Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Jelonek"

Badania zmęczeniowe poliamidów w aspekcie innowacji DOI:10.15199/62.2019.12.17


  Ekoinnowacje są ściśle powiązane ze sposobem, w jaki wykorzystujemy zasoby naturalne do produkcji materiałów konstrukcyjnych, a także z pojęciami eko-efektywności w trakcie ich wytwarzania1). W dobie nowoczesnej gospodarki przedsiębiorstwa, które wdrażają innowacje ekologiczne wzmacniają swoją pozycję rynkową i dobry wizerunek firmy pro-środowiskowej. Do najczęściej wymienianych zalet wdrażania innowacji ekologicznych zaliczyć można zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, oszczędność energii, obniżenie kosztów zużycia energii, wody oraz materiałów stosowanych w produkcji. Umożliwia ją także uniknięcie kar związanych z ochroną środowiska dzięki większej kontroli zgodności procesów technologicznych z wymogami prawnymi, a także mniejsze ryzyko (wynikające z zagospodarowania toksycznych odpadów w miejscu gdzie zostały wytworzone). Zastosowanie rozwiązań ekologicznych w pracach wytwórczych ma na celu ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez wykorzystanie ich do produkcji dóbr konsumpcyjnych. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed polskim przemysłem chemicznym jest rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Im więcej jest stosowanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych w gospodarce, tym większa jest jej rentowność i produktywność. Tworzywami występującymi w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym są tworzywa polimerowe, które nie są konkurencyjne, lecz komplementarne w stosunku do pozostałych grup materiałów1, 2). Mają one różne zastosowanie, a wybór danego rodzaju tworzywa polega często na kompromisie [...]

 Strona 1