Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Płocharski"

Akumulatory magnezowe. Stan wiedzy, perspektywy i problemy DOI:10.15199/62.2017.9.40


  W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie chemicznymi źródłami prądu elektrycznego o dużej pojemności, co jest spowodowane dwiema głównymi przyczynami. Pierwsza z nich to techniczna konieczność przejściowego magazynowania energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii (OZE), które z natury swojej pracują w sposób nieciągły. Druga zaś to źródła zasilania pojazdów elektrycznych. Każdy z tych dwóch obszarów zastosowań wiąże się z odmiennymi wymaganiami prowadzącymi do odmiennych rozwiązań technicznych. Duże stacjonarne instalacje akumulacji energii muszą być stabilne i trwałe, nie muszą natomiast mieć szczególnie dużej pojemności przypadającej na jednostkę masy lub objętości. Takie systemy, poza klasycznymi akumulatorami kwasowymi, wykorzystują wanadowe ogniwa przepływowe o małej gęstości energii1) lub wymagające podwyższonej temperatury akumulatory sód-siarka2) i ZEBRA3, 4). Rozwiązania te nie są pozbawione wad i rynek stacjonarnych akumulatorów ciągle oczekuje na opracowanie racjonalnej ekonomicznie konstrukcji pracującej w temperaturze otoczenia i oferującej wyższą pojemność. Jeśli zaś chodzi o drugi obszar zastosowań, pojazdy elektryczne, to został on niemal całkowicie zdominowany przez ogniwa litowo-jonowe, które charakteryzują się najwyższą energią właściwą spośród wszystkich układów dostępnych komercyjnie, co jednak nie znaczy, że wystarczającą. Ze względu na wysokie koszty tego typu ogniwa nie znajdują zastosowania w sieciowych systemach magazynowania energii. Analiza perspektyw rozwoju elektrochemicznych źródeł prądu prowadzi do wniosku, że technologia stosowanych dzisiaj ogniw litowo-jonowych posiada ograniczenia, których przezwyciężenie będzie trudne. Maksymalna, rzeczywista gęstość energii dla tych układów wynosi ok. 200 Wh/kg, dlatego praktyczny zasięg samochodów elektrycznych jest kilkakrotnie mniejszy niż porównywalnych pojazdów wyposażonych w spalinowy silnik i zbiornik węglowodorów. Ab[...]

 Strona 1