Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof PACHOLSKI"

Wpływ kwasu askorbinowego na generację wolnych rodników podczas ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne eksponowane przez monitory LCD DOI:10.12915/pe.2014.05.048

Czytaj za darmo! »

Wpływ oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka jest przedmiotem wielu doniesień naukowych. W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro mających na celu określenie antyoksydacyjnej roli kwasu askorbinowego podczas ekspozycji krwinek płytkowych na promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez monitory LCD. Abstract. Electromagnetic radiation may influence living organisms in a negative as well as positive way. It has been shown that LCD screens cause negative changes in the antioxidative system of human blood platelets. Therefore, the purpose of the work was to determine the antioxidative role of ascorbic acid during the exposure of blood platelets to electromagnetic radiation generated by LCD screens in in vitro research. (Influence of ascorbic acid on the generation of free radicals during exposure to electromagnetic radiation emitted by LCD screens) Słowa kluczowe: promieniowanie elektromagnetyczne, kwas askorbinowy, generacja wolnych rodników, monitory LCD Keywords: electromagnetic radiation, ascorbic acid, generation of free radicals, monitors LCD doi:10.12915/pe.2014.05.48 1. Wstęp W XXI wieku komputery stały się dla człowieka nieodzownym narzędziem pracy. Dążenie do coraz mniejszych rozmiarów, przystępna cena, a przede wszystkim szerokie możliwości wykorzystania spowodowały, że znalazły one zastosowanie m.in. w administracji, przemyśle, szkolnictwie, komunikacji i zabawie. Praca na nich nieodzownie związana jest z monitorem ekranowym. Dawniejsze monitory z lampą kineskopową CRT (Cathode Ray Tube) zastąpione zostały monitorami z ekranami ciekłokrystalicznymi LCD (Liquid Crystal Display) czy też LED. Mogą być podłączone do stacjonarnego komputera lub stanowić integralną część komputerów przenośnych. Szerokie spektrum wykorzystania nasuwa pytanie, czy praca z ich wykorzystaniem jest szkodliwa? Wiadomym jest, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektryczne może w[...]

The impact of electromagnetic radiation emitted by LCD monitors on selected blood cell counts - in vitro studies DOI:10.15199/48.2017.07.22

Czytaj za darmo! »

Since the experimental confirmation of the existence of electromagnetic waves and their subsequent use, the natural environment of Earth is progressively enriched by the human sources of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation (EMR) is characterized by mutual, orderly and repetitive impact electric and magnetic fields. The electric field (EMF) is caused by the presence of opposite electric charges, or electric voltage. In contrast, the magnetic field is caused by the movement of charge, or electric shock. Natural and manufactured electromagnetic fields accompany man everywhere: at home, at work, while traveling or leisure. Their increasingly intense occurrence is a consequence of the development of various fields of technology. LCD monitors produce non-sinusoidal electromagnetic fields with a dominant electrical component (Fig. 1). Significant are the fields with the frequency of the impulse power supply, with suppressed RLC circuit oscillations, which act as smoothing filters for voltage ripple [2]. Fig. 1. The course of the electrical component of the electromagnetic field emitted by the monitor [1] In the last years a special interest is the influence of magnetic field on the spin states of electrons and resonant absorption of electromagnetic energy. When a result of breakage of the chemical bond in the molecule produced biological couple radical, the reaction can proceed along two lines: the principle of radical recombination and separation on the basis of steam. In the latter case, free radicals are formed which may interact with the molecules of the medium in which diffuse. Selecting one of these ways depends on the relative orientation of the spins of the unpaired radical. The external magnetic field can this mutual orientation change. For biochemical processes involving pairs of radicals include, among others oxidative processes such as lipid peroxidation, or oxidative DNA damage and its repair proces[...]

« Poprzednia strona  Strona 2