Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Jamróz"

Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie DOI:


  W dniu 27 września 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie". Konferencja ta zorganizowana została przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Departamentem Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgromadzonych gości i uczestników powitała Pani prof. dr hab. inż. Barbara Gworek, przewodnicząca komitetu naukowego konferencji i złożyła gratulacje Panu gen. bryg. Dariuszowi Ryczkowskiemu, współpracującemu przy organizacji konferencji, z okazji nowoprzyjętego awansu generalskiego. Przywitał on wszystkich zgromadzonych z ramienia gospodarza obiektu, w którym odbywała się konferencja i wyraził nadzieję, że trwająca od 6 lat dobra współpraca będzie nadal kontynuowana. Następnie słowa powitania wygłosił i otwarcia konferencji dokonał Pan dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ-PIB, który podkreślił ważność problematyki będącej przedmiotem konferencji, wynikającą ze szkodliwości wielu pierwiastków i substancji toksycznych dla człowieka i jego środowiska, a także z unijnych regulacji, które wymuszają kontrolę zanieczyszczeń i opracowanie nowych technologii ich usuwania z otoczenia. Tematyka konferencji obejmowała dwie główne grupy zagadnień, jakimi jest identyfikacja występowania pierwiastków i substancji toksycznych w środowisku oraz sposoby ich usuwania. Pierwszy referat wygłosiła Pani dr hab. Anna Pasieczna (Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy). Tematem wystąpienia była kartografia geochemiczna w Warszawie. W IG-PIB został opracowany "Atlas geochemiczny Warszawy i okolic", przedstawiający aktualny stopień zanieczyszczenia gleb pobranych z dwóch zakresów głębokości, osadów oraz wód powierzchniowych. Metoda kartografii geochemicznej w odniesie- Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja, toksyczność[...]

Targi EuroLab 2019 DOI:


  W dniach 13-15 marca 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się 21. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2019, którym towarzyszyły 8. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2019. To prestiżowe wydarzenie o charakterze naukowo-biznesowym, organizowane jest od początku przez firmę MT Targi Polska Sp. z o.o. Honorowy patronat nad Targami objęli Pan wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Piotr Cieśliński, poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Pan Bogdan Święczkowski, Pan prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes PAN i Pan Maciej Dobieszewski p.o. Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM). Na uroczystym otwarciu wszystkich zgromadzonych przywitała Pani Anna Wielgos, wiceprezes MT Targi Polska Sp. z o.o. Wśród zaproszonych gości obecni byli Pan Piotr Cieśliński, Pan Paweł Blachowski Prokurator Okręgowy w Warszawie, Pan Jarosław Duś dyrektor Biura Prokuratora Krajowego, Pan prof. dr hab. Paweł Rowicki wiceprezes PAN, Pan prof. dr hab. Romuald Zabielski wiceprezes PAN, Pan Maciej Dobieszewski p.o. prezesa Głównego Urzędu Metrologii, Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Jan Szmidt rektor Politechniki Warszawskiej (PW), dr hab. Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (UW), prof. dr hab. Michał Kleiber z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Pan prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski z ramienia Rady Głównej Instytutów Badawczych, Pan prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW, Pan płk. Tomasz Kajzer szef zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, prof. dr hab. Ewa Bulska z Wydziału Chemii UW, Pan prof. Bogusław Buszewski przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej, Pan prof. dr. hab. inż. Zbigniew Brzózka kierownik Katedry Biotechnologii Med[...]

Nowe trendy w produkcji poliamidów

Czytaj za darmo! »

Najważniejszymi poliamidami są Nylon 6 i Nylon 66. Produktem pośrednim w ich wytwarzaniu jest cykloheksanol i cykloheksanon, otrzymywane przez utlenianie cykloheksanu. Obiecująco wygląda synteza cykloheksanolu drogą uwodniania cykloheksenu. W pracy przedstawiono wyniki badań nad tą reakcją. Hydration of cyclohexene appears to be a promising route to cyclohexanol, much cheaper than oxidatio[...]

Nafta Gaz Chemia 2018 DOI:


  W dniu 26 września 2018 r. w Hotelu Novotel Warszawa Airport odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich Sp. z o.o. pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii. Partnerami konferencji były firmy Cisco Polska Sp. z o.o., lider w dziedzinie rozwiązań sieciowych, Gaz-System SA, strategiczna spółka polskiej gospodarki, będąca operatorem gazociągów, PERN SA, krajowy lider logistyki naftowej, oraz PGNiG SA zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej. Uczestników konferencji powitała Pani Grażyna Karłowska, prezes Zarządu Targów Warszawskich, a otwarcia Konferencji dokonał Pan Krzysztof Tchórzowski, który powiedział, że podstawą rozwoju gospodarczego państwa jest bezpieczeństwo energetyczne i jego zapewnienie oznacza suwerenność energetyczną. Bezpieczeństwo jest zatem elementem wszystkich podejmowanych projektów i wysiłków inwestycyjnych, takich jak budowa gazociągu bałtyckiego, połączenia energetycznego Gdańsk-centrum Polski oraz rozbudowa terminalu LNG (liquefied natural gas) w Świnoujściu. Jest już decyzja rządu o rozwoju energetyki odnawialnej, co związane jest z ponoszeniem większych kosztów inwestycyjnych na budowę nowych instalacji. Polska dąży do tego, aby być liderem rozwoju paliw alternatywnych. Ważnym kierunkiem jest też rozwój elektromobilności. W tym zakresie uchwalono przepisy, które obecnie są poddane pod dyskusję w UE. Do 2021 r. powstaną liczne punkty ładowania baterii samochodowych. Obecnie punkty doładowań są sponsorowane, a do budowy komercyjnych punktów (ok. 6 tys.) uruchomione zostanie od 1 stycznia 2019 r. wsparcie finansowe w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W Polsce bardzo szybko rośnie liczba samochodów, na co wskazują statystyki ostatnich 10 lat i co jest wyzwaniem dla przemysłu paliwowego. Wzrost zużycia paliw powoduje, że w kraju występują braki[...]

Extraction of acrylic acid from butyl acrylate-butyl alcohol mixture with aqueous sodium bicarbonate solution Ekstrakcja kwasu akrylowego z mieszaniny akrylanu butylu i butanolu z użyciem roztworu wodorowęglanu sodu jako ekstrahenta DOI:10.12916/przemchem.2014.1570


  CH2=CHCOOH was esterified with BuOH at 125°C under 8 bar on an ion-exchange resin catalyst in a flow reactor. The unconverted CH2=CHCOOH was recovered from the reaction mixt. by extn. with aq. NaHCO3 solns. at 20°C. Both an excess of NaHCO3 soln. and addn. of solid NaHCO3 resulted in an [...]

 Strona 1