Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek SZCZEŚNIAK"

An Application of the microcontroller structure in the incremental optoelectronic transducer


  Presently the most popular are optoelectronic position transducers which consist of a disc (or strip used for linear shift measurements) which has on its circumference a sequence of transparent and non-transparent fields. They respectively let in or absorb the light. Optoelectronic transducers dedicated for length measurement are equipped with a glass scale. Its length is equal to the length of the measured position. In the case of measuring the angle, optoelectronic transducers are equipped with rotating discs [1, 2]. The glass scale models a beam of light which drops on the photoelement in such a way that the appropriate number of impulses appears at its end. These are proportional to the linear or angular movement. In the measurement of the position there is great importance in the assurance of accurate and precise measurements. Decreasing the interval of shift quantization of an object can be achieved by using more precise methods of building optoelectronic transducers (its glass scale) or by applying appropriate methods of signal processing which is technologically mu[...]

Zastosowanie pamięci stałej do przetwarzania sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia DOI:10.12915/pe.2014.07.016

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem związany z przetwarzaniem sygnałów optoelektronicznego przetwornika w oparciu o metodę programowalną z zastosowaniem pamięci stałej. W metodzie tej, dwa analogowe sygnały sinusoidalne optoelektronicznego przetwornika położenia podawane są na wejścia przetworników analogowo-cyfrowych i zamieniane na cyfrowe N-bitowe sygnały. Sygnały te wykorzystuje się do adresowania pamięci, w której wartości zawarte w komórkach w sposób bezpośredni dają informację o zmianie wartości sinusoidalnie zmiennych sygnałów przetwornika, co jest jednoznaczne ze zmianą położenia optoelektronicznego przetwornika. Następnie wytwarza się sygnał przyrostu i kierunku przemieszczenia optoelektronicznego przetwornika położenia. Na bazie przyrostu przemieszczenia w układzie licznika śledzącego otrzymuje się dwa przebiegi prostokątne przesunięte względem siebie o 1/4 okresu o częstotliwości dwa razy mniejszej od częstotliwości sygnału położenia. Abstract. This article presents problem connected with converting signals of an optoelectronic transducer based on programmable method with usage of read-only memory. In this method two analogue sinusoidal signals of an optoelectronic position transducer are feed on inputs of analog-todigital converters and then they are converted to N-bit digital signals. These signals are used for addressing memory, the values of which are contained in cells and in direct way give information about the change of values of sinusoidal signals of the converter. This is tantamount to position change of the optoelectronic transducer. Then signal of increment and direction displacement of the position optoelectronic transducer is created. On the basis of displacement increment in the system of tracking counter two square signals shifted one from another of ¼ period and frequency two times smaller from frequency of position signal are obtained. (Application of read-only memory to conversion of signals of optoelectron[...]

 Strona 1