Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Marciniak"

Rynek zbóż DOI:


  InfoGrain od 2008 roku zajmuje się analizami rynków zbożowych, współpracując z największymi firmami zaangażowanymi w obrót zbożowy. Jako właściciel i główny analityk, wykorzystuję doświadczenie zdobyte w międzynarodowej firmie handlowej, aby jak najlepiej służyć fachowym doradztwem w procesie podejmowania decyzji. W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na kilka istotnych pytań dotyczących sytuacji na rynkach zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy. Sytuacja na światowym rynku zbóż Poniższe dwa wykresy przynoszą odpowiedź na pytanie, dlaczego notowania zbóż na rynkach światowych znajdują się na niskim poziomie? W ciągu ostatnich czterech lat, światowa produkcja pszenicy wzrosła o blisko 100 mln ton (15%), a każdy kolejny rok przynosił nowe rekordy zbiorów (rzecz dotychczas niespotykana). To z kolei znalazło odzwierciedlenie w postaci historycznie wysokich zapasów, które według amerykańskiego departamentu rolnictwa (USDA) stanowią 33% światowej produkcji!!! Pomijając UE , kluczowi gracze na światowym rynku pszenicy, będący jednocześnie największymi eksporterami, odnotowali znaczący wzrost zapasów końcowych, Rynek zbóż co pokazuje powyższy wykres. Na uwagę zasługuje przede wszystkim historycznie wysoki poziom zapasów pszenicy w U SA, które pokrywają aż 90% rocznego zapotrzebowania!!! Kolejnym krajem z bardzo wysokimi zapasami pszenicy jest Rosja, która w roku 2016 odnotował[...]

Rynek zbóż DOI:


  Firma InfoGrain została zaproszona do redagowania działu poświęconego rynkom zbożowym. W związku z powyższym, w kolejnych numerach będą mieli Państwo okazję zapoznać się z aktualną sytuacją na rynkach, które od kilku lat cechują się bardzo dużą dynamiką. W poprzednim wydaniu zwracałem uwagę na komfortowy bilans pszenicy/zbóż na świecie, który uzasadniał niskie ceny na giełdach towarowych. Wskazywałem jednak na zagrożenie ze strony pogody w kluczowym momencie dla budowania plonów na półkuli północnej. Susza w USA oraz Kanadzie, która dotknęła uprawy pszenicy jarej HRS (charakteryzującej się wysoką jakością) została wykorzystana przez fundusze do gry na wzrosty. Tylko[...]

Światowy bilans pszenicy - wzrost produkcji i rekordowe zapasy DOI:


  Bieżący rok okazał się kolejnym z rzędu, gdzie ostateczne zbiory pszenicy są wyższe od pierwotnych założeń. I choć po raz pierwszy od 5 lat odnotujemy spadek globalnej produkcji pszenicy, to jej wielkość w stosunku do prognoz przedżniwnych wzrosła aż o 15 mln ton, tj. do 728 mln ton. A wszystko za sporawą Rosji, która po raz kolejny z rzędu odnotuje rekordowe zbiory, w pełni równoważąc spadki produkcji w U SA, Kanadzie lub Australii. To z kolei znalazło przełożenie na wzrost globalnych zapasów końcowych pszenicy do rekordowego poziomu 227,9 mln ton (niższa produkcja została zrównoważona znacznie wyższymi zapasami początkowymi). W ujęciu regionalnym, największy wzrost zapasów należy odnotować w Rosji oraz UE , o czym poniżej. Światowy bilans pszenicy - wzrost produkcji i rekordowe zapasy (mln ton) 2015/16 2016/17 2017/18 na dzien 24.07.2017 2017/18 na dzien 22.09.2017 Zapasy poczatkowe 17,80 17,30 11,49 11,49 Produkcja 147,70 134,10 140,70 142,30 Import 3,30 3,21 3,52 3,52 Zapotrzebowanie 121,20 119,72 118,28 119,60 Eksport 30,30 23,40 26[...]

Światowy rynek pszenicy i kukurydzy DOI:


  Notowania pszenicy na światowych giełdach towarowych w dalszym ciągu pozostają w trendzie spadkowym, dyskontując komfortowy bilans. W bieżącym numerze postaram się także przybliżyć sytuację na światowym rynku kukurydzy, który w istotny sposób wpływa na pszenicę - aż 20% globalnego zużycia pszenicy pochłania sektor paszowy, który jest jednocześnie największym konsumentem kukurydzy, co w oczywisty sposób wpływa na relacje cenowe powyższych surowców. Światowy bilans pszenicy - produkcja już tylko nieznacznie niższa od rekordów z poprzedniego sezonu Im bliżej końca roku tym wyższe szacunki zbiorów pszenicy. Według najnowszych szacunków, globalna produkcja jest już tylko nieznacznie niższa niż w rekordowym roku 2016, co z kolei przekłada się na rekordowe zapasy. O komfortowej sytuacji świadczy przede wszystkim współczynnik zapasy/zużycie, kt[...]

Światowa produkcja pszenicy jednak na rekordowym poziomie DOI:


  Według najnowszych szacunków amerykańskiego departamentu rolnictwa (USDA), rok 2017 okazał się jednak kolejnym z rzędu, w którym odnotowano rekordowe zbiory pszenicy na świecie. Ich wielkość określono na 757 mln ton, a więc o 6,6 mln ton wyższych niż w roku 2016. To także oznacza wzrost aż o 30% w stosunku do roku 2000, co pokazuje, jak bardzo na przestrzeni ostatnich 17 lat wzrósł potencjał plonotwórczy. Za tak znaczący wzrost światowych zbiorów pszenicy odpowiedzialne jest zaledwie pięć krajów (tabela nr 1), w których na przestrzeni ostatnich lat przybyło aż o 116 mln ton. Na szczególną uwagę zasługuje region Morza Czarnego, który istotnie zwiększył swój potencjał produkcyjny. W tym przypadku liderem pozostaje Rosja, gdzie tylko w ciągu ostatnich 2 lat wzrost produkcj[...]

Wiosenne spojrzenie na rynek zbóż DOI:


  Obserwowane w ostatnich tygodniach wzrosty cen na światowym rynku pszenicy miały związek z zawirowaniami pogodowymi. Mowa zarówno o największej od 90 lat suszy w Argentynie, która doprowadziła do znaczącej redukcji zbiorów kukurydzy oraz soi, jak i braku opadów w regionie uprawy amerykańskiej pszenicy ozimej HRW, co skłoniło kapitał spekulacyjny do powrotu na rynki surowcowe. Stąd coraz więcej pytań o to, czy to już trwała zmiana trendu, czy tylko krótkotrwała korekta. Rosja największym wygranym w bieżącym sezonie Na wspomnianym wzroście cen najbardziej zyskuje Rosja, która jako jedyny kraj spośród kluczowych graczy utrzymuje rekordowe tempo eksportu. Według danych za 8 miesięcy bieżącego sezonu, jego wielkość wynosi aż 27,8 mln ton i jest o 42% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku (wykres 1). A tak znaczący wzrost eksportu pszenicy z[...]

Co nas czeka w sezonie 2018/19? DOI:


  Sezon 2017/18 zbliża się ku końcowi, co oznacza, że rynek koncentruje się już na tym co przed nami. W związku z tym, poniższy artykuł zostanie w całości poświęcony założeniom dotyczącym rynku pszenicy w sezonie 2018/19. Interpretacji zostaną poddane wstępne szacunki amerykańskiego departamentu rolnictwa (USDA) na nadchodzący sezon, opublikowane 10 maja. USDA prognozuje spadek światowej produkcji i zapasów pszenicy Według wstępnych założeń, światowe zbiory pszenicy w sezonie 2018/19 wyniosą 747,76 mln ton i będą o 10,[...]

W tym roku bez rekordowych zbiorów DOI:


  Tegoroczny przebieg pogody na półkuli północnej wyraźnie nie sprzyjał budowaniu plonów pszenicy. Rozpoczęło się od suszy w Stanach Zjednoczonych (region uprawy pszenicy ozimej HRW), a brak opadów na południu Rosji oraz w północnej Europie przełożył się na pierwszy od 5 lat spadek światowej produkcji pszenicy. Pierwszy od 5 lat spadek światowych zbiorów i zapasów końcowych pszenicy Według lipcowych szacunków amerykańskiego departamentu rolnictwa (USDA), tegoroczne zbiory pszenicy na świecie wyniosą 736,26 mln ton i będą o blisko 22 mln ton niższe niż w roku 2017. To oznacza, że przy prognozowanym wzroście konsumpcji, globalne zapasy pszenicy ulegną zmniejszeniu aż o 12,6 mln ton i wyniosą 260,88 mln ton. Historycznie to wciąż drugi najlepszy wynik, jednak uwagę zwraca spadek zapasów wśród kluczowych producentów i eksporterów pszenicy, zwłaszcza w Rosji, co nie pozostanie bez wpływu na handel. Znaczący spadek produkcji pszenicy w Rosji i wpływ na światowy handel Dzięki korzystnym warunkom pogodowym w latach poprzednich Rosja biła rekordy produkcji pszenic[...]

Sytuacja na rynku zbóż DOI:


  Po pięciu latach bicia rekordów, w bieżącym sezonie zostanie odnotowany znaczący spadek światowych zbiorów pszenicy, co nie pozostanie bez wpływu na jej ceny, które już pod koniec sierpnia zwyżkowały do najwyższych poziomów od 3 lat. Znaczące pogorszenie bilansu pszenicy wśród głównych eksporterów Niekorzystny przebieg pogody na półkuli północnej przyniósł znaczący spadek produkcji pszenicy, której wielkość według najnowszych szacunków USDA wynosi 733 mln ton, co jednocześnie oznacza spadek o 3,3% w stosunku do poprzedniego sezonu. To z kolei znalazło przełożenie na światowe zapasy, które pod koniec bieżącego sezonu skurczą się do 261,29 mln ton (-4,7% w stosunku do poprzedniego sezonu). Czy spadek światowych zapasów pszenicy o niecałe 5%, tj. do poziomu, który wciąż pozostaje drugim najlepszym wynikiem w historii, uzasadnia obserwowany w ostatnim czasie znaczący wzrost cen? Z pewnością nie. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które można odbierać jako długofalowe wsparcie: Po pier[...]

Czyżby stabilizacja na rynku pszenicy? DOI:


  Po fali dynamicznych wzrostów cen w okresie żniwnym, ostatnie 2 miesiące przyniosły stabilizację notowań pszenicy, co tłumaczy się wysokim tempem eksportu z Rosji, które zaprzecza sugestiom o napiętym bilansie w sezonie 2018/19. Czy w drugiej części sezonu jest zatem szansa na wzrosty cen pszenicy? Rekordowe tempo eksportu pszenicy z Rosji Według oficjalnych danych, eksport rosyjskiej pszenicy na dzień 13 listopada wynosił rekordowe 19,8 mln ton i był aż o 30% wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. A według wstępnych założeń, jego wielkość na koniec listopada powinna osiągnąć co najmniej 21 mln ton. Rosyjskim eksporterom nie przeszkadza fakt, że tegoroczne zbiory pszenicy są o 15 mln ton niższe niż w rekordowym roku 2017. Czym zatem tłumaczyć takie zachowanie? Pomijając znacznie wyższe ceny, które zachęcają farmerów do sprzedaży, podstawowym argumentem jest chęć jak najszybszego pozbycia się zapasów przed ewentualnym wprowadzeniem restrykcji eksportowych przez rosyjski rząd, o czym spekuluje się już od początku września. W tej kwestii zdania wciąż pozostają podzielone. Oficjalnie, rząd nie widz[...]

 Strona 1  Następna strona »