Wyniki 1-10 spośród 49 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Ropiejko"

Akademia Mistrza - co w przyszłym roku

Czytaj za darmo! »

Rozwój jest wpisany w każdą dziedzinę. W branży piekarskiej i cukierniczej w Polsce trwa proces dynamicznego rozwoju zarówno pod kątem wprowadzania nowych technologii, jak też nieustannego kształtowania się nowych trendów na rynku konsumenta. Zmiany są szerokie i obejmują wiele elementów jednocześnie. Akademia Mistrza doskonale wpisuje się w ten proces, udzielając odpowiedzi na rodzące się stale pytania.Obecne tempo zmian wymaga umiejętności pozwalających na sprawne zarządzanie fi rmą. Właściciele, osoby zarządzające zakładami, dostrzegają dużą potrzebę rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania sobą i ludźmi. Przeprowadzone dotychczas szkolenia pozwoliły nam jeszcze lepiej zorientować się w ich podstawowych potrzebach. Szkoła zawodowa uczy zawodu, nie przygotowuje do za[...]

Akademia Mistrza - jak mówić do pracowników (cz.1)

Czytaj za darmo! »

Słowo stwarza rzeczywistość. Jak skutecznie mówić.O czym pomyśli uczeń, jeżeli szef powie do niego: Posłuchaj, problem z przygotowaniem tego ciasta leży w … Jakie będzie nastawienie pracownika, jeżeli szef będzie uporczywie powtarzał: Nie macie tak bałaganić lub Nie spełniacie moich oczekiwań, robicie to źle? W naszym języku jest siła. Szef za jego pomocą przekazuje swoje oczekiwania. Jak to robić skutecznie? W dzisiejszym artykule wskażemy kilka ważnych zasad posługiwania się słowem mówionym w zarządzaniu. Dokąd nas zaprowadzą te słowa? Każdy z nas wpływa za pomocą słów na innych ludzi. Szef w pracy jest osobą obserwowaną przez każdego ucznia lub pracownika. Kiedy wchodzi na salę, kiedy rozmawia z innymi. Pracownicy przekazują sobie informacje o zachowaniach kierowniczych[...]

Akademia Mistrza - jak mówić do pracowników (cz.2)

Czytaj za darmo! »

Kiedy stajemy przed ludźmi W pierwszym artykule poświęconym komunikacji z pracownikami podkreśliliśmy wagę wpływu szefa poprzez świadome używanie słów i wybór formy prowadzenia rozmowy. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się użyciu tych narzędzi w sytuacji wystąpień szefa przed grupą pracowników. Znowu zebranie? Spotkania lub zebrania w fi rmach odgrywają ważną rolę. Dla szefa są dobrą okazją do przekazania informacji, uzyskania informacji od pracowników, przedyskutowania czy znalezienia rozwiązań. Kiedy przeprowadzam zebrania? Przyczyny mogą być różne: wprowadzanie nowego produktu, określanie standardów, zmiany organizacyjne, zmiany zarządzeń. Niekiedy bywają spotkania nagłe - wynik okoliczności - mówi Roma Siódmiak z sieci Piekarnia 7 w Bydgoszczy. Zanim odpowiemy w jaki sposób przy[...]

Akademia Mistrza – jak mówić do pracowników (cz.3)

Czytaj za darmo! »

Wpoprzednim artykule poświęciliśmy czas wystąpieniom szefa przed pracownikami, przed całym zespołem lub jego częścią. Dzisiaj interesują nas indywidualne. Spotkania twarzą w twarz. Uczestnicy naszych szkoleń wiele razy stwierdzają, że najtrudniejsze dla nich są te rozmowy z pracownikami, w których trzeba zwrócić im uwagę na niewłaściwą pracę, zaniedbania itp. Wpływ na ich przebieg ma wiele czynników. Z punktu widzenia szefa trudny może być sam temat spotkania, emocje, które wzbudza pracownik, umiejętność radzenia sobie z własnymi ograniczeniami czy też zachowania pracownika podczas jej przebiegu. Na pewno trzeba się do takiej rozmowy przygotować i tak ją przeprowadzić, aby przyniosła spodziewany efekt. Dla mnie największym wyzwaniem jest zwrócenie uwagi pracownikom - s[...]

Akademia Mistrza - rozwijanie siebie (cz. 4) STRES

Czytaj za darmo! »

Ważne w życiu jest nie to co ci się przydarza, ale to jak to odbierasz Hans Seyle Akademia Mistrza - rozwijanie siebie (cz. 4) Stres n Delegowanie zadań oraz pozbycie się przekonania "ja zrobię wszystko najlepiej" znacznie obniży poziom stresu - podkreśla Aleksandra Szmidt z firmy Polmarkus. Hans Seyle - kanadyjski lekarz, wprowadził do użycia pojęcie "stres". Temu tematowi poświęcił 50 lat pracy naukowej. Założyciel Międzynarodowego Instytutu Badań nad Stresem. Rytm pracy cukiernika lub piekarza charakteryzuje się dużą zmiennością. Czynności zawodowe wydają się powtarzalne, za to dynamika zmian jest duża. Otoczenie gospodarcze, technologia, konkurencja przynoszą wiele wyzwań. A kto się nie rozwija ten się cofa. Presja wywierana na pojedyncze osoby zwiększa się. Skutkiem funkcjonowania w tej rzeczywistości często jest stres - obecnie jeden z głównych czynników chorobotwórczych. Skąd się to bierze? Aleksandra Szmidt z firmy Polmarkus - Partnera Wspierającego Akademii Mistrza, mówi o stresie zawodowym w ten sposób: Stres u szefa może wynikać z chęci ogarnięcia wszystkiego. Zbyt małe delegowanie zadań na podwładnych i chęć zrobienia wszystkiego samemu - bo przecież ja to zrobię najlepiej. To również zaczynanie lub też rozmyślanie o zbyt wielu tematach w jednym czasie. W pracy może dominować potrzeba zrobienia zadania "na wczoraj"[...]

Akademia Mistrza - cykl 2011

Czytaj za darmo! »

Oto mamy za sobą pierwszy, zeszłoroczny, cykl artykułów kierowanych do właścicieli i osób zarządzających w cukierni i piekarni. Od wielu osób, praktyków zarządzania wiemy, że znalazły tam dla siebie interesujące wskazówki i rozwiązania. Uczestnicy szkoleń w ramach Akademii Mistrza mieli okazję pogłębić je praktycznymi ćwiczeniami. Myśląc o nowym cyklu pytaliśmy uczestników naszych szkoleń oraz czytelników "Przeglądu" jakie tematy są dla nich najciekawsze. Najczęściej przewijał się temat komunikacji z pracownikami. Pojawiały się sugestie rozszerzenia tego właśnie zagadnienia, pogłębienia go i przeniesienia na bardziej konkretne sytuacje z rzeczywistości zarządzania piekarnią lub cukiernią. Dlatego nasz cykl artykułów w 2011 roku poświęcimy w całości komunikacji między szefem a pracownikiem. Cytując w tytule Ralpha Waldo Emersona1) możemy dodatkowo za nim powiedzieć: Słowa są czynami, a czyny są rodzajem słów. Celem naszym jest wsparcie szefów w kształtowaniu precyzyjnego języka komunikatów w różnych sytuacjach, tak aby słowa skutecznie "wykonały swoją pracę". Cykl będzie obejmował podstawowe obszary w komunikacji z pracownikami. W pewnym sensie będzie też odzwierciedlał drogę rozwoju pracownika oraz dopasowanie stylu zarządzania do[...]

Taśma produkcyjna czy wyrób ręczny?


  W działalności piekarni czy cukierni są obszary, które dadzą się zautomatyzować. Tego typu rozwiązania znajdują swoje miejsce przy produkcji, logistyce, obsłudze sprzedaży. Jest jednak obszar, który zawsze będzie bliższy pracy ręcznej, artystycznej. Mamy na myśli zarządzanie ludźmi. Tu automatyzm nie wchodzi w grę, a indywidualne podejście szefa staje się kluczem do sukcesu. Swego czasu pisaliśmy o sytuacyjnym podejściu do stylów zarządzania1). Wskazuje ono, że właściwe jest stosowanie kilku stylów zarządzania. Uzasadnienie dla takiego postępowania znajdujemy w poziomie rozwoju pracowników. Różny poziom rozwoju oznacza konieczność zastosowania różnego stylu. Dzisiejsze spotkanie z rodzeństwem, Karoliną i Tomaszem Mochoniami z Cukierni Jagódka w Poznaniu, pozwoli nam na praktyczne przyjrzenie się, jak warto wykorzystać praktycznie każdy z wymienionych stylów, tak aby osiągnąć zamierzony efekt. Jak warto mówić do pracownika zmotywowanego, a bez kompetencji Przyjmowaliśmy do pracy młodą dziewczynę na stanowisko pomocy cukierniczej. Okazało się, że mimo zapewnień, nie bardzo orientuje sie na produkcji i pomimo kierunkowego wykształcenia nie ma wystarczających kompetencji do wykonywania powierzonych jej zadań. Gdyby nie jej ogromne zaangażowanie, najprawdopodobniej nie podjęlibyśmy z nią współpracy. Przydzieliliśmy jej kompetentnego opiekuna z długim stażem. Praca polegała na zlecaniu jej pojedynczych czynności i sprawdzaniu ich wykonania według konkretnych instrukcji. W przypadku takiego poziomu kompetencji, sposób postępowania będzie uwzględniał niską samodzielność pracownika, decyzje będzie podejmował przełożony, a podstawą działania pracownika będzie bardzo konkretna instrukcja. Istotą takiego komunikatu jest zwięzłość i precyzja. Przek[...]

Gdy nowy pracownik wkracza z inicjatywą


  Szefowie cukierni i piekarni świetnie zdają sobie sprawę jak cenna jest praca zespołowa. Firma wiele osiąga jeżeli zespół pracowników czy brygada, bądź zmiana jest zgrana i pracuje na sukces całości. Dlatego tak ważne jest znalezienie złotego środka między motywacją indywidualną a pracą zespołową i umiejętne korzystanie z potencjału każdego pracownika. Ważnym elementem będzie kształtowanie odpowiedniej kultury fi rmowej i jasne określenie zasad obowiązujących wszystkich pracowników. Co warto wziąć pod uwagę rozpatrując przypadek Ani w cukierni "Dessert"? Ania Jak widać, Ania jako "świeża krew" wchodząc do firmy nie czuła ograniczeń. Zachęcona, w swoim entuzjazmie, chciała pokazać się z najlepszej strony i tryskała pomysłami. Jednak zderzyła się z rzeczywistością już funkcjonującej organizacji. Być może jako praktykantka nie zauważała wcześniej istotnych mechanizmów organizacyjnych w cukierni pana Roberta lub zakład miał inną kulturę zarządczą. Trafiła do dużej cukierni funkcjonującej jako ogniwo centralne dla kilku punktów sprzedaży. Tempo pracy, różnorodność wyzwań, oczekiwania klientów wymuszają inną kulturę pracy. To może być jedna z przyczyn zaistnienia tej sytuacji. Ania jako nowy i niedoświadczony pracownik musi nauczyć się wielu rzeczy. Szefowie przyjmując nowych pracowników powinni mieć świadomość potrzeby wsparcia dla nowo zatrudnionej osoby. Pan Tadeusz wprowadzając Anię do firmy dał ją pod opiekę doświadczonego pracownika. Nowa osoba, poza wsparciem zawodowym, powinna otrzymać również wsparcie psychiczne, motywacyjne. Szczególnie jest ono istotne w pierwszym okresie adaptowania się do firmy. Ten drugi element w przypadku Ani niestety został spełniony w małym stopniu. Los inicjatyw Ani był dla niej zdecydowanie demotywuj[...]

Toksyczny pracownik


  Zespół pracowników cukierni "Ciasteczko" przez długi czas stanowili w większości pracownicy, którzy pracowali tutaj od kilku lat. Raz na jakiś czas pojawiali się nowi. Cukiernia rozwijała się i obecnie ma już trzy własne punkty sprzedaży. Pani Basia rozwinęła zakład startując od domowej produkcji ciast. Teraz firma się rozrosła i doszły większe niż dotychczas wyzwania dotyczące zespołu pracowników. Renatę Basia zatrudniła pół roku wcześniej. W trakcie dwutygodniowego okresu próbnego sprawdziła się. Była dokładna, chętna do pracy, miała doświadczenie i wracała do pracy - jak sama powiedziała - po "odchowaniu dzieci". Szybko wdrożyła się w pracę i przez pierwsze miesiące nic nie wskazywało na trudności. Jednak w ciągu ostatniego miesiąca Basia otrzymała kilka razy sygnały od pozostałych pracowników, że trudno pracuje się z Renatą i atmosfera w pracy psuje się. Sama niczego nie zauważyła. Skargi dotyczyły tego, że Renata koncentruje się na nieustannym wskazywaniu błędów innym, robi różne aluzje oraz potrafi nastawiać jedną osobę przeciwko innej. Jak powiedziała jedna z pracownic "wysysa dobrą energię z zespołu, dając gorycz w zamian". Dla Basi jako szefa atmosfera w pracy jest bardzo ważnym czynnikiem. Nie ma zarzutów w odniesieniu do jakości pracy Renaty. W dotychczasowych rozmowach pracownik nie ujawnił żadnej z powyższych cech. Sprawa jednak wymaga rozwiązania i szeowa zastanawia się jakie działania teraz podjąć. Dobrze funkcjonujący zespół charak[...]

Gdy zatrudniasz - spiesz się powoli


  Rekrutacja jest jednym z najważniejszych obszarów w działaniach zarządczych. Ponieważ o sile fi rmy stanowią ludzie, znalezienie właściwych osób na konkretne stanowiska staje się kluczowe. Błąd w rekrutacji oznacza stratę czasu, pieniędzy, zysków i niekiedy klientów bądź marki. Dzisiaj opisujemy sytuację związaną z rekrutacją zewnętrzną. Mariusz Nie wiemy jaka była droga Mariusza do rozwinięcia biznesu cukierniczego. Wiemy, że biznes jest na tyle duży, iż utrzymuje osiem s[...]

 Strona 1  Następna strona »