Wyniki 11-20 spośród 139 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Kobylarz"

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2006 roku

Czytaj za darmo! »

Listopad był kolejnym miesiącem w 2006 r., w którym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób zwiększyła się w skali roku (o 23,4%), przy czym wzrost odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw: największy w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest przygotowanie tere[...]

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2006 roku

Czytaj za darmo! »

W2006 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, zrealizowana systemem zleceniowym przez wszystkie przedsiębiorstwa budowlane, była o ok. 12% wyższa niż w 2005 r. (wzrost o 8,0%). W sektorze prywatnym sprzedaż produkcji zwiększyła się o ok. 12%, a w sektorze publicznym - o ok. 8%. Udział sektora prywatnego w ogólnej wartości produkcji budowlano-montażowej wyniósł ok. 98% i był zbliżon[...]

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Sprzedaż produkcji budowlano- montażowej zrealizowana w I kwartale br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 była o 51,1% większa niż w analogicznym okresie ub. roku, w którym sprzedaż produkcji była o 4,5% większa. Wysoki wzrost sprzedaży dotyczył zarówno robót o charakterze remontowym (o 57,4%, wobec 9,4% przed rokiem), jak i inwestycyjnym [...]

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie czterech miesięcy 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Sprzedaż produkcji budowlano- -montażowej (tabela 1) zrealizowana w kwietniu br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 36,7% wyższa niż przed rokiem i o 10,5% wyższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrost produkcji w skali roku wyniósł 26,8%, a w stosunku do marca br. - 1,0%. W p[...]

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie pięciu miesięcy 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Sprzedaż produkcji budowlano- -montażowej zrealizowana w maju br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób ukształtowała się na poziomie o 16,3% wyższym niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja wzrosła w skali roku o 18,9%, a w porównaniu z kwietniem 2007 r. - zmniejszyła się o 1,5%. Zarówno w porównaniu z [...]

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2007 roku

Czytaj za darmo! »

W I półroczu br. odnotowano przyspieszenie wzrostu sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących do 9 osób), któremu towarzyszył wysoki wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Dynamika produkcji była znacznie większa w I kwartale br., niż w II (odpowiednio o 51,1% i 19,1%), m.in. w związku z relatywnie niskim po[...]

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie siedmiu miesięcy 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Sprzedaż produkcji budowlano- montażowej zrealizowana w lipcu br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 18,4% wyższa niż przed rokiem i o 1,4% w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja wzrosła w ujęciu rocznym o 19,9%, a w stosunku do czerwca br. - o 3,9%. W porównaniu z lipce[...]

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie ośmiu miesięcy 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Sprzedaż produkcji budowlano- montażowej zrealizowana w sierpniu br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 14,6% wyższa (w cenach stałych) niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrost produkcji w skali roku wyniósł 16,4%, a w stosunku do lipca br. - 1,5%. Zarówno w porównaniu z sierpniem ub.[...]

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2007 roku

Czytaj za darmo! »

W okresie trzech kwartałów br. wzrost sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (tabela 1) zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób był nadal wysoki i wyniósł 20,2% w stosunku do ub. roku, jednak niższy niż w I kwartale (51,1%) i I półroczu (30,2%). Szybciej rosła sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym (wzrost o 21,8%) niż re[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »