Wyniki 11-20 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Rybarczyk"

System SOLBET Perfekt by budowało się lepiej

Czytaj za darmo! »

Kluczemdo sukcesuwrealizacji budynkówjest stosowaniemateriałów pozwalających zrealizować inwestycję w sposób łatwy i jednocześnie szybki,azarazemuzyskaćbardzodobrąjakość techniczną budynku. Takie rozwiązania są proponowane przez firmę SOLBET oferującą systemSOLBET Perfekt, który został nagrodzonyZłotymMedalemMiędzynarodowychTargówPoznańskich BUDMA 2012. W ten sposób doceniono systemowe podejście do procesu budowania i korzyści płynące z zastosowania systemu. Idea powstania i wprowadzenia systemu Idea wprowadzenia systemu jest konsekwencją rozwoju f[...]

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego przez pryzmat Eurokodu 6

Czytaj za darmo! »

Wprowadzony Eurokod 6 (EC6), czyli normy do projektowania konstrukcji murowych: PN-EN 1996-1-1, PN-EN 1996-2 oraz PN-EN 1996-3 wraz z krajowymi załącznikami, to zestaw norm, wg których obecnie projektuje się konstrukcjemurowe. Zestaw tych norm w pewnym zakresie jest podobny (zwłaszcza dzięki krajowym załącznikom) do wcześniejszej tzw. normy murowej PN-B-03002:2007. Prześledźmy zmiany, jakie nastąpiły w przypadku betonu komórkowego i co z tego wynika. W rozdziale 3 normy PN-EN 1996-1-1 dotyczącejmateriałów ściennych przywołano normy, wg których deklaruje się elementymurowe, awśród nich na autoklawizowany beton komórkowy. W przypadku tego materiału nic się nie zmieniło, ponieważ przywołano normę[...]

Zaprawa murarska - istotny element konstrukcji murowej


  Ściana to złożony element konstrukcyjny, na który składają się elementy murowe, zaprawa, elementy dodatkowe (np. klej domocowania warstwy izolacyjnej, klej do siatki, zbrojenie, łączniki itp.), warstwy izolacyjne oraz warstwy wykończeniowe (tynki, gładzie itp.). Jeśli zastosowano niewłaściwie dobrane produkty, to konstrukcja murowa nie będzie spełniać wymagań technicznych, bowiem każdy element powinien być właściwie dobrany. Dotyczy to również zapraw murarskich, które służą do trwałego powiązania ze sobą drobnych elementów murowych. Dzięki wypełnieniu spoin zaprawa murarska stanowi również element uszczelniający (ma to znaczenie przede wszystkim w kontekście odporności ogniowej oraz fizyki budowli) oraz może pełnić rolę wyrównawczą, czyli niwelować nierówności elementów murowych. Od wielkości elementów murowych, ich kształtu (czy są profilowane na pióra i wpusty, czy nie) oraz technologii murowania zależy procen[...]

Zaprawy SOLBET, jako istotny element systemu SOLBET Perfekt

Czytaj za darmo! »

SOLBET to największy w Polsce producent elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego z ogromnym bagażem doświadczeń w dziedzinie konstrukcji murowych, z których wynika, że konstrukcje te wykonywane są często z przypadkowo dobranych materiałów. Nie zawsze dba się o to, by do elementów murowych zastosować właściwą zaprawę, tynki i inne istotne elementy, np. łączniki, kleje. Ważną grupą produktów oferowanych w ramach systemu są zaprawy murarskie SOLBET. Obecnie oferowane są cztery produkty. Każdy ma ściśle określone parametry, które decydują o ich przeznaczeniu. Są o[...]

Tynki - ważny element konstrukcji murowej

Czytaj za darmo! »

Podstawę obiektów budowlanych stanowią elementy konstrukcyjne. Jednak sama konstrukcja to za mało, by zapewnić spełnienie wszystkich wymagań, jakie są stawiane projektowanym i budowanym obiektom. Do tego należy dodać jeszcze zabezpieczenie elementów konstrukcji oraz sposób wykończenia powierzchni. Bardzo ważne są więc elementy i wyroby używane w pracach wykończeniowych, m.in. tynki. Duża podaż tych wyrobów na rynku niejednokrotnie stwarza wiele wątpliwości, które rozwiązanie jest najlepsze i które należy wybrać. Niejednokrotnie inwestorzy przy wyborze tynku biorą pod uwagę tylko dwa kryteria: barwę i cenę. Z praktyki wynika, że ważnych jest wiele innych parametrów i szczegółów, które niejednokrotnie decydują o poprawności technicznej dokonanego wy[...]

SOLBET SMART do wykonywania ścian działowych i zabudowy wewnątrz budynku

Czytaj za darmo! »

Złoty Medal na targach BUDMA dla firmy SOLBET nie jest już nowością. Tym razem największy w Polsce producent autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) otrzymał nagrodę za system, który ma szansę zrewolucjonizować prace murarskie. Dotyczy to robót wykończeniowych, modernizacyjnych i remontowych. Najpopularniejszy w Polscemateriał budowlany od wielu lat znajduje zastosowanie nie tylko do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i wypełniających, zewnętrznych i wewnętrznych, ale również przy drobnych pracach murarski[...]

Zabezpieczenie ścian z betonu komórkowego przed wilgocią


  Każdy materiał budowlany charakteryzuje się właściwościami, które umożliwiają zastosowanie go w określonych warunkach. To samo dotyczy materiałów ściennych stosowanych do wykonywania konstrukcji murowych. Najbardziej niekorzystnym i najczęściej występującym czynnikiem, powodującym degradację tych materiałów jest wilgoć. Powoduje ona zwiększenie przewodności cieplnej materiałów ściennych, obniżenie cech wytrzymałościowych, a długotrwałe zawilgocenie wpływa również niekorzystnie na trwałość. Zastosowanie materiałów budowlanych ze względu na klasę ekspozycji Klasyfikacja tzw. warunków środowiskowych zawarta jest w normach PN-EN 1996-2 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów oraz PN-B 03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. Zgodnie z tymi normami, przy projektowaniu należy uwzględnić przewidywane warunki ekspozycji, w jakich konstrukcja będzie stosowana. Trzeba przy tym uwzględnić wpływ zastosowanego wykończenia muru (okładziny) oraz rozwiązanie detali konstrukcyjnych. Oznacza to, że należy zaprojektować i zastosować właściwe rozwiązanie zabezpieczające konstrukcję murową przed wpływami środowiska. [...]

SOLBET SMART wygodny system do aranżacji wnętrz

Czytaj za darmo! »

Charakter wnętrza zależy od kreatywności projektanta i inwestora. Z kolei na jego ostateczny wygląd w dużej mierze mają wpływ umiejętności i znajomość różnych technologii przez wykonawców zajmujących się pracami wykończeniowymi. Firma SOLBET, wykorzystując wieloletnie doświadczenia, przygotowała specjalny system SOLBET SMART - System Szybkiej Zabudowy, ułatwiający prace aranżacyjne. Oprócz łatwości stosowania, cechują go nieograniczone wręcz możliwości wykorzystania i kształtowania przestrzeni. System SOLBET SMART został nagrodzony Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Budownict[...]

Ściany działowe w systemie SOLBET SMART


  Wprowadzony niedawno na rynek innowacyjny system szybkiej zabudowy SOLBET SMART polega na łączeniu elementów murowych z betonu komórkowego za pomocą kleju poliuretanowego w aerozolu. Służy do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów w budynku, a więc ścian działowych oraz różnego rodzaju zabudów i aranżacji wewnątrz pomieszczeń. System łączy cechy obu materiałów, a więc betonu komórkowego oraz kleju. Najważniejsze z nich to: niewielka masa, jednorodny materiał, precyzyjne elementy murowe i łatwość obróbki betonu komórkowego. W przypadku ścian działowych ważne jest m.in. to, by nie dociążać konstrukcji stropów, by ściany działowe można było budować w dowolnym miejscu, przebudowywać i ewentualnie zmieniać aranżację wnętrz. Z kolei mocne połączenie, łatwa aplikacja, brak prac mokrych to zalety wynikające z zastosowania kleju poliuretanowego. Badania potwierdziły, że system SOLBET SMART to również bardzo dobra jakość techniczna wykonanego muru.Wymagania dotyczące ścian działowych Ściany działowe należy wykonywać w taki sposób, by spełniały wymagania podstawowe wynikające z przepisów, które dotyczą: - bezpieczeństwa konstrukcji; - bezpieczeństwa pożarowego; - bezpieczeństwa użytkowania; - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; - ochrony przed hałasem i drganiami; - oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; - zró[...]

Możliwości kształtowania kondygnacji poddasza za pomocą ścian z betonu komórkowego

Czytaj za darmo! »

W Polsce dachy spadziste są najczęściej stosowanym rozwiązaniem architektoniczno- konstrukcyjnym, szczególnie w budownictwie jednorodzinnym. Wynika to zarówno z tradycji, jak i warunków klimatycznych. Taka konstrukcja dachu umożliwia wykorzystanie poddasza nie tylko jako "składu rzeczy niepotrzebnych", ale również jako przestrzeni mieszkalnej. Wysokość kondygnacji takiego poddasza użytkowego jest zmienna i wynika z geometrii dachu. Ze względu na kąt nachylenia dachu, kondygnacja poddasza wymaga dopasowania ścian do kształtu konstrukcji dachu. Ponadto konstrukcja tradycyjnej więźby dachowej powoduje bardzo niekorzystne obciążenie ścian, dlatego też do budowy poddasza doskonale nadaje się beton komórkowy, który można łatwo dopasować do skomplikowanej geometrii, wykonać z niego ściany konstrukcyjne i działowe, a przy tym stworzyć komfortową przestrzeń użytkową poddasza. Ściany poddasza Na poddaszu znajdują się ś[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »