; crutkowski@ags.org.pl DOI: 10.15199/33.2017.09.25 Zasady wprowadzania do obrotu podkonstrukcji do montażu elewacji wentylowanych inż. Cezary Rutkowski1) Wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła ścian Ucmax Rok Współczynnik Ucmax ścian zewnętrznych [W/m2-K] 2014 0,25 2017 0,23 2021 0,20 Rys. 1. Konsola t[...]

Określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych DOI:10.15199/33.2017.07.16


  Wtypowych rozwiązaniach systemelewacji wentylowanej tworzy: podkonstrukcja aluminiowa - łącznik, warstwa izolacyjna szczelnie przylegająca do powierzchni ściany oraz okładzina zewnętrzna zabezpieczająca przed wpływemwarunkówatmosferycznych. Pomiędzy izolacją a okładzinami zewnętrznymi znajduje się przestrzeń wentylacyjna, umożliwiającaswobodnyprzepływpowietrza. Głównymi elementami mocującymi okładzinę do ściany budynku są łączniki - konsole.Zgodnie z [3], do 2021 r. zostaną zaostrzonewymagania dotyczące izolacyjności ścian zewnętrznych budynków. Konieczne więc jest zaprojektowanie takiej konstrukcji łącznika,abymaksymalnie zmniejszyć wartość współczynnika przewodzenia ciepła U przegrody. Pomiary Badano współczynnik przewodzenia ciepła tzw. konsol termicznych (pełnych i z otworami) do mocowania okładzin elewacji wentylowanych, wykonanych ze stali odpornej na korozję o wymiarach 60 x 50 x 220mm. Przeprowadzono też badania porównawcze konsol ze stopu aluminiumo podobnej wytrzymałości. Wtrakcie pomiarów konsolę uzupełniano kątownikiem, do którego zamocowano chłodnicę, symulując rzeczywiste warunki odbioru ciepła. W badaniach określano współczynnik przewodzenia ciepła, uwzględniający przepływ ciepła między dwoma powierzchniami. Po pominięciumałych strat ciepła do otoczeniamożna przyjąć, że wartość ciepła dostarczanego do stanowiska równa się wartości[...]

Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych DOI:10.15199/33.2017.07.17


  Badano łączniki budowlane (konsole), stosowane w systemach elewacji wentylowanych [5]. Określono współczynnik przewodzenia ciepła profili konstrukcyjnych. Badania eksperymentalne uzupełniono symulacjami, wykorzystując pakiet Consol Multiphysics [2] przy użyciu MES [1]. Utworzono cyfrowy model fragmentu ściany wielowarstwowej z analizowanymi konsolami. Symulacje prowadzono na wycinku ściany o wymiarach 1 x 1 m z okładziną zewnętrzną z fibrobetonu (λ = 1,5 W/m·K) oraz z paneli ze stopu aluminium (λ = 167 W/m·K), wyposażonej w: ● konsolę termiczną ze stali odpornej na korozję (λ = 4,26 W/m·K) wg rozwiązania firmyAGS Sp. z o.o.; ● konsolę ze stopu aluminium (λ = 21,04W/m·K) wg rozwiązania firmyAGS Sp. z o.o.; ● konsolę ze stopu aluminium dostępną na rynku, której parametry zaczerpnięto zmateriałów reklamowych (λ = 200W/m·K). Symulacje numeryczne Badania symulacyjne miały na celu określenie strumienia ciepła oddawanego przez fragment ściany, a także współczynnika przenikania ciepła przy założeniu współczynnika przejmowania ciepła od strony zewnętrznej budynku 25 W/(m2·K), a od strony wewnętrznej 8 W/(m2·K) oraz temperatury otoczenia na zewnątrz ściany 253 [...]

 Strona 1