Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Anna Pająk"

VII Międzynarodowa Konferencja "Advances in Coatings Technology - ACT' 06" (Postępy w Technologii Farb i Lakierów)

Czytaj za darmo! »

Kolejna, siódma międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna poświęcona farbom i lakierom "Advances in Coatings Technology - ACT?06" odbyła się po raz drugi w Warszawie, na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO XXI w dniach 28-30 listopada 2006 r. Organizatorem konferencji tego cyklu jest gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" z siedzibą w Torun[...]

VIII Międzynarodowa Konferencja "Advances in Coatings Technology - ACT'08" (Postępy w Technologii Farb i Lakierów)

Czytaj za darmo! »

W dniach 25-27 listopada 2008 r. w Warszawie odbyła się ósma międzynarodowa konferencja poświęcona farbom i lakierom "Advances in Coatings Technology - ACT ‘08" zorganizowana przez gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu. Konferencje te organizowane są co 2 lata, od roku 1995 naprzemiennie z konferencją branży tworzyw polimerowych ("Advances in Plastics Technology - APT"). Konferencje ACT są największym wydarzeniem w sektorze farb i lakierów na terenie Polski i Europy Środkowowschodniej, które weszły na stałe do kalendarza urządzanych w Polsce spotkań naukowo-technicznych, poświęconych najnowszym zagadnieniom i osiągnięciom z zakresu technologii farb i lakierów. Konferencja odbyła się po raz trzeci w ob[...]

Nowoczesne rozwiązania w technologii farb i lakierów


  W dniach 9-11 października 2012 r. odbyła się po raz pierwszy na terenie Centrum Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu X międzynarodowa konferencja poświęcona farbom i lakierom "Advances in Coatings Technology - ACT‘12" zorganizowana przez gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu. Konferencje ACT organizowane są co 2 lata od 1995 r. i są największym wydarzeniem w sektorze farb i lakierów na terenie Polski i Europy Środkowowschodniej. Głównym przesłaniem tegorocznej konferencji było przedstawienie nowych technologii otrzymywania powłok ochronnych bardziej przyjaznych dla środowiska, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią w dziedzinie rozwoju farb i lakierów oraz między nauką i przemysłem. Konferencję prowadzono w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem całego jej przebiegu na język polski. Wzięło w niej udział ponad 100 specjalistów z branży farb oraz przedstawicieli świata nauki z 14 krajów (Czech, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch), reprezentujących blisko 70 instytucji, z których 74% stanowiły jednostki przemysłowe. Na szczególną uwagę zasługiwała duża liczba uczestników z fi rm reprezentujących światowych producentów surowców do farb i lakierów, takich jak: ARKEMA, BASF, BAYER, BYK-Chemie, CH-Polymers, DOW Microbial, DuPont De Nemours, Eurofi ns Product Testing, FP-Pigments, Gebrüder Dorfner, Lanxess Deutschland, MERCK, Mitsui & Deutschland, Omnova Solutions, Sachtleben Chemie, TROY Chemical Company, jak również przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych: Derzhavin State University (Rosja), Fraunhofer Institute for Chemical Technology (Niemcy), Leibniz Institute of Polymer Research (Niemcy), Max- Planck Institute of Colloids and Interfaces (Niemcy), Politechnika Lwowska (Ukraina), Ta[...]

Kierunki rozwoju w dziedzinie technologii organicznych powłok ochronnych DOI:


  W dniach 21-23 października 2014 r. odbyła się po raz drugi na terenie Centrum Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu XI międzynarodowa konferencja poświęcona farbom i lakierom Advances in Coatings Technology - ACT’14 zorganizowana przez gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu. Konferencje ACT organizowane są co 2 lata, od roku 1995 i są największym wydarzeniem w sektorze farb i lakierów na terenie Polski i Europy Środkowowschodniej. Głównym przesłaniem konferencji było przedstawienie nowych technologii otrzymywania powłok ochronnych bardziej przyjaznych dla środowiska, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią w dziedzinie rozwoju farb i lakierów oraz pomiędzy nauką i przemysłem. Konferencję prowadzono w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem całego jej przebiegu na język polski. Wzięło w niej udział ponad 120 specjalistów z branży farb oraz przedstawicieli świata nauki z 15 krajów (Austrii, Belgii, Czech, Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch), reprezentujących blisko 90 instytucji, z których ponad 70% stanowiły jednostki przemysłowe. Na szczególną uwagę zasługiwała duża liczba uczestników z fi rm reprezentujących światowych producentów surowców do farb i lakierów, takich jak: ARKEMA, ASK Chemicals Deutschland, BASF, BAYER, BYK-Chemie, Cardolite Specialty Chemicals Europe, Chromafl o Technologies Europe, Cortec Corp. (USA), Croda Nederland, Dow Corning, DOW MF Production, DOW Microbial, DSM Coating Resins, EVONIK Degussa, EVONIK Hanse, HEUBACH, Keyser & Mackay, Krahn Chemie, Krüss, LAMBERTI, MERCK, Mondo Minerals, NTC Nano Tech Coatings, Potters Ballotini, Tomasova Lea, Ziegler, jak również przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych: All Russian Research Institute of Use of Machinery and Oil Produc[...]

XII Międzynarodowa Konferencja "Advances in Coatings Technology - ACT'1" Nowe wyzwania w technologii powłok ochronnych. Część I. Surowce DOI:


  W dniach 8-10 listopada 2016 r. odbyła się na terenie Centrum Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu XII Międzynarodowa Konferencja poświęcona farbom i lakierom "Advances in Coatings Technology - ACT’16" zorganizowana przez gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu. Konferencje ACT organizowane są co 2 lata, od roku 1995 i są największym wydarzeniem w sektorze farb i lakierów na terenie Polski i Europy Środkowowschodniej. Głównym przesłaniem konferencji było przedstawienie nowych technologii otrzymywania powłok ochronnych bardziej przyjaznych dla środowiska, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią w dziedzinie rozwoju farb i lakierów oraz między nauką a przemysłem. Konferencję prowadzono w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem całego jej przebiegu na język polski. Wzięło w niej udział ponad 150 specjalistów branży farb oraz przedstawicieli świata nauki z 19 krajów (Austrii, Belgii, Czech, Cypru, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch), reprezentujących ponad 100 instytucji, z których ponad 80% stanowiły jednostki przemysłowe. Na szczególną uwagę zasługiwała duża liczba uczestników ze znanych zagranicznych firm działających w branży farb i lakierów (w tym wiodących światowych producentów surowców do farb), jak: Akzo Nobel, Allnex, Arkema, ASK Chemicals Deutschland, BASF Coatings i BASF Colors & Effects, BYK-Chemie, CH-Polymers, Chromaflo Technologies Europe, Clariant, Covestro (dawny Bayer MaterialScience), DOW Belgium, Evonik Resource Efficiency, Glassflake Ltd, Hosokawa Alpine, Keyser & Mackay, King Industries, Krahn Chemie, Krüss, LKAB Minerals, MERCK, Mondo Minerals, Omya International, Quarzwerke, Sartomer Europe, Schlenk Metallic Pigments, Shepherd Color International, ThermoShield, [...]

XII Międzynarodowa Konferencja "Advances in Coatings Technology - ACT'16" Nowe wyzwania w technologii powłok ochronnych. Część II. Technologie, stosowanie, badania DOI:


  Artykuł stanowi drugą część omówienia zagadnień prezentowanych podczas XII Międzynarodowej Konferencji “Advances in Coatings Technology - ACT’16", która odbyła się w listopadzie 2016 r. na terenie Expo Silesia w Sosnowcu. W bloku tematycznym dotyczącym zaawansowanych technologii farb i lakierów prowadzącymi sesje byli: Dawn Skinner z firmy Heraeus Noblelight Ltd. z Wielkiej Brytanii, dr Horst Hintze-Bruening (BASF Coatings GmbH, Niemcy) oraz prof. dr Bernd Strehmel z Niederrhein University of Applied Sciences (Niemcy). Powłoki odbijające promieniowanie słoneczne, tzw. zimne powłoki, były tematem wystąpienia Georg’a Döring’a z BASF SE z Niemiec. Zastosowanie innowacyjnych pigmentów powoduje niższą absorpcję promieniowania słonecznego, co prowadzi do uzyskania niższych temperatur na powierzchni powłok oraz redukcję wydzielanego ciepła. W związku z tym można znacznie obniżyć zużycie energii na klimatyzację pomieszczeń. Ponadto uzyskuje się dłuższy czas eksploatacji powłok oraz materiałów podłoża. Nowe podejście dla poprawy właściwości barierowych powłok funkcjonalnych zostało omówione przez dr Andreas’a Valet’a z firmy BASF Schweiz AG (Szwajcaria). Zastosowany układ jest oparty na poliuretanowej dyspersji wodnej zawierającej modyfikowany związek sodu syntezowany w specyficznych wysokotemperaturowych warunkach. System ten został zastosowany do cienkich folii na opakowania żywności i wykazuje bardzo dobre właściwości barierowe. Markus Vogel (Evonik Resource Efficiency GmbH, Niemcy) omówił nowe spoiwo do otrzymania powłok z połyskiem o dobrej przepuszczalności pary wodnej. Prelegent zwrócił uwagę na konieczność przygotowania podłoża przed malowaniem. Podłoża charakteryzujące się wysoką zawartością wilgoci, jak nowe konstrukcje betonowe lub świeżo ucięte drzewa, muszą wyschnąć aż do uzyskania średniej zawartości wilgoci. Powłoki nałożone zbyt wcześnie nie wytrzymują ciśnienia pary wodnej wydziela[...]

Trendy rozwojowe w technologii farb i lakierów Część I. Surowce: polimery, pigmenty, wypełniacze, środki pomocnicze DOI:


  W dniach 13 - 15 listopada 2018 r. odbyła się na terenie Centrum Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu 13. międzynarodowa konferencja poświęcona farbom i lakierom "Advances in Coatings Technology - ACT ‘18" zorganizowana przez gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu. Konferencje ACT organizowane są co 2 lata, od roku 1995 i są największym wydarzeniem odbywającym się cyklicznie w sektorze farb i lakierów na terenie Europy Środkowowschodniej. Głównym przesłaniem konferencji było przedstawienie nowych technologii otrzymywania powłok ochronnych bardziej przyjaznych dla środowiska, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy miedzy Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią w dziedzinie rozwoju farb i lakierów oraz pomiędzy nauką i przemysłem. Konferencję prowadzono w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem całego jej przebiegu na język polski. Wzięło w niej udział około 150 specjalistów branży farb oraz przedstawicieli świata nauki z 17 krajów (Austrii, Australii, Czech, Cypru, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch), reprezentujących blisko 100 instytucji, z których 80 % stanowiły jednostki przemysłowe, a 17 % wyższe uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe. Na szczególną uwagę zasługiwała duża liczba uczestników ze znanych zagranicznych firm działających w branży farb i lakierów (w tym wiodących światowych producentów surowców do farb), jak: Akzo Nobel Performance Coatings (Holandia), Allnex (Niemcy), ASK Chemicals (Niemcy), BASF SE (Niemcy), BASF Colors & Effects Szwajcaria), Black Bear Carbon (Holandia), Boero Bartolomeo (Włochy), Borregaard (Norwegia), Brüggemann (Niemcy), BYK-Chemie (Niemcy), CH-Polymers (Finlandia), Cinkarna Celje (Słowenia), Clariant (Niemcy), Covestro, (dawny Bayer Material Science, Niemcy), Daikin Chemical Europe (Niemcy), DESO devel[...]

Trendy rozwojowe w technologii farb i lakierów Część II. Technologie, stosowanie, maszyny i urządzenia, badania i aspekty ekologiczne DOI:


  Artykuł stanowi drugą część omówienia zagadnień prezentowanych podczas 13. Międzynarodowej Konferencji “Advances in Coatings Technology - ACT’18", która odbyła się w listopadzie 2018 r. na terenie Expo Silesia w Sosnowcu. W bloku tematycznym dotyczącym zaawansowanych technologii farb i lakierów prowadzącymi sesje byli: prof. dr inż. Voytek Gutowski (CSIRO, Industrial Interphases & Coatings, Australia oraz Chinese Academy of Sciences, Institute of Applied Chemistry, Chiny), Kevin Biller (Prezes Powder Coatings Research Group, Inc., USA) i dr Otto Soidinsalo (Borregaard, Norwegia). Pierwsze trzy referaty w tematyce zaawansowanych technologii dotyczyły farb proszkowych. Kevin Biller przedstawił ostatnie osiągnięcia w zakresie farb proszkowych opartych na bio-surowcach. Typowe bio-surowce, które mogą być wykorzystane do otrzymania poliestrów, poliureatanów i żywic epoksydowych pochodzą z trzciny cukrowej, oleju sojowego, kukurydzianego, palmowego, lnianego i celulozy (bawełna, wełna, konopie). W pracy przedstawione zostały wyroby oparte na całkowicie alifatycznych żywicach poliestrowo-amidowych z karboksylowymi grupami funkcyjnymi otrzymanymi w wyniku reakcji kwasów tłuszczowych (kwas oleinowy) z etanoloaminą i dietanoloaminą. Wyroby lakierowe utwardzane były przy użyciu pochodnych kalafonii. Uzyskano poprawę w zakresie niskotemperaturowego utwardzania powłok oraz ich trwałości w warunkach atmosferycznych. Dr Uwe Erwin Kubillus (Allnex Germany GmbH, Niemcy) przedstawił osiągnięcia przemysłu farb proszkowych w aspekcie poprawy rozwiązań ekologicznych. Prowadzono prace nad zastąpieniem potencjalnie szkodliwych substancji stanowiących spoiwa materiałami alternatywnymi. Niektóre z nowo zastosowanych żywic oferują doskonałe właściwości dla nowych gałęzi zastosowań. Referent zaprezentował zastosowanie odnawialnych bio-monomerów oraz materiałów pochodzących z recyklatów PET. Opracowano ekologiczną żywicę poliestrową do fa[...]

 Strona 1