Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Wróblewski"

Polkrys: jakość na tacy DOI:


  Firma Polkrys Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego to specjalista w dziedzinie produkcji opakowań jednorazowych z tektury litej i falistej. Dzięki nowoczes-nemu parkowi maszynowemu regularnie doskonali swoją ofertę usług i wzbogaca asortyment sprzedawanych produktów. Obecny na rynku od 25 lat Polkrys to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma produkcyjno-handlowa i jeden z liderów polskiego rynku w branży producentów opakowań jednorazowych. Firma została powołana do życia przez seniora rodu Krzysztofa Wróblewskiego, który wspomina jej początki jako bardzo trudne. Brak odpowiedniego surowca i poszukiwania właściwej technologii produkcji doprowadziły do skonstruowania maszyny własnego pomysłu, która jest wykorzystywana w firmie do dnia dzisiejszego podczas tłoczenia tacek i talerzy. Firma była budowana etapami, a gdy w 2016 r. Krzysztof Wróblewski zdecydował się przejść na emeryturę, zarządzanie firmą przekazał swym synom. Produkty wytwarzane w oparciu o nowoczesne i ekologiczne technologie spełniają restrykcyjne wymagania stawiane opakowaniom przeznaczonym do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Oferta firmy koncentruje się na rynkach dań typu fastfood oraz cukierniczym. W portfolio produktów znajdują się m.in.: tacki, talerze, podkłady i kartony do pakowania dań do spożycia na miejscu lub na wynos, pudełka na pizzę z zastosowaniem bariery. Obejmuje ono także tacki[...]

Polkrys: jakość na tacy DOI:


  Firma Polkrys Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego to specjalista w dziedzinie produkcji opakowań jednorazowych z tektury litej i falistej. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu regularnie doskonali swoją ofertę usług i wzbogaca asortyment sprzedawanych produktów.Obecny na rynku od 25 lat Polkrys to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma produkcyjno-handlowa i jeden z liderów polskiego rynku w branży producentów opakowań jednorazowych. Firma została powołana do życia przez seniora rodu Krzysztofa Wróblewskiego, który wspomina jej początki jako bardzo trudne. Brak odpowiedniego surowca i poszukiwania właściwej technologii produkcji doprowadziły do skonstruowania maszyny własnego pomysłu, która jest wykorzystywana w firmie do dnia dzisiejszego podczas tłoczenia tacek i talerzy. Firma była budowana etapami, a gdy w 2016 r. Krzysztof Wróblewski zdecydował się przejść na emeryturę, zarządzanie firmą przekazał swym synom. Produkty wytwarzane w oparciu o nowoczesne i ekologiczne technologie spełniają restrykcyjne wymagania stawiane opakowaniom przeznaczonym do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Oferta firmy koncentruje się na rynkach dań typu fast food oraz cukierniczym. W portfolio produktów znajdują się m.in.: tacki, talerze, podkłady i kartony do pakowania dań do spożycia na miejscu lub na wynos, pudełka na pizzę z zastosowaniem bariery. Obejmuje ono także tacki i podkłady cukiernicze, szufelki do ciast, pu[...]

Przystosowanie Kanału Miejskiego we Wrocławiu do przepuszczania wielkiej wody kontrolnej


  Zadaniem inwestycji jest wprowadzenie Kanału Miejskiego do systemu ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia. Projekt obejmuje przebudowę obiektu w celu przystosowania go do przepuszczania wielkich (ekstremalnych) wód powodziowych o ustalonym prawdopodobieństwie pojawienia się. Odra na blisko 25-kilometrowym odcinku płynie przez Wrocław, tworząc tzw. Wrocławski Węzeł Wodny. Na układ rzeki w mieście składają się liczne koryta zarówno naturalne, jak i sztuczne. Jednym z podstawowych elementów Wrocławskiego Węzła Wodnego jest rzeka Stara Odra, której zadaniem jest przejęcie wód powodziowych dopływających do Wrocławia i bezpieczne przepuszczenie ich przez miasto. Na odcinku o długości ponad trzech i pół kilometra, równolegle do koryta Starej Odry, w latach 1892-1897 wybudowano sztuczny kanał żeglugowy nazywany Kanałem Miejskim. W związku z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zmierzają- Rys. 1. Plan sytuacyjny 244 Gospodarka Wodna nr 6/2011 cą do poprawy ochrony przed powodzią Wrocławia Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaprojektował włączenie Kanału Miejskiego do systemu ochrony przeciwpowodziowej. Będzie to następować przy przepływach odpowiadających wodom kontrolnym. W trakcie powodzi ekstremalnych Kanał Miejski, biegnący równolegle do koryta Starej Odry, będzie stanowić kanał ulgi odciążający koryto tej rzeki. Przepustowość Kanału Miejskiego przy przepływach odpowiadających wodom kontrolnym będzie wynosić 170 m3/s. ■ Kanał Miejski Rozdział na Kanał Miejski i koryto Starej Odry następuje powyżej mostów Warszawskich drogowych na wysokości jazu Psie Pole. Ponowne połączenie kanału ze Starą Odrą następuje poniżej mostu Osobowickiego. Kanał Miejski został zaprojektowany, wybudowany i użytkowany jako kanał żeglugowy i w obecnym kształcie nie jest i nie może być wykorzystany do przepuszczenia wód powodzio[...]

Ocena stateczności zapory ziemnej suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie w trakcie przejścia fali powodziowej DOI:


  S iły grawitacji, i te związane z przepływem wody przez ośrodek gruntowy, mogą powodować niestabilność naturalnych stoków oraz sztucznie wytworzonych skarp [3]. Niestabilność podłoża oraz masywu gruntowego objawia się najczęściej poprzez wytworzenie się uprzywilejowanej powierzchni poślizgu, po której przemieszcza się tzw. bryła odłamu - blok gruntu znajdujący się ponad powierzchnią poślizgu. Dlatego też zagadnienie stateczności skarp i zboczy jest jednym z podstawowych problemów w mechanice gruntów i skał. Ocena stateczności sprowadza się najczęściej do wyznaczenia wskaźnika stateczności FOS (ang. Factor of Safety), wyrażającego stosunek sumy oddziaływań stabilizujących - utrzymujących budowlę lub bryłę klina odłamu w stanie równowagi do sumy oddziaływań destabilizujących, tj. powodujących utratę stanu równowagi. Do określenia wartości FOS można korzystać z metod analitycznych (np. metody Felleniusa, Janbu, Bishopa itp.) lub numerycznych (metoda elementów skończonych, metoda objętości skończonych itp.) w połączeniu np. z techniką redukcji wytrzymałości. Ze względu na swoją prostotę metody analityczne są wciąż powszechnie wykorzystywane, a co za tym idzie, brak konieczności ponoszenia dużych nakładów czasowych i finansowych do przeprowadzenia obliczeń. Określenie wartości wskaźnika stateczności wymaga jednak poczynienia pewnych założeń upraszczających, dotyczących m.in. mechanizmu utraty stateczności czy też warunków filtracji. Z tego względu wspomniane metody analityczne nadają się do zastosowania w stosunkowo prostych zagadnieniach. W bardziej złożonych sytuacjach (np. skomplikowana geometria skarpy, obciążenia zmienne w czasie czy też zmienne warunki gruntowo-wodne) zasadne jest określanie wartości FOS z wykorzystaniem metod numerycznych. O przewadze tej grupy metod stanowi m.in. brak konieczności zakładania sposobu zniszczenia oraz przeprowadzania optymalizacji geometrii powierzchni poślizgu, w celu wyznaczenia minimalnej wartości FOS.[...]

 Strona 1