Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Henryk ROGUSZCZAK"

Czujnik gazu wykonany techniką LTCC

Czytaj za darmo! »

Zasada działania typowego czujnika przepływu gazu w mikroelektronice opiera się na efekcie termicznym. Pierwszy czujnik przepływu wykonany w technice LTCC, składający się z grzejnika i termistorów, został przedstawiony przez Gongorę Rubio [1, 2]. W tego typu czujnikach występuje bardzo duży wpływ temperatury na wskazania, zaletą ich jest wysoka niezawodność pracy. W badanym czujniku tempera[...]

Badania niezawodności połączeń elektrycznych wykonanych w strukturze LTCC

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano badania niezawodności elektrycznych połączeń międzywarstwowych w module LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics) wykonanym z ceramiki 9K7 firmy DuPont. Otwory (via) w kształcie kołowym wykonano laserem typu Nd-YAG i wypełniono pastą LL601. Ścieżki przewodzące na powierzchni ceramiki wykonano z pasty LL612. Układy wielowarstwowe poddawano cyklom temperaturowym w zakresie od -40°C do 125°C. Przeprowadzony test niezawodności wykazał, iż badane łańcuchy połączeń nie uległy uszkodzeniu w trakcie 300 cykli. Abstract. The article describes reliability investigation of electrical connections (vias) in multilayer LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics) module. The module is manufactured from ceramics DuPont 9K7. The circular vias are made by Nd-YAG laser. They are filled in with LL601 paste. The surface conductive paths are made from LL612 paste. The reliability test is carried out as the temperature cycles in the range from -40°C to 125°C. The conductive chains exhibit very good reliability. They are not failed in 300 temperature cycles. (Reliability investigation of electrical vias in LTCC modules). Słowa kluczowe: LTCC, niezawodność, warstwa gruba, połączenie. Keywords: LTCC, reliability, thick film, via. Wstęp Wytwarzanie otworów o różnych kształtach i wymiarach w surowej ceramice jest jednym z kluczowych procesów techniki LTCC [1]. Stosuje się je do wytwarzania międzywarstwowych połączeń elektrycznych. Prawidłowe wykonanie i wypełnienie otworów bardzo często decyduje o wydajności procesu wytwarzania układu LTCC i jego niezawodności. Głównymi zaletami ceramiki LTCC, w bezpośredniej konfrontacji z materiałami płytek obwodów drukowanych, jest większa odporność na zmiany temperatury w zakresie -55/+ 150°C oraz większa odporność na działanie wilgot[...]

Miniature plasma generator made of low temperature co-fired ceramics (LTCC) for gas characterization using optical emission spectroscopy (OES) DOI:10.12915/pe.2014.09.19

Czytaj za darmo! »

A novel miniature plasma generator made of low temperature co-fired ceramics (LTCC) is presented in this paper. The developed generator is composed of a stack of 9 ceramic tapes, has an optical fibre integrated into the structure and is consisted of an 8.7 x 3.5 mm2 plasma chamber placed between two 5 x 5 mm2 electrodes made of AgPd. Each electrode is separated from the plasma chamber by a single LTCC tape, forming a 660 μm thick gap. The shape of the plasma chamber and the channel for the optical fibre were cut in green LTCC tapes using an UV laser, and the electrodes were fabricated with the standard screen-print method. During the experiments, the plasma chamber was filled with an ambient air. The plasma was generated between AgPd electrodes connected to an AC power supply. The light of the air plasma was transmitted from the plasma chamber to the miniature spectrometer using the integrated optical fibre. The glow discharge in the air at atmospheric pressure was characterized by optical emission spectroscopy (OES). Streszczenie. W artykule przedstawiono technologię miniaturowego generatora plazmy. Wspomniany układ został wykonany za pomocą techniki bazującej na niskotemperaturowej współwypalanej ceramice LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics). Urządzenie składało się z 9 warstw ceramiki LTCC. W skład opracowanego generatora wchodziły komora plazmowa o wymiarach 8,7 x 3,5 mm2 oraz dołączony do niej światłowód kwarcowy. Komora plazmowa umieszczona była pomiędzy dwiema elektrodami o wymiarach 5 x 5 mm2 wykonanymi ze stopu PdAg. Każda z elektrod została odizolowana od komory plazmowej za pomocą pojedynczej warstwy LTCC tworząc szczelinę o grubości 660 μm. Kształt komory plazmowej oraz kanału pod światłowód zostały wycięte w surowych foliach ceramicznych za pomocą lasera UV. Elektrody PdAg zostały naniesione na ceramikę LTCC metodą sitodruku. Podczas eksperymentów komora plazmowa wypełniona była powietrzem z otoczenia o ciśnieniu a[...]

Technika łączenia warstw polimerowych z ceramicznymi elementami mikroukładów analitycznych

Czytaj za darmo! »

W pracach nad układami typu µTAS (Micro Total Analysis Systems) [1,2], zgodnie z najnowszymi tendencjami badawczymi, poszukuje się tanich technologii, umożliwiających wykonywanie układów do ciągłego monitorowania lub jednorazowego użytku. Technologia przy wykorzystaniu nowoczesnej ceramiki (np. niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej LTCC - Low Temperature Cofired Ceramics) jest zn[...]

LTCC wireless module


  The LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics) has been used for many years to produce a multilayer substrate MCM (Multichip Module) due to its very good electrical and mechanical properties, high reliability and stability as well as possibility of making three dimensional (3D) integrated microstructures containing passive components [1-3]. This technology can also be applied for the production of sensors, actuators and microsystems integrated with wireless modules. Implementation of modern LTCC technology together with the advanced assembly techniques of electronic components allows a significant miniaturisation of final product with increased performance and reliability. LTCC electronic systems can work in the highest frequency ranges of radio waves covering millimetre waves or shorter. The LTCC modules containing modern wireless communication systems based on TN100 semiconductor manufactured by the STMicroeletronic are investigated. The system operates in the licence free 2.4 GHz ISM band and allows creation of self-organizing and self-localizing networks. It uses world-wide standardized communication technology based on chirp modulation (CSS-Chirp Spread Spectrum). Extensive tests of the LTCC wireless systems have been carrie[...]

 Strona 1