Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Li Zhang"

Hexahydroquinoline derivatives. Synthesis and anti-hepatoma cancer activity Pochodne heksahydrochinoliny. Synteza i aktywność przeciwdziałania rakowi wątroby DOI:10.15199/62.2017.4.34


  Przedstawiono syntezę i charakterystykę 4 pochodnych heksahydrochinoliny. Związki te zsyntetyzowano w reakcji kondensacji różnych aldehydów aromatycznych i oceniono pod kątem właściwości antyrakowych na podstawie badania 3 ludzkich linii komórkowych raka wątrobowokomórkowego (SMMC-7721, BEL-740 i HCCLM3). W badaniu wykorzystano także komórki WI 38 jako normalne fibroblasty. Najlepsze wyniki uzyskano dla związku 4, który wykazał najskuteczniejsze działanie hamujące rozwój 3 linii komórek rakowych. Działanie to okazało się skuteczniejsze niż w przypadku referencyjnego fluorouracylu. Ponadto związek ten nie działał cytotoksycznie na normalne komórki (IC50 > 100 μg/mL). Pomimo postępów w dziedzinie biomedycyny i rozwoju technologii rak stanowi coraz istotniejszy problem zdrowotny, zwłaszcza w państwach wysoko rozwiniętych1). Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na chorobę tę zapada ok. 6 mln ludzi rocznie. W 2012 r. odnotowano 14 mln przypadków raka. Przewiduje się, że w ciągu następnych 20 lat liczba ta zwiększy się do 22 mln. Co więcej, rak stanowi najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W 2012 r. spowodował on śmierć 8,2 mln ludzi2, 3). Sytuacja ta stwarza pilną potrzebę identyfikacji nowych związków o działaniu antyrakowym. Pochodne heksahydrochinoliny od 1984 r. stanowią fundamentalną grupę związków w chemii organicznej. Wykazują one różnorodne działanie biologiczne i są użytecznymi surowcami do wielu syntez4). Badania na myszach i szczurach wykazały, że wiele pochodnych heksahydrochinoliny wykazuje małą toksyczność ostrą, a także, w zależności od struktury, działają one jako substancje potencjalnie di[...]

Trzy lignany/neolignany z żywicy benzoinowej DOI:10.15199/62.2020.2.21

Czytaj za darmo! »

Żywica benzoinowa (benzoina) to żywica balsamiczna uzyskiwana z kory drzew z rodzaju Styrax1). Stanowi ona powszechnie stosowany składnik w produkcji kadzideł i perfum dzięki słodkiemu aromatowi podobnemu do zapachu wanilii oraz właściwościom utrwalającym. Istnieją trzy ośrodki pochodzenia benzoiny: południowo- wschodnia Azja, południowo-wschodnia Ameryka Północna do Ameryki Południowej oraz basen Morza Śródziemnego (gdzie występuje pojedynczy gatunek). Benzoina syjamska pozyskiwana jest z drzewa z rodzaju S. tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwiss. Benzoina sumatrzańska jest otrzymywana z drzewa S. benzoin Dryand i S. Paralleloneurum Perkins. Ostatnie dwa gatunki są uprawiane w Indonezji w celu produkcji benzoiny, przy czym pozyskiwana z nich benzoina bywa różnej jakości. Chińska benzoina składa się głównie z benzoiny typu powder back, green hill i white leaf2). Stosowanie benzoiny w Chinach sięga 800 r. n.e. Używano jej głównie jako środka utrwalającego w perfumach3). W rejonie Morza Śródziemnego benzoina jest ceniona za skuteczność działania, właściwości farmakologiczne oraz zapachowe i stosowana jako substytut kadzidła w rytuałach religijnych4). Według chińskiej farmakopei smak benzoiny jest pikantny, balsamiczny, żywiczny i owocowy z nutą ziołową. Żywica benzoinowa o intensywnym aromacie jest chińskim lekiem ziołowym. W niewielkich ilościach jest często stosowana na skórę, aby chronić ją przed alergią i zmniejszyć świąd. Bywa również wykorzystywana w medycynie alternatywnej i wdychana wraz z parą wodną przy leczeniu różnych schorzeń, w tym astmy, zapalenia oskrzeli i przeziębienia. Ponadto jest w Chinach powszech-Benzoin (benjamin) resin is a balsamic resin obtained from the bark of some trees in the genus Styrax1). It is a common ingredient in incense-making and perfumery because of its sweet vanilla-like aroma and fixative properties. There are 3 regions of benzoin origin: southeastern Asia, southeastern North America to [...]

 Strona 1