Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ ŚLASKI"

Istota logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów i możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwach hutniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono istotę logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów (logistyki odzysku) w przedsiębiorstwie przemysłowym. Logistyka odzysku zajmuje się gospodarką odpadami, a szczególnie ich recyklingiem i odzyskiwaniem. Jest to proces planowania, wdrażania i kontroli sprawnego przepływu pozostałości. Przedstawiono system logistyki odzysku w hucie o pełnym cyklu produkcyjnym. The following paper contains reverse logistics problem in industrial enterprises. Reverse logistics stands for all operations related to the reuse of products and materials. It is the process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost effective flow of raw materials, in-process inventory, finished goods and related information from the point of consumption to the point of origin for[...]

 Strona 1