Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam KLOSKOWSKI"

Electrochemical sensor for measurement of volatile organic compounds in air

Czytaj za darmo! »

Air pollution is one of the main problems of many urban areas all over the world. Volatile organic compounds (VOCs) belong to a group of the most hazardous pollutants emitted to the atmosphere. They are known as not only the precursors of photochemical oxidation, but also as the carcinogenic substances (benzene, 1,3-butadiene, styrene). Upon presence of nitrogen oxides the VOCs form ozone, which is the main component of a photochemical smog. Moreover, some VOCs contribute to a progress of the greenhouse effect (halide derivatives of hydrocarbons) and to a formation of the secondary organic aerosols (toluene, xylene, ethylbenzene) [1]. Volatile organic compounds originate from both the processes connected with anthropogenic activity as well as from the natural sources [2]. On a global scale the natural emission of the VOCs is of fundamental importance. Natural sources release over ten times more VOCs than the anthropogenic ones. The main source of the natural emission is vegetation. In more densely populated regions a contribution of the natural emission decreases, while the anthropogenic emission increases. In Europe the biogenic sources are responsible for only 57% of the total VOCs output. According to the EU directive [3], it is required to monitor the ozone precursors. The aim is to analyze the trends of changes of the precursor’s concentration in order to evaluate an effectiveness of the strategies oriented towards reduction of their emission, to supervise the consistence of emission record keeping and to classify the sources of emission. An additional goal is better understanding of the processes of ozone formation, ozone precursors transport and spreading as well as application of the photochemical models. The measurements employing sensors can be a valuable source of qualitative and quantitative information concerning pollution due to the VOCs. Chemical sensors can be an alternative to the expensive, sophistic[...]

Elektrochemiczny czujnik na bazie cieczy jonowej do oznaczania par benzaldehydu


  Czujniki elektrochemiczne, ze względu na swoje zalety jak i ograniczenia, mogą być cennym źródłem uzyskanych informacji na temat emisji poziomu i jakości zanieczyszczeń z grupy lotnych związków organicznych (LZO). Naturalnymi źródłami pierwotnej emisji LZO są rośliny i spalanie biomasy. Najprostszym aromatycznym związkiem karbonylowym należącym do grupy LZO najczęściej wykrywanym w pomiarach emisyjnych jest benzaldehyd [3]. Elektrochemiczny czujnik do oznaczania par benzaldehydu mógłby znaleźć zastosowanie do określania wskaźników emisji LZO podczas spalania biomasy. Wartości stężeń LZO w tych warunkach są na poziomie 1…500 mg/m3 w zależności od rodzaju związku, co w zupełności predysponuje taki czujnik do detekcji par benzaldehydu [6]. W ostatnich dwudziestu latach z powodzeniem zaczęto stosować w elektrochemii, a także w czujnikach ciecze jonowe [1, 4]. Ciecze jonowe stanowią atrakcyjną alternatywę dla rozpuszczalników tradycyjnie stosowanych w elektrochemii ze względu na posiadane właściwości: niewielką prężność par, szeroki zakres stabilności elektrochemicznej, wysoką trwałość termiczną i względnie wysokie przewodnictwo właściwe. Stosowanie cieczy jonowych w czujnikach gazowych wyklucza często stosowanie membrany oddzielającej środowisko gazowe od elektrolitu wewnętrzneg[...]

 Strona 1