Wyniki 1-10 spośród 103 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej KRAWCZYK"

XVII Sympozjum PTZE "Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce"

Czytaj za darmo! »

XVII SYMPOZJUM Środowiskowe PTZE "Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce" odbyło się w dniach 18-20 czerwca 2007 w Rydzynie k/Leszna. W organizacji Sympozjum PTZE, razem z Polskim Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu, uczestniczyły następujące instytucje: Centralny instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Techn[...]

Mikrofale - bliskie lecz tajemnicze

Czytaj za darmo! »

Prognozowanie rozkładu promieniowania elektromagnetycznego wokół anten z bardzo specjalistycznego zagadnienia interesującego wąską grupę naukowców, stało się obecnie przedmiotem powszechnego zainteresowania, zarówno inżynierów zajmujących się optymalną lokalizacją anten stacji bazowych telefonii komórkowej, jak też rzeczoznawców i ekspertów dokonujących oceny poziomu narażenia ludzi w po[...]

XIX Sympozjum PTZE "Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce"

Czytaj za darmo! »

XIX SYMPOZJUM Środowiskowe PTZE "Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce" odbyło się w dniach 21-24 czerwca 2009 w Worlinach k/Ostródy. W organizacji Sympozjum, razem z Polskim Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu, uczestniczyły następujące instytucje: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Odpowiedzialnymi za przebieg konferencji byli: od strony merytorycznej kol. Roman Kubacki (WAT), od strony organizacyjnej kol. Aleksander Dackiewicz (PTC) - obaj reprezentują zarządu PTZE. Kolejne sympozjum PTZE było znakomitym dowodem na potrzebę organizacji takich spotkań. Spotkania te stwarzają doskonałą okazję dla prezentacji szerokiej gamy badań,[...]

John A. Tegopoulos - in memoriam

Czytaj za darmo! »

września 2013 roku odszedł od nas profesor John A. Tegopoulos. Urodził się 30 września, w miejscowości Trikala w Grecji. W 1948 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika i elektryka w Uniwersytecie Technicznym w Atenach. Dyplomy magistra i doktora zdobył w uniwersytecie Purdue (USA) w latach 1954 i 1956, podczas przebywania na stypendium Fulbrighta. W latach 1958- 1966 pracował w zakładach Westinghouse Electric Corporation, w sekcji wielkich maszyn elektrycznych w [...]

In memoriam - wspomnienie o Tomaszu Zyssie w rocznicę śmierci DOI:

Czytaj za darmo! »

Rok temu, 29 marca 2017 roku, odszedł od nas, przez wielu z nas niezauważenie, dr Tomasz Zyss, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, inspirujący wielu z nas do badań w dziedzinie szeroko pojętego bioelektromagnetyzmu, zawsze optymistyczny, przyjacielski - dobry Człowiek i wspaniały naukowiec. Niech mi wolno będzie przekazać kilka myśli, które wiążą się z Tomaszem i naszą współpracą. Moje pierwsze spotkanie z Tomkiem miało miejsce ponad dwadzieścia lat temu, gdzieś w połowie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Pracowałem wtedy w Instytucie Elektrotechniki w Międzylesiu i pewnego dnia pojawił się u mnie młody człowiek, który przedstawił się [...]

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) DOI:


  Pole elektromagnetyczne jest nie tylko zjawiskiem, wywołującym negatywne postawy społeczne, ale również jest czynnikiem fizycznym, odgrywającym ogromną rolę w medycynie. Ze względu na emocje, które w Polsce generuje problem "szkodliwości" pola elektromagnetycznego, artykuły przedstawione na tej stronie, związane są z wyjaśnieniami i polemiką z owymi emocjami. Wydaje się, że obecny stan wiedzy powinien skłaniać do wyciszania emocji na temat szkodliwości, i prowadzić do pozytywnej strony PEM - temat medycyny elektromagnetycznej wymaga zatem intensyfikacji publikacyjnej. Jest to tym bardziej pożądane, ponieważ członkowie Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu włączeni są intensywnie w badania z tej dziedziny. Największy udział członkowie PTZE mieli w badaniach, dotyczących przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (Transcranial Magnetic Stimulation - TMS), a zatem ten obszar medyczny zostanie omówiony jako pierwszy w cyklu prac z medycyny elektromagnetycznej. Promotorem tych badań był, zmarły przed ponad rokiem psychiatra krakowski, pracownik naukowy UJ, doktor Tomasz Zyss. A. Diagnostyka za pomocą TMS Technika ta wywodzi się z idei generacji prądów wirowych i została zainicjowana w Sheffield University - właśnie w tym uniwersytecie Dr Barker przeprowadził w 1985 roku pierwsze próby użycia metody TMS. Idea takiej diagnostyki jest stosunkowo prosta - jak widać na rys.1 składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego wygenerowana przez cewkę, pojedynczą Rys.1.) Schemat ideowy TMS NAUKA 14 PRZEGLĄD TECHNICZNY 8/2019 lub ósemkową, indukuje prądy wirowe w mózgowiu, które pobudzają komórki piramidowe. Stosowane pole magnetyczne jest w stanie dokonać specyfi[...]

 Strona 1  Następna strona »