Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz JAŚNIKOWSKI"

Układ spektrometru izotopowego do zastosowań w miernictwie przemysłowym DOI:10.12915/pe.2014.07.010

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono algorytm i ideę układu do radioizotopowych pomiarów spektroskopowych. Przedstawiona idea pomiaru widma energetycznego promieniowania radioizotopowego pozbawiona jest wyrafinowanych układów elektronicznych. Prezentowany układ oraz algorytmy pomiarowe mogą być wykorzystane do pomiarów spektroskopowych z automatyczna kompensacją niestabilności detektora scyntylacyjnego z fotowielaczem. Algorytm kompensacji polega na dynamicznej zmianie progów dyskryminacji impulsów, a nie jak w większości dotychczasowych układów, na regulacji wzmocnienia poprzez zmianę napięcia zasilania fotopowielacza. Abstract: In the paper a circuit and algorithm for radiation spectroscopy measurements has been presented. Described idea of measurements of energetic spectrum of radioisotope radiation is free of any sophisticated electronic circuits. Presented algorithms of measurements can be easy used for automatic instability compensation in the case of scintillator-photomultiplier detector. Compensation algorithm is based on dynamic comparator thresholds adjustment instead of gain control based on high voltage photomultiplier tuning. (Isotopic Spectrometer System for Use in Industrial Measurements). Słowa kluczowe: spektroskopia radioizotopowa, detektor scyntylacyjny, stabilizacja detektora scyntylacyjnego Keywords: radiation spectroscopy, scintillation detector, scintillation detector stabilization. doi:10.12915/pe.2014.07.10 Wstęp Zastosowanie radioizotopów, a szerzej promieniowania radioizotopowego, jest obecnie bardzo szerokie. Najpowszechniej znanymi i wzbudzającymi wiele emocji, pomijając zastosowania militarne, jest wytwarzanie energii elektrycznej. Znacznie mniej emocji wzbudza zastosowanie promieniowania izotopowego w medycynie. Zastosowania te obejmują zarówno terapię i diagnostykę. Zastosowania diagnostyczne polegają na użyciu izotopów promieniotwórczych, jako znaczników do wykrywania zmian chorobowych. Podobne zastosowanie pole[...]

 Strona 1