Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JERZY POCZĄTEK"

Porównanie właściwości aplikacyjnych oświetlenia żarowego i diodowego LED

Czytaj za darmo! »

Oświetlenie realizowane za pomocą diod elektroluminescencyjnych polega na użyciu od pojedynczej lub do całych grup diod w zależności od wymaganych natężenia światła, kształtu snopu światła oraz barwy i spektrum. Na taką sytuację silnie rzutuje okoliczność, że według aktualnego stanu techniki moc pojedynczej diody LED z reguły nie przekracza 10 W, a wciąż najpopularniejszymi i stosunkowo najt[...]

Systemy prostownicze o podwyższonej sprawności energetycznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia innowacyjne metody konfigurowania systemów prostowniczych, przewidzianych do zastosowania głównie w małej i średniej skali energetyki prądów stałych i przemiennych niskiej częstotliwości. Istotą tych rozwiązań jest specyficzne powiązanie i wykorzystanie cech nowoczesnych i tanich elementów elektroniki w szczególny sposób, umożliwiający znaczną redukcję strat energii, wymiarów oraz nakładu środków, dotychczas nieuchronnie związanych z realizacją typowych rozpowszechnionych procesów prostowania napięć przemiennych, kluczowania itp. Z tytułu masowości zastosowań efekty ekonomiczne tych nowych rozwiązań stanowić mogą olbrzymi wkład w jakże aktualnym, naglącym procesie oszczędzania energii elektrycznej. Abstract. The paper discusses innovative methods for configuring rectif[...]

Zastosowanie superkondensatorów w autonomicznych systemach fotowoltaicznych

Czytaj za darmo! »

Superkondensatory (ang. supercapacitors, ultracapacitors, double-layer capacitors, gold capacitors and power capacitors) stanowią istotną nowość w energetyce prądu stałego, zwłaszcza w dziedzinie magazynowania i oddawania energii. Wprawdzie pierwsze sugestie odnośnie ich konstrukcji i zastosowań datują się już od roku 1960 [1], to konkretne rozwiązania związane z technologią wytwarzania oraz[...]

Zastosowanie diod LED w systemach doświetlania roślin wyzwaniem na dzisiaj i na jutro

Czytaj za darmo! »

Celowość i korzyści z operacji doświetlania roślin w rozmaitych fazach ich uprawy są od dawna bezspornie stwierdzane i uzasadniane eksperymentalnie. Z tytułu cech klimatycznych wielu regionów w tym Polski w pewnych porach roku występuje deficyt dostępności promieniowania słońca, czego rezultatem jest liniowa procentowa zależność spadku plonów od spadku natężenia promieniowania. Niedobory tego natężenia skutkują wolniejszym wzrostem roślin, zmniejszoną odpornością na choroby, wiotczeniem łodyg, obniżeniem zawartości chlorofilu i późniejszym ograniczeniem produktywności. Interesujący i atrakcyjny obszar badawczy stanowi problematyka okresowego lub cyklicznego doświetlania, cechującego się nieraz nieoczekiwanymi, nieprzewidywalnymi rezultatami reakcji rośliny. Cechy tego doświetl[...]

 Strona 1