Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Kostuch"

Perspektywy agroturystyki

Czytaj za darmo! »

Człowiek od zarania dziejów wykazywał chęci do przemieszczania się w terenie. Powody tego były różnorodne. Poszukiwanie korzystnych warunków do życia, chęć poznawania świata, pielgrzymki, wyprawy wojenne, nomadyzm, poszukiwanie partnerów życiowych, studia, poszukiwanie rynków zbytu, skarbów (gorączka złota), epidemie, katastrofy przyrodnicze (zalewy, wulkany, trzęsienia ziemi, długotrwałe susze, wyjałowienie gleby itp.). Wiele wymienionych przyczyn migracji ludzi aktualnych jest do dziś, przy czym na pierwsze miejsce wysuwają się emigracje: zarobkowa i polityczna. Potrzeba okresowego przemieszczania się ludzi powodowana jest dziś także rozwojem aglomeracji miejsko-przemysłowych, któremu towarzyszy niesprzyjająca dla zdrowia mieszkańców degradacja środowiska przyrodniczeg[...]

Ewolucja zadrzewień przydrożnych

Czytaj za darmo! »

Obsadzanie drzewami dróg praktykowane jest od dawien dawna. Już w starożytności było ono powszechne wszędzie tam, gdzie wymagały tego utylitarne względy podróżujących oraz ich zwierząt pociągowych. W strefach klimatycznych krajów południowych, gdzie zimy są bezśnieżne, a nasłonecznienie bywa bardzo intensywne, zadaniem przydrożnych zadrzewień było przede wszystkim dostarczanie cienia podróżującym ludziom i zwierzętom. Łagodziło to trud podróżowania i gwarantowało lepsze warunki odpoczynku. W strefach umiarkowanych i chłodnych, gdzie w zimie zalega niekiedy gruba warstwa śniegu, zadaniem przydrożnych drzew jest wyznaczanie szlaków, gdy drogi są niewidoczne. Drzewa przy drodze były też traktowane niczym obecne tablice informacyjne, wskazujące miejscowości W tym celu drogi prowadzące do różnych miejscowości obsadzano różnymi gatunkami. I tak np. rzymska Via Appia prowadząca z Rzymu do Neapolu obsadzona była cyprysami, na pewnych odcinkach zaś topolami włoskimi. Z Rzymu do Ostii - piniami, sosnami o parasolowatych koronach. Przy innych drogach sadzone były inne. Wystarczyło tylko wiedzieć, jakimi drzewami obsadzone są drogi do jakiejś miejscowości i tego się trzymać, a na pewno dotarło się do celu. Z podobną sytuacją spotykałem się również w Meksyku, gdzie stare handlowe trakty drogowe obsadzone były gatunkami drzew, które prowadzić miały podróżujących do miejsc przeznaczenia. I tak np. ważny drogowy szlak handlowy prowadzący z portu Vera Cruz do Miasta Meksyk obsadzony był jakarandami, z miasta Irapuato do Querretano - eukaliptusami, do miasta Guanajuato - Schinus m[...]

 Strona 1  Następna strona »