Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Minarowski"

Wpływ wybranych parametrów procesu wtryskiwania na wytrzymałość na rozciąganie detali z polilaktydu starzonych w środowisku płynu Sorensena DOI:10.15199/62.2017.9.9


  PLA jest obecnie jednym z najbardziej popularnych polimerów bioresorbowalnych. Ze względu na rozkład pod wpływem działania wody i płynów fizjologicznych (degradacja hydrolityczna) wzbudził on zainteresowanie materiałoznawców z obszaru biomateriałów1, 2). Obecnie jest on szeroko wykorzystywany w aplikacjach medycznych (wszczepy podskórne, skafoldy, nici chirurgiczne, stenty, nośnik leków do kontrolowanego uwalniania, klamry, klipsy, maski chirurgiczne, opatrunki, kompresy, odzież dla personelu medycznego, pieluchy, chusteczki higieniczne, waciki kosmetyczne)3-5). Pomimo wielu zalet nie jest on jednak pozbawiony wad, z których ważniejsze to sztywność, kruchość, łatwość sorpcji wilgoci oraz możliwość częściowej degradacji podczas przetwórstwa6, 7). Jednym z głównych problemów wykorzystywania PLA w zastosowaniach biomedycznych są jego niedostateczne właściwości mechaniczne8, 9) (np. wytrzymałość na rozciąganie Rm ok. 30 MPa). Dodatkowo traci on swoje właściwości w wyniku degradacji hydrolitycznej10, 11), co sprawia, że staje się mało przydatny w zastosowaniach konstrukcyjnych. Można jednak sterować czasem jego rozkładu12), a tym samym utrzymać jego właściwości mechaniczne na określonym poziomie przez określony czas. Z danych literaturowych7) wynika, że czasem rozkładu PLA można sterować np. poprzez zmianę jego masy cząsteczkowej. Zwiększając masę cząsteczkową można zahamować (spowolnić) jego rozkład, a tym samym utrzymać przez dłuższy czas właściwości mechaniczne na pożądanym poziomie. Mając na uwadze fakt, że PLA jest tworzywem termoplastycznym, jego masę cząsteczkową można w pewnym zakresie zmienić 1870 96/9(2017) Dr n. med. Łukasz MINAROWSKI w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Zakładzie Klinicznej Biologii Molekularnej na tym samym wydziale. Jest adiunktem w I Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy na Wydziale Lekarskim Uniwersyt[...]

 Strona 1