Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Gierada"

Use of the Cr/SiO2 catalysts and structure of their surface species Zastosowanie oraz struktura form powierzchniowych układów katalitycznych Cr/SiO2 DOI:10.15199/62.2015.6.8


  A review, with 70 refs., of the title catalysts as used for polymn. of olefins, oxidn. of org. compds. and oxidative dehydrogenation of alkanes. Tlenkowe formy chromu osadzone na powierzchni krzemionki to powszechnie stosowane układy katalityczne w przemyśle chemicznym. Jednak pomimo wielu lat badań, głównie eksperymentalnych, struktura form powierzchniowych oraz mechanizmy reakcji związane z tymi układami nie zostały jednoznacznie ustalone. Dokonano przeglądu literaturowego związanego z katalizatorem Cr/SiO2. Opisano jego najważniejsze zastosowania w różnych procesach oraz przedstawiono bieżący stan badań nad ustaleniem struktury form powierzchniowych. Po II Wojnie Światowej naukowcy pracujący w amerykańskich spółkach naftowych Phillips Petroleum i Standard Oil Company of Indiana rozpoczęli badania nad metodami konwersji olefin do paliw benzynowych i smarów. Celem było znalezienie zastosowania dla tychże węglowodorów nienasyconych, które to otrzymywano jako produkty uboczne w różnych procesach rafinacji. Efektem tych prac było m.in. przypadkowe odkrycie katalizatorów polimeryzacji etylenu do liniowego polietylenu. Zsyntezowane układy katalityczne oparte były nametalu przejściowym naniesionym na trwały termicznie nośnik. Wśród nich najważniejszą grupę stanowiły układy zawierające tlenek chromu osadzony na krzemionce, tzw. katalizatory Phillipsa odkryte przez Hogana i Banksa. Inną grupę stanowiły układy oparte na tlenku molibdenu naniesionym na tlenek glinu, które odkryte zostały przez Zletza i współpr. Katalizatory na bazie chromu szybko zyskały na znaczeniu, głównie dzięki intensywnej promocji Phillipsa (obecnie Chevron Phillips Chemical Company), natomiast odkryte przez Zletza i współpr. nie znalazły powszechnego zastosowania w procesach polimeryzacji1). Celem pracy było przedstawienie bieżącej wiedzy na temat układu Cr/SiO2, ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowań w przemyśle chemicznym. Przedyskutowano również ob[...]

 Strona 1