Wyniki 11-20 spośród 199 dla zapytania: reologia

Z półki księgarskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

Tim A. Osswald, Natalie Rudolph POLYMER RHEOLOGY Carl Hanser Verlag, Monachium 2015 r., ISBN 978-1-56990-517-3, 225 stron.Termin "reologia" (z greckiego rhéos płynący) był po raz pierwszy użyty w 1920 r. przez E. Binghama i M. Reinera, którzy zostali zainspirowani słynnym stwierdzeniem Heraklita panta rhei, czyli "wszystko płynie". Od takiej wstępnej informacji rozpoczęli recenzowaną książkę jej Autorzy, amerykańscy naukowcy z Centrum Inżynierii Polimerów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Wisconsin-Madison. Reologia jest nauką o płynięciu materiałów rzeczywistych, które wykazują zarówno właściwości mechaniczne cieczy, jak i ciał stałych. Słynne panta rhei jest słuszne dla każdego materiału rzeczywistego, jeżeli weźmie się pod uwagę odpowiednio dużą skalę czasu. Do materiałów takich zalicza się też polimery o złożone[...]

Reologia – teoria, praktyka i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

W dniach 13 i 14 października 2009 r. w Hotelu Venecia Palace w Michałowicach pod Warszawą odbyła się IV Konferencja "Reologia - teoria, praktyka i zastosowanie". Konferencję zorganizowała Firma EKMA, dystrybutor reometrów produkcji firmy Anton Paar, ich światowej rangi producenta, i Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej. W Konferencji uczestniczyło ok. 60 osób z wyższych uczelni technicznych, uniwersytetów medycznych i zakładów przemysłowych. Konferencję otworzył i uczestników przywitał Pan Krzysztof Antosik, dyrektor Firmy EKMA Laboratoryjne Przyrządy Pomiarowe z Warszawy. Pierwszy referat wygasił Pan prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran (Politechnika Warszawska) a jego tematem były badania reometryczne w ceramice. Prelegent przedstawił liczącą ponad 6 tys. lat histor[...]

Rola chemii budowlanej w kształtowaniu współczesnego betonu


  Chemia budowlana to stosowana nauka przyrodnicza, której przedmiotem jest natura chemiczna materiałów i procesów budowlanych [1]. Obejmuje chemiczne uwarunkowania właściwości technicznych materiałów oraz zjawisk zachodzących podczas każdego etapu ich cyklu życia - od wytwarzania, przez stosowanie i użytkowanie, aż po procesy niszczenia (korozji), również w sytuacjach nadzwyczajnych. Chemia budowlana to także jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu materiałów budowlanych, obszar, który stanowi jeden z fundamentów współczesnej technologii betonu.Wzajemna synergia jest tu oczywista. Sukcesy przemysłowej chemii budowlanej są efektempostępu nauki, która z kolei odpowiada na potrzeby rynku. Współczesny beton - złożony materiał kompozytowy Beton cementowy to złożony kompozyt, który od czasu wynalezienia cementu portlandzkiego uległ wielu modyfikacjom. Obecnie to zupełnie inny materiał, o zasadniczo zmienionych - ulepszonych właściwościach. Najważniejszą przyczyną tej zmiany była, i pozostaje, konsekwentna modyfikacja materiałowa, pozwalająca dostosowywać beton do nowych potrzeb i wciąż trudniejszych wyzwań. Niepodważalnym dowodem na rolę modyfikacji w rozwoju betonu jest znana, opracowana przez L. Czarneckiego [2], krzywa rozwoju tego materiału (rysunek 1), z której jasno wynika, że w zasadzie wszystkie kamienie milowe na drodze postępu w technologii betonu związane są z wprowadzaniem modyfikatorów. W artykule przedsta[...]

Nowe książki wydane przez Amerykańskie Stowarzyszenie chemików Zbożowych (AAcc)

Czytaj za darmo! »

1. "Gliadyna i Glutenina: unikalna równowaga jakości pszenicy" (tytuł oryginału: "Gliadin and Glutenie: The Unique Balance of Wheat Quality") Autorzy: colin Wrigley, Ferenc Bekes i Walter Bushuk. książka w sztywnej okładce (wydana w 2006 r.) zawiera 480 stron, 46 ilustracji i obejmuje 5 sekcji: - wprowadzenie, - gliadyna, - glutenina, - praktyczne wykorzystanie glutenu, - poszerzone spoj[...]

Zapobieganie segregacji betonów SCC i ASCC w produkcji prefabrykatów

Czytaj za darmo! »

Obecnie nie ma jednoznacznie przyjętych zasad postępowania w przypadku powstawania zjawisk tzw. segregacji składników mieszanki betonowej. Każdy z możliwych sposobów złagodzenia lub całkowitego wyeliminowania tego zjawiska jest wart poznania i oceny technologicznych oraz ekonomicznych aspektów jego zastosowania. Mieszanka betonowa, aby mogła stać się samozagęszczalna, musi od momentu wyprodukowania w węźle betoniarskim do momentu zabudowania w prefabrykowanym elemencie speł[...]

Rheology of glycolyzates produced by conversion of polyetherurethane wastes Reologia glikolizatów wytworzonych z odpadowych pianek polieterouretanowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1308


  Wastes of soft polyetherurethane foam were glycolyzed with HOCnH2nOH diols (n = 2-6) at 75°C (mass ratio equal to 6:1) in presence AcOK (used as catalyst). The glycolyzates were studied for rheol. properties to det. the flow share rate and viscosity curves at changing share rate. The Hershley-Buckley model was most convenient for description of the flow curves. Przedstawiono wyniki pomiarów reometrycznych glikolizatów wytwarzanych w procesie glikolizy piankowych odpadów polieterouretanowych. Glikolizy prowadzono przy stałym stosunku masowym odpadu do glikolu (6:1). Katalizatorem reakcji był octan potasu. Glikolizaty otrzymywano przy użyciu pięciu kolejnych glikoli począwszy od etano-1,2-diolu do heksano- 1,6-diolu. Po zakończeniu glokolizy ze środowiska reakcji nie oddestylowywano pozostałości nieprzereagowanego glikolu. Zbadano wpływ glikolu na właściwości reologiczne glikolizatów poprzez wykreślenie krzywych płynięcia oraz krzywych lepkościowych. Dokonano opisu matematycznego charakterystyki reologicznej glikolizatów, poprzez dobór optymalnego modelu reologicznego wynikającego z korelacji punktów do krzywych obrazujących wpływ szybkości ścinania na zmiany lepkości glikolizatów. Wyniki z prac są istotne dla zapewnienia optymalnych warunków przetwórstwa glikolizatów z utworzonych z ich udziałem systemów poliuretanowych.Podstawowym celem badań reometrycznych jest wyznaczenie krzywych płynięcia cieczy1, 2). Pomiary reologiczne sprowadzają się do określenia związku pomiędzy prędkością kątową obracającego się elementu pomiarowego, a momentem skręcającym związanym z tym obrotem. Znajomość tego związku umożliwia określenie zależności pomiędzy prędkością ścinania i naprężeniem ścinającym, co umożliwia wykreślenie krzywych płynięcia badanego materiału. Reometry typu stożek-płytka umożliwiają także wyznaczenie różnic naprężeń normalnych przez pomiar całkowitej siły normalnej, występującej w układzie pomiarowym. Za pomocą reometr[...]

Piekarzu, czy wiesz, że... DOI:


  dodatek tłuszczu do ciasta to nie tylko wzmocnienie smaku, ale także realizacja istotnej funkcji technologicznej? Jednak nie każdy rodzaj tłuszczu wpływa w jednakowy sposób, efekty mogą być różne, dlatego warto o tym wiedzieć nieco więcej. Zatem co jest ważne? Czy rodzaj tłuszczu? Czy sposób dozowania do ciasta? Czy może ilość? Może na początek wyjaśnimy co to jest tłuszcz i jakie są jego rodzaje. Co kryje się pod nazwą tłuszcz? Pojęcie "tłuszcz" kojarzy się niemal wszystkim głównie z istotnym składnikiem odżywczym pożywienia. Tymczasem pod pojęciem tym, kryje się cały szereg związków organicznych. Tłuszcze dostarczane do organizmu człowieka to z reguły estry glicerolu i tzw. wyższych kwasów tłuszczowych. Aby zrozumieć, na czym polega różnicowanie tłuszczów, niezbędne będzie minimum teorii z zakresu chemii organicznej. Jednak nie tak strasznej, a naprawdę ciekawej i ważnej dla zrozumienia, dlaczego każdy tłuszcz to inna substancja, a więc i inne właściwości, inny wpływ na ciasto. Tłuszcze/tłuszczowce/lipidy (nazwy jednoznaczne) to grupa związków organicznych, niejednorodna pod względem chemicznym, o zróżnicowanych funkcjach. Z punktu widzenia chemika, tłuszcze są pochodnymi wyższych kwasów karboksylowych, zwanych kwasami tłuszczowymi. Najczęściej są to estry tych kwasów z alkoholami jednowodorotlenowymi lub wielowodorotlenowymi. Tłuszcze można podzielić na: 1. Tłuszcze proste - zbudowane jedynie z alkoholi i kwasów tłuszczowych 2. Tłuszcze złożone - w skład których wchodzą jeszcze różnego rodzaju inne związki dodatkowe - Tłuszcze właściwe (glicerydy) - będące estrami glicerolu i kwasów tłuszczowych - Woski - w których występuje jednowodorotlenowy alkohol o długim łańcuchu węglowym Tłuszcze właściwe Do tłuszczów właściwych zaliczane są wszystkie tłuszcze spożywcze, są one estrami glicerolu (gliceryny), o wzorze: CH2 OH | CHOH | CH2OH oraz wyższych kwasów tłuszc[...]

Reologia w technologii betonu

Czytaj za darmo! »

Beton to najczęściej stosowany i najważniejszy materiał we współczesnym budownictwie. Współczesny przemysł produkcji materiałów budowlanych stawia coraz wyższe wymagania dotyczące uzyskania przez beton projektowanych właściwości, które w rezultacie wpływają na trwałość tego kompozytu. Jednocześnie skład betonu ulega ciągłym modyfikacjom, po to, aby z jednej strony wpływać na jego właściwości, a z drugiej dopasować go do wymagań i potrzeb środowiska. Tematyce tej poświęcone były obrady XI Sympozjum Naukowo-Technicznego "Reologiawtechnologii betonu", które odbyło się 17 czerwca br. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Sympozjumzostało zorganizowane przez spółkę Górażdże Cement S.A. oraz Katedrę Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej pod patronatemS[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »