Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Adam MAĆKOWIAK"

The immunity of the KNX model to continuous electromagnetic disturbances DOI:10.15199/48.2016.09.59

Czytaj za darmo! »

The article presents the test results of the electromagnetic immunity of an intelligent fixed installation model to electromagnetic continuous disturbances in relation to the standards and regulations in force. The model tested was based on intelligent building automatic devices by Hager. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej na zaburzenia ciągłe w świetle obowiązujących norm i przepisów. Badany model został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager. (Odporność modelu KNX na elektromagnetyczne zaburzenia ciągłe). Keywords: Electromagnetic compatibility, fixed installations, electromagnetic continuous disturbances, KNX installations, immunity tests. Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, instalacje stacjonarne, elektromagnetyczne zaburzenia ciągłe, instalacje KNX, testy odporności. Introduction The electromagnetic compatibility (EMC) falls within a discipline that deals with the issues of controlling the emission of electromagnetic disturbances and the immunity to such disturbances with regard to all kinds of electric and electronic devices. Electromagnetic disturbance is a side effect of the operation of any device using electric energy (power supply, signal processing) and can have different characteristics (continuous disturbances, pulse disturbances, etc). It spreads in various ways including radiation and conduction within the common supply network and signalling system. Additionally, natural phenomena can also be sources of electromagnetic disturbances, for example lightnings [2]. All devices processing electric energy cause radioelectric disturbances - with modern electronic devices becoming unfavourably more susceptible to such disturbances [...]

« Poprzednia strona  Strona 2