Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Kawicka"

Emisja rtęci w świetle wymagań prawnych DOI:10.15199/62.2016.3.54


  Przedstawiono aktualne informacje na temat działań podejmowanych na forum międzynarodowym w ramach ograniczenia emisji rtęci. Przedstawiono również najistotniejsze wymagania wynikające z przyjętej w 2013 r. konwencji rtęciowej. Zaprezentowano działania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) związane z weryfikacją wskaźników emisji rtęci wykorzystywanych do określania emisji rtęci w ramach krajowej inwentaryzacji emisji. Zestawiono wielkości emisji rtęci z krajów UE, w tym Polski. Rtęć należy do grupy metali ciężkich charakteryzujących się dużą toksycznością. Jest to jeden z trzech metali (poza kadmem i ołowiem), na który organizm ludzki nie wykazuje żadnego fizjologicznego zapotrzebowania. To właśnie rtęci przypisuje się najsilniejsze właściwości toksyczne. Ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się tego metalu w środowisku w postaci gazowej, ciekłej i jako elementu cząstek stałych, człowiek może być narażony na to zanieczyszczenie przez oddziaływanie na układ pokarmowy, oddechowy i poprzez skórę. Najbardziej narażone na skażenie rtęcią są ekosystemy wodne. Związki rtęci przedostają się do organizmu ludzkiego drogą oddechową oraz pokarmową przez spożywanie żywności oraz picie wody. Przyjmuje się, że 80% wdychanych par rtęci zatrzymywanych jest w organizmie człowieka. Skutkiem toksycznego oddziaływania rtęci w różnych postaciach jest uszkodzenie obwodowego układu nerwowego, uszkodzenie nerek, nadciśnienie krwi i arytmia serca. Również oddziaływanie rtęci na środowisko jest silnie negatywne. Możliwość migracji rtęci pomiędzy różnymi komponentami środowiska (powietrze, woda, gleba) decyduje o powszechności jej występowania, często w miejscach znacznie oddalonych od źródeł jej emisji1). Ograniczanie emisji rtęci Ze względu na szkodliwe oddziaływanie rtęci i jej związków na środowisko oraz organizm ludzki, na forum międzynarodowym zostały podjęte działania zmierzające do ograniczenia emisj[...]

 Strona 1