Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Urban"

Lekkie betony kruszywowe w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich DOI:


  Pierwsze udane próby zastosowania betonu lekkiego jakomateriałukonstrukcyjnego przypisuje się starożytnymRzymianom, którzy wykorzystywali tzw. beton rzymski (opus caementicum), zawierający naturalne kruszywa oraz pucolanę pozyskiwaną z popiołów wulkanicznych jako spoiwo. Obecnie lekkie betony kruszywowe są stosowane do wykonywania stropów budynków wysokich (fotografie 1, 2). Pozwala to ograniczyć ciężar konstrukcji, a w efekcie wznosić budynki o dużej wysokości bez konieczności zwiększania przekroju słupów i ścian nośnych. Dzięki dobrym właściwościom izolacyjnym nadaje się on do wykonywania przegród oddzielenia pożarowego, co wykorzystano m.in. przy realizacji sześćdziesięciopiętrowego budynku biurowego NCNB w Stanach Zjednoczonych. Zastosowanie lekkiego betonu kruszywowego o gęstości mniejszej niż 1800 kg/m3 pozwoliło na zmniejszenie masy czterdziestopięciokondygnacyjnego budynku Picasso Tower w Madrycie (fotografia 1) o 5000 t. Lekkie betony kruszywowe są wykorzystywane także przy budowiemostów, gdzie decydujące obciążenie stanowi ciężar własny konstrukcji. Przykłady takich realizacji to: Grenland Bridge i Stolma Bridge w Norwegii o rozpiętości przęseł odpowiednio 301 i 305 m, Koningspleijbridge w Holandii o rozpiętości przęsła środkowego 133 m czy most pływający Nordhorland w Norwegii o łącznej długości ok. 1250 m. Inne realizacje, to konstrukcje pływających platform wiertniczych, m.in. Heidrun oraz TrollWest zakotwiczonych do dna Morza Północnego. Współczesne lekkie betony kruszywowe sąwykonywane głównie na bazie kruszyw sztucznych, pozyskiwanych wwyniku obróbki termicznejmateriałów o właściwościach ekspansywnych, które można podzielić na trzy grupy: ● naturalne - wermikulit (iły), keramzyt (gliny ilaste), perlit ekspandowany (szkło wulkaniczne); ● produkty przemysłowe - szkło spienione; ● odpady przemysłowe - spiekane popioły lotne (pyły dymnicowe), pumeks hutniczy (żużel palenisk[...]

 Strona 1