Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar GRABIEC"

Układy MAX II - nowe spojrzenie na architekturę struktur CPLD

Czytaj za darmo! »

Dwa ostatnie dziesięciolecia zaznaczyły się niezwykle dynamicznym rozwojem zachodzącym w szeroko rozumianej dziedzinie technik elektronicznych. W szczególności szereg spektakularnych osiągnięć odnotowano w mikroelektronice, głównie w zakresie układów logicznych. W chwili obecnej, dzięki wzrostowi stopnia scalenia stało się możliwe projektowanie bardzo zaawansowanych i złożonych systemów logi[...]

Wykorzystanie elementu XOR w syntezie logicznej przeznaczonej dla programowalnych struktur CPLD typu PAL

Czytaj za darmo! »

Układy matrycowe CPLD (ang. Complex Programmable Logic Devices) stanowią jedną z głównych grup oferowanych na rynku programowalnych struktur logicznych.Większość z nich wykorzystuje architekturę typu PAL (ang. Programmable Array Logic), której cechą charakterystyczną jest programowalna matryca iloczynów i nieprogramowalna (stałe połączenia) matryca sum. Rdzeniem matrycowych struktur programowalnych CPLD jest blok logiczny typu PAL zawierający pewną liczbę iloczynów k (najczęściej k = 3,5,8) dołączonych na stałe do wejść bramki sumy logicznej (rys. 1). Jednym z głównych problemów w syntezie logicznej dedykowanej tym strukturom jest efektywne wykorzystanie dostępnej liczby iloczynów zawartych w blokach typu PAL. Bloki logiczne układów CPLD oprócz iloczynów zawierają również pew[...]

Ocena podatności WLAN na oddziaływanie środowiskowe

Czytaj za darmo! »

Współczesne pakietowe sieci telekomunikacyjne charakteryzuje duża różnorodność aplikacji, które generują zróżnicowany ruch. Treścią artykułu jest analiza i ocena skuteczności mechanizmów zabezpieczających sieci bezprzewodowe standardu WLAN 802.11g, w tym głównie ocena odporności bezprzewodowej sieci komputerowej na promieniowanie z innych urządzeń wykorzystujących ten sam zakres częstotliwości, czyli pasmo ISM 2,4 GHz. Tradycyjne sieci pakietowe są dostosowane do realizacji takich usług, jak: FTP, WWW czy poczta elektroniczna. Coraz częściej za pomocą sieci z komutacją pakietów realizuje się usługi zależne czasowo, takie jak telefonia czy wideopołączenia, wymagające zastosowania specjalnych mechanizmów, zarówno u użytkowników końcowych, jak i wewnątrz sieci. Różnorodność apli[...]

Wykorzystanie światłowodu fotonicznego do budowy czujnika perymetrycznego

Czytaj za darmo! »

Metoda lokalizacji miejsca zaburzenia przy użyciu konwencjonalnego światłowodu o specjalnie ukształtowanym rozkładzie współczynnika załamania została zaproponowana w pracy [1]. W takim włóknie można wyróżnić dwa paraboliczne obszary: pierwszy z nich, o niższym współczynniku załamania, uformowany jako parabola centralna, prowadzi mod podstawowy lub mody bliskie podstawowemu; natomiast drugi [...]

 Strona 1