Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Rachoń"

Badanie składu mineralnego wybranych gatunków pszenicy DOI:10.15199/62.2019.12.2

Czytaj za darmo! »

Skład mineralny surowców żywnościowych ma duże znaczenie dla zdrowia człowieka. Większość makro i mikroelementów wpływa korzystnie na organizm, ale są i takie, jak kadm, ołów, rtęć i arsen, które mogą stanowić dla nich zagrożenie1). Pierwiastki te, zaliczane do metali ciężkich, cechują się wysokim współczynnikiem kumulacji w narządach ludzkich, co z kolei może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu, zależnie od ilości wchłoniętej dawki i czasu ekspozycji skażenia2). Wiąże się je z pojawianiem się takich chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca, nowotwory, otyłość i choroby naczyń obwodowych3). Obecność zanieczyszczeń chemicznych jest jednym z kryteriów bezpieczeństwa produktów przeznaczanych do konsumpcji. Z uwagi na powszechność ich występowania w środowisku, od wielu lat prowadzi się szeroko zakrojony monitoring zawartości metali ciężkich w środkach spożywczych, aby określić jakość zdrowotną żywności. Badania takie są integralną częścią procesu doboru surowców do wytwarzania żywności, jak i nadzoru nad produkcją pasz dla zwierząt1-3). Skład chemiczny ziarna zbóż nie jest wartością stałą. Uzależniony jest przede wszystkim od cech dziedzicznych, ale też od środowiska (klimat, gleba, zanieczyszczenia)4). W rejonach silniej uprzemysłowionych można często zaobserwować podwyższoną zawartość niektórych metali ciężkich. Jednym z głównych surowców żywnościowych jest ziarno pszenicy5). Obok podstawowego gatunku pszenicy zwyczajnej coraz częściej na naszych polach uprawiane są także inne gatunki, takie jak pszenica twarda a w gospodarstwach ekologicznych ,,stare" gatunki oplewione, jak pszenica orkiszowa, samopsza lub płaskurka6, 7). Gatunki te pomimo niższego plonowania charakteryzują się wysoką jakością oraz mniejszymi wymaganiami siedliskowymi. Podjęte badania miały na celu określe[...]

 Strona 1