Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Marek Jabłoński"

Strategiczne zarządzanie wynikami


  W ostatnich latach, szczególnie w okresie występowania kryzysu finansowego, a w konsekwencji kryzysu gospodarczego, menedżerowie przedsiębiorstw zaczęli zauważać potrzebę zmiany orientacji firm: z zarządzania zadaniami na zarządzanie wynikami (ang. "Strategic Performance Management"). Rozpoczął się także intensywny proces projektowania systemów kontroli menedżerskiej opartych na założeniach rachunkowości zarządczej oraz systemach wczesnego ostrzegania. Strategiczne zarządzanie wynikami W literaturze przedmiotu stosowane są często różne terminy z tym związane wymiennie. Do kluczowych zaliczyć można MA - (ang. "Management Accounting" - rachunkowość zarządcza, MAS - (ang. "Management Accounting Systems" - systemy rachunkowości zarządczej, MCS - (ang. "Management Controls Systems) - systemy kontroli menedżerskiej oraz OC (ang. "Organizational Controls" - kontrole organizacyjne. Rozróżnienie ich jest jednak istotne, gdyż MA odnosi się do zastosowania budżetów i rachunków kosztów, podczas gdy MAS odnosi się do systematycznego stosowania rachunkowości zarządczej na potrzeby monitorowania zdolności firmy do osiągnięcia celów. MCS natomiast obejmuje szerszy kontekst zawierający oprócz systemu rachunkowości zarządczej kontrolę innych obszarów działalności przedsiębiorstw, jak np. wyniki związane z personelem lub innych funkcji przedsiębiorstw. Kontrola organizacyjna stosowana jest natomiast w obszarze kontroli procesów w tym wykorzystanie statystycznej kontroli jakości, "Just In Time" i innych związanych z jakością produktów i procesów . R.H. Chenhall, Management control systems design within its organizational context: findings from contingency - based research and directions for the future, accounting, organizations and society 28 (2003), s.129. Wymienione wyżej systemy charakteryzują się różnym stopniem nacisku na zarzadzanie strategiczne. W tym obszarze wiodącą role odgrywa koncepcja strategicznego zarządzania wynikami (ang[...]

Nowoczesne rozwiązania kabin prysznicowych DOI:


  Jak urządzić w sposób nowoczesny łazienkę i na niewielkiej przestrzeni zmieścić sporą kabinę prysznicową, umywalkę i WC? Aby sprostać takiemu zadaniu, projektanci coraz częściej korzystają z pomysłu zaczerpniętego z czasów, kiedy nie było na rynku brodzików akrylowych, a podłogę kabiny wykonywano z płytek ceramicznych (fotografia 1). Takie rozwiązanie jest nadal powszechne w przypadku natrysków zlokalizowanych przy basenach, halach sportowych itp. Ważne, aby natryski były prawidłowo zaprojektowane i wykonane. W związku z tym, że temat jest bardzo obszerny przedstawię go w cyklu trzech publikacji. W artykule skupię się na zagadnieniach dotyczących zaplanowania nowoczesnej kabiny prysznicowej z podłogą z płytek ceramicznych. Taki prysznic można usytuować w dowolnym miejscu łazienki i nie musi [...]

Aspekty techniczne montażu kabiny bez brodzika DOI:

Czytaj za darmo! »

W poprzednim wydaniu (nr 4/2015) kwartalnika "Wokół Płytek Ceramicznych" ukazał się artykuł pt. "Nowoczesne rozwiązania kabin prysznicowych", którego tematykę chciałbym rozwinąć o informacje niezbędne do prawidłowego montażu brodzika wykonanego z płytek. W praktyce spotykam się z wieloma spostrzeżeniami użytkowników, którzy korzystają od dłuższego czasu z takiego rozwiązania. Oprócz prawidłowego doboru syfonu pod względem jego przepustowości, która może wynosić od 30 do 72 l/min, ważna jest pojemność, ponieważ jeśli jest mała, następuje szybkie odparowanie wody, szczególnie jeśli syfon n[...]

Zabudowa stelaża podtynkowego WC DOI:

Czytaj za darmo! »

Nowoczesna technologia zabudowy stelaża podtynkowego WC staje się nie tylko łatwiejsza, ale również daje poczucie bezpieczeństwa i większego komfortu użytkowania (fotografia). Rozwój nowoczesnych materiałów w budownictwie jest nieustanny. Charakteryzują się one lepszymi parametrami użytkowymi niż dotychczas stosowane, szybszym czasem i mniej skomplikowaną technologią montażu. W wielu przypadkach przekłada się to na korzyści w trakcie funkcjonowania, m.in. większa trwałość oraz komfort w dłuższym czasie użytkowania. Tak jest i tym razem. Połączenie materiałów, jakim jest polistyren ekstrudowany (potocznie zwany XPS lub styrodu[...]

Parametry techniczne odpływów liniowych DOI:


  Artykuł jest kontynuacją publikacji dotyczących użytkowych walorów kabin prysznicowych z brodzikiem typu walk in. Do odprowadzania wody w brodzikach wykonanych z płytek ceramicznych służą odpływy: liniowe, ścienne, punktowe i narożne. Najczęściej wybierane są odpływy liniowe i dlatego omówię ich parametry, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie. Są to: P przepustowość, czyli ilość wody, jaką jest w stanie odprowadzić syfon w czasie jednej minuty. Jest to jeden z najistotniejszych parametrów, jaki należy wziąć pod uwagę przy doborze tego typu rozwiązania. Uwzględnić należy maksymalną ilość wody, jaka może się znaleźć w trakcie korzystania z prysznica. Taki parametr określany jest również w przypadku baterii i deszczownic, zakładając, że ciśnienie w sieci zasilającej przekracza 3 atmosfery. P[...]

Montaż odpływu liniowego i płyty brodzikowej ze zintegrowanym odpływem DOI:


  Odpływy liniowe to idealne rozwiązanie do nowoczesnych łazienek, mają elegancki wygląd i zwiększają funkcjonalność tego pomieszczenia. Muszą być jednak zamontowane prawidłowo, bo tylko wtedy spełniają swoją funkcję i dają gwarancję szczelności. Naprawa błędnie zamontowanego odpływu wiąże się z dużym kosztem i utrudnieniem w korzystaniu z łazienki. Sposób montażu brodzika z płytek ceramicznych zależy od zakupionego odpływu liniowego. Rozwiązania możemy podzielić na dwa zasadnicze typy obejmujące: P płytę brodzikową z zamontowanym już odpływem (brodzik techniczny); P odpływ liniowy. W obu tych przypadkach po zamontowaniu odpływu nie można odróżnić, które rozwiązanie zostało zastosowane. Natomiast są zasadnicze różnice w sposobie montażu i można je podzielić na etapy. W przypadku płyty[...]

Wymagania techniczne przy montażu płytek wielkoformatowych DOI:


  O wielkim formacie mówimy wtedy, kiedy jeden z boków płytki przekracza 75 cm. W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się formaty mega, gdzie krótszy z boków ma więcej niż 80 cm. Dodatkowo płytki 80 x 240 cm i większe 100 x 300 lub 120 x 340 cm charakteryzują się zmniejszoną grubością wynoszącą 3-6 mm. Duże różnice podstawowych parametrów i właściwości fizycznych wynikające ze zwiększonego formatu wymuszają nie tylko stosowanie wyspecjalizowanych zapraw klejących, ale również dużego doświadczenia montażysty. Najważniejszy jest właściwy dobór zaprawy klejącej. Tabela przedsta[...]

Renowacja, wymiana i zabezpieczanie spoin DOI:


  Montując okładzinę ceramiczną bez spoin, należy liczyć się z dużym ryzykiem wystąpienia pęknięć i odspojenia płytek od podłoża. Mogą one się ujawnić bardzo szybko po ułożeniu okładziny. Taki sposób wykorzystywania okładzin jest nieprawidłowy, a mimo to niektórzy inwestorzy i projektanci chętnie pozbyliby się spoin. Niestety są one niezbędne i mają określoną rolę do spełnienia. Ponadto znaczenie ma szerokość spoiny, która zależy m.in. od formatu płytek (długości boków), miejsca stosowania i rodzaju okładziny. Dotychczas nie opublikowano normy, która narzucałaby stosowanie konkretnego wzoru na wyliczenie odpowiedniej szerokości spoiny. Jest wprawdzie zalecenie Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), że szerokość spoiny to 1/100 długości boku, ale nie uwzględnia ono kolejnych dwóch zależności, czyli typu podłoża (miejsca stosowania) czy rodzaju okładziny. Inaczej odd[...]

Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie

Czytaj za darmo! »

Jakich masz interesariuszy - taką masz wartość rynkową. Wstęp W dynamicznie rozwijającej się gospodarce opartej na wiedzy źródłem dzisiejszego sukcesu rynkowego staje się ciągłe poszukiwanie i wykorzystywanie unikatowych czynników osiągania przewag konkurencyjnych. Często te czynniki dotyczą wewnętrznych i zewnętrznych źródeł budowy przewagi konkurencyjnej mających charakter przedmiotowy, [...]

Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej

Czytaj za darmo! »

W procesie realizacji dotychczasowych strategicznych zamierzeń i programów niedoceniany jest system społeczny, tworzony przez pracowników organizacji.Funkcjonowanie przedsiębiorstw w otoczeniu biznesowym coraz częściej ma charakter międzysektorowy. Zacieranie się granic poszczególnych sektorów i ciągłe wzajemne ich przeplatanie powoduje, że następuje dynamiczna migracja przedsiębiorstw pomiędzy sektorami lub segmentami rynku. Wpływa na to wiele czynników, które oprócz wpływu na to zjawisko stają się często także źródłem budowy długoterminowej wartości firmy. Takim czynnikiem na podstawie doświadczeń i badań empirycznych autorów są technologie środowiskowe, które kształtują ofertę produktową dla klientów przy uwzględnianiu potrzeb i akceptacji również innych interesariuszy pr[...]

 Strona 1  Następna strona »