Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dmitrii ROD'KIN"

Enhancement of instantaneous power method in the problems of estimation of electromechanical complexes power controllability

Czytaj za darmo! »

A power approach to estimation of electromechanical complexes controllability using instantaneous power method has been offered. It has been determined that power controllability characterizes the quality of energy conversion processes in the system, reflects manifestation of nonlinear properties of the object. A mathematical procedure for determination of power losses for the whole power channel of electromechanical complex power conversion has been developed. It has been shown that formation of balance equations of separate instantaneous power components underlies the estimation of electromechanical complexes power controllability. Streszczenie. Zaproponowano sposób oszacowania sterowności zespołów elektromechanicznych przy użyciu metody mocy chwilowej. Zostało określone, że sterowność mocy charakteryzuje jakość energii w procesie jej przekształcania oraz przedstawia własności nieliniowe obiektu. Rozwinięto procedurę matematyczną dla określenia start mocy w całym kanale mocy układów elektromechanicznych. Pokazano, że utworzenie równań równowagi dla składników mocy chwilowej leży u podłoża oszacowania sterowności układów elektromechanicznych. (Używanie metody mocy chwilowej w problemach oszacowania sterowności mocy w układach elektromechanicznych) Keywords: electromechanical systems, instantaneous power, effective power, power controllability, nonlinear systems, power conditioning. Słowa kluczowe: systemy elektromechaniczne, moc chwilowa, moc skuteczna, sterowność mocy, systemy nieliniowe. Introduction The problem of estimation of system controllability is rather extensive; it touches upon various spheres of activity - informational, social, technical ones, etc. One of the ways of controllability formalization consists in singling out the most significant practical activity sectors as possible objects of research, as well as development and application of formally new approaches to controllability estimation with this point in view. T[...]

 Strona 1