Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Kowalonek"

Modyfikacja właściwości powierzchniowych kompozytów polietylenowych przeznaczonych na materiały piezoelektryczne. Wpływ promieniowania UV, orientacji i wyładowań koronowych DOI:10.15199/62.2019.12.10

Czytaj za darmo! »

Polimery lub polimerowe kompozyty piezoelektryczne mogą stanowić alternatywę dla piezoelektryków ceramicznych, których kruchość, 98/12(2019) 1933 Dr hab. Jolanta KOWALONEK w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2019 r. na Wydziale Chemii UMK, specjalizując się w badaniach powierzchniowych modyfikowanych układów polimerowych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Chemii Biomedycznej i Polimerów na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Specjalność - chemia i fotochemia polimerów, biomateriały. Dr Marta CHYLIŃSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalnością chemia ogólna oraz w zakresie chemii z elementami marketingu i zarządzania. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała na Wydziale Chemii UMK w specjalności chemia polimerów. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych na Wydziale Sztuk Pięknych, UMK. Specjalność - modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów zarówno naturalnych, jak i syntetycznych oraz ich charakterystyka nowoczesnymi metodami instrumentalnymi, badania procesów starzeniowych materiałów polimerowych, w tym badanie ich stabilności cieplnej i fotochemicznej. Table 1. The size of particle fillers used according to the manufacturer's data. Tabela 1. Wielkość cząstek zastosowanych napełniaczy wg danych producenta Nr napełniacza Nazwa napełniacza Wielkość cząstek, μm 1 Sillikolloid P87 50% < 1,5; 97% < 6,0 2 Perlit PEX-02/20 90% < 0,1; 10% > 0,1 3 Nanomer® I.31PS 14-18 4 Kulki szklane, MinTron7TM 50% < 5-9; 90% < 20-35 5 Kreda Hydrocarb 95T-OG 50% < 0,7; 98% <5,0 trudność formowania i brak elastyczności jest przyczyną istotnych ograniczeń w zastosowaniach technologiczny[...]

 Strona 1