Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Rutkowska"

Wpływ rozkładów wybranych jonów wód podziemnych województwa małopolskiego na skrócone formy przedstawiania ich chemizmu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ typu rozkładów stężeń wybranych jonów w wodach podziemnych ujętych studniami wierconymi zlokalizowanymi na terenie województwa małopolskiego na wybór miary położenia (średniej lub mediany). Ponieważ w składzie równoważnikowym badanych wód największy udział, kilkunasto- lub kilkudziesięcioprocentowy, mają jony HCO3 -, SO4 2-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+ i K+, dla których najc[...]

 Strona 1