Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław MACHAŃ"

Algorytmy i mechanizmy koegzystencji oraz współpracy heterogenicznych pakietowych systemów radiowych

Czytaj za darmo! »

Wśród głównych argumentów, decydujących o atrakcyjności technologii bezprzewodowych, w pierwszej kolejności wymienia się: wsparcie dla mobilności użytkowników, elastyczność w konfigurowaniu sieci i skalowalność rozwiązań bezprzewodowych. Istotne są także zarówno rosnąca szybkość i prostota instalacji, jak i redukcja kosztów (szczególnie eksploatacyjnych i wynikających z np. częstych rekonfig[...]

Standard IEEE 802.21 - mechanizmy wspierania mobilności

Czytaj za darmo! »

Wraz z opracowaniem i wdrożeniem wielu standardów sieci bezprzewodowych użytkownicy tych sieci oczekują ciągłego dostępu do Internetu oraz nowych usług oferowanych za jego pośrednictwem. Ze względu na ogromny komercyjny sukces Internetu obserwuje się tendencję rozwoju sieci typu All-IP [2], czyli użycia stosu protokołów IP jako warstwy transportowej zarówno w odniesieniu do standardów grupy [...]

Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych

Czytaj za darmo! »

Ogromny komercyjny sukces współczesnej teleinformatyki stał się możliwy dzięki postępom i synergicznemu oddziaływaniu mikroelektroniki, telekomunikacji i informatyki. To dzięki nim sieć Internet oraz liczne rozwiązania bezprzewodowe zmieniają z dnia na dzień zasady funkcjonowania całych organizacji, jak i pojedynczych ludzi. Wśród licznych rozwiązań sieciowych najszybszy postęp obserwujemy [...]

 Strona 1