Wyniki 11-20 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA WERNER"

Krajowy rynek tektury falistej i opakowań z tektury falistej DOI:


  Zgodnie z prognozami, rynek tektury falistej i opakowań z niej wytworzonych z roku na rok osiąga coraz większy przyrost. Stały rozwój tego segmentu rynku jest wynikiem ciągłego (i rosnącego!) zapotrzebowania na produkty wytworzone z odnawialnych surowców, nadające się w 100% do recyklingu. W Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, obserwuje się trend prośrodowiskowy, zmierzający do jak największego ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. W tę sytuację doskonale wpasowują się opakowania z tektury falistej, które, odpowiednio zbierane, mogą w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia poziomów recyklingu w UE. Naturalne jest więc, że konsumenci, dla których troska o środowisko jest niezwykle ważna, wybierają opakowania z tektury falistej. To z kolei wpływa pozytywnie na produkcję tektury falistej i opakowań, i motywuje przedsiębiorców do wdrażania nowych technologii pozwalających na produkcję idealnego opakowania przy jak najmniejszym wpływie na środowisko. Taki obraz rynku znajduje swoje potwierdzenie w liczbach. Klasyfikacja produkcji pod kątem użytkownika końcowego Opakowania z tektury falistej znajdują zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Niezmiennie od lat tego rodzaju materiały opakowaniowe największe zastosowanie mają jednak w branży spożywczej, gdzie trafia około 31,7% tego produktu. Do pakowania napojów wykorzystuje się 6,7% tektury falistej, a w przypadku produkcji rolniczej i świeżej żywności 6,3%. 6,2% tektury przeznaczone jest na pakowanie detergentów, mydeł, perfum i kosmetyków, 4,3% na wyroby z drewna i meble, a 3,9% na pakowanie urządzeń audio, wideo i komunikacyjnych. Dużym odbiorcą tektury falistej są jej przetwórcy, do których trafia 12,5% tego surowca. W porównaniu do roku 2015, w 2016 r. odnotowano niewielki spadek wykorzystania According to the latest forecasts, corrugated board and packaging market is still growing. Continuous development of this branch of i[...]

II Ogólnopolska Konferencja dla Recyklerów DOI:


  26 kwietnia br. INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A., we współpracy z Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOIRO, zorganizowała w Łodzi II Ogólnopolską Konferencję dla Recyklerów. Wydarzenie, nad którym patronat objęła Polska Izba Opakowań, moderował Krzysztof Hornicki, a uczestników przywitała Anna Grom (INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.).Paweł Lesiak (Interseroh) omówił rolę organizacji odzysku w systemie gospodarowania odpadami. Podkreślił, że organizacja - jako specjalista od gospodarki o obiegu zamkniętym - oferuje szeroki wachlarz usług w obszarach: ReDuce (połączenie klasycznych procesów logistycznych z kompetencją organizacji w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, utylizacji i przyjmowania zwrotów), ReUse (tworzenie koncepcji dotyczących sortowania, ponownego przetwarzania i wykorzystania produktów, jak również organizacja systemów zwrotu), ReCycle (zamykanie obiegu materiałów w oparciu o rozwiązania utylizacyjne i recykling) oraz ReThink (zarządzanie obiektami we wszystkich siedzibach, filiach i oddziałach klientów). Dodatkowo, Interseroh prowadzi doradztwo środowiskowe oraz kampanie edukacyjnie i ekologiczne. P. Lesiak omówił również najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji środowiskowej (DPR/ DPO i EDPR/EDPO). Usprawniony system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym omówił Krzysztof Hornicki (Interseroh). Konieczność zmiany systemu wynika z dążenia do wprowadzenia w Polsce nowej i innowacyjnej koncepcji gospodarczej, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym oraz planowanego wdrożenia "pakietu odpadowego". Główne założenia usprawnionego systemu to: wprowadzenie centralnej, elektronicznej bazy danych dla podmiotów gospodarujących opakowanymi i odpadami opakowaniowymi; ustanowienie GIOŚ jedynym podmiotem nadzorujący[...]

Tektura falista - najnowsze technologie DOI:


  W czerwcu, w Trzebawiu koło Poznania, Polski Drukarz Sp. z o.o., we współpracy z firmami: EFI, Esko, KBA, SCORPIO, Siegwerk i X-Rite, zorganizował kolejną edycję konferencji "Tektura falista - najnowsze technologie". Patronat merytoryczny nad konferencją objął Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.Eksperci z branży tektury falistej oraz poligrafii prezentowali swoje rozwiązania w zakresie produkcji tektury falistej oraz technologii jej zadruku. Uwagę zwracały również tematy dotyczące urządzeń i rozwiązań do produkcji opakowań z tektury oraz automatyzacja procesów produkcyjnych. Dr hab. inż. Konrad Olejnik (dyrektor Instytutu Papiernictwa i Poligrafii) zaprezentował wyniki najnowszych badań dotyczących "Pochłaniania energii odkształcenia przez wyroby papierowe". Ciekawa prelekcja była okazją do zapoznania się z nowymi informacjami na temat zdolności pochłaniania energii, relaksacji naprężeń, pełzania papieru i pochłaniania energii przepuklenia. Małgorzata Lososova Ungradova (X-Rite) rozpoczęła od krótkiego nakreślenia rysu historycznego powstawania technologii druku, aby omówić zmiany, jakie następowały "Od Macbetha w offsecie aż po X-Rite Pantone we fleksodruku, czyli jak zmierzyć pięćdziesiąt odcieni szarości". Wspomniała o nieograniczonych możliwościach druku dzisiaj, w porównaniu do czasów, kiedy farba była tylko czarna. Prelegentka wyjaśniła jak powstawał skład i obrazki, jakich nośników danych używano i [...]

Corrugated board production and consumption 2017 in Poland DOI:


  Case materials In Poland, according to the forecasts, production of case materials is consistently growing and when compared to 2016, their production rose by 2,6%. As in previous years the largest share of this group of papers was represented by fluting accounting for 39,0%. Slightly smaller share was noticed for testliner (36,9%), and the rest 24,1% was for kraftliner. When compared to 2016, the kraftliner production was increased by 4,1% (the year before it was only 0,77%). The increase by 5,3%[...]

Opakowania z tektury falistej w GOZ DOI:


  W ostatnim czasie na każdym kroku można spotkać się z pojęciem modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Ta tendencja widoczna jest właściwie w każdej branży, jednak to opakowania z papieru i tektury najlepiej wpisują się w ten system. GOZ, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym (lub inaczej gospodarka cyrkularna), to jedno z priorytetowych założeń polityki Komisji Europejskiej. Jest to system gospodarczy, w którym dąży się do zminimalizowania wytwarzania odpadów. Surowce i produkty powinny możliwie jak najdłużej pozostawać w obiegu, a powstałe odpady winny stanowić surowiec wtórny do kolejnych procesów produkcyjnych. Koncepcja GOZ przyczynia się do budowania zrównoważonej, niskoemisyjnej i konkurencyjnej gospodarki, oczywiście przy uwzględnieniu całego cyklu życia produktu - począwszy od projektu, poprzez produkcję, konsumpcję, zbiórkę odpadów, po odpowiednie zagospodarowanie. Podczas gdy niektóre materiały opakowaniowe są postrzegane jako problematyczne i szkodliwe dla środowiska naturalnego, tektura falista i wytworzone z niej produkty stanowią doskonałą "naturalną i biodegradowalną" alternatywę dla produktów wytworzonych w oparciu o paliwa kopalne. Należałoby powiedzieć, że tego rodzaju opakowania mają raczej nieszkodliwy niż katastroficzny wpływ na środowisko. Nawet jeśli pudełko z tektury falistej znajdzie się w oceanie, to w bardzo krótkim czasie - dwóch miesięcy - ulegnie biodegradacji. Branża tektury falistej dąży do tego, aby nie marnować tak cennego surowca i aby wszystkie włókna trafiały do recyklingu. Wiadomo przecież, że tektura falist[...]

IV Kongres Przemysłu Opakowań DOI:


  2 października 2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się IV Kongres Przemysłu Opakowań, zorganizowany przez Polską Izbę Opakowań, pod patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Środowiska. Wśród licznych partnerów wspierających znalazło się Stowarzyszenie Papierników Polskich, a jednym z patronów medialnych był "Przegląd Papierniczy". Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom projektantów, producentów i użytkowników opakowań, jak również mając na uwadze szeroko rozumianą sferę odzysku i recyklingu opakowań, organizatorzy zdecydowali się podjąć ciekawą problematykę gospodarki opakowaniami od projektowania, przez wytwarzanie, wykorzystanie oraz zagospodarowanie opakowań, po ich wykorzystanie. Tematem kongresu była "Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym", omawiana na pięciu sesjach referatowych.Społeczne, prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe uwarunkowania transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym Pierwszą sesję rozpoczął dr hab. Jacek Schindler z Uniwersytetu Wrocławskiego, który omówił prawne, technologiczne i kulturowe uwarunkowania konsumpcji opakowań w dochodzeniu do gospodarki okrężnej. Zwrócił uwagę m.in. na nierównomierny rozwój prawa w odniesieniu do poszczególnych etapów cyklu życia opakowań, rozbieżność w sposobach pojmowania innowacji w ramach gospodarki okrężnej i w praktyce przemysłowej oraz na konflikty między konsumpcją impulsywną a zrównoważoną. Krzysztof Hornicki (Interseroh Organizacja Odzysku) skupił się na omówieniu tematu GOZ - europejska wizja kontra polskie realia. Podkreślił, że czekające nas zmiany środowiskowe należy rozpatrywać w trzech płaszczyznach - zgodności z przepisami prawnymi, innowacyjności i w ekoprojektowaniu wyrobów i opakowań oraz zwiększaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Agata Szczotka-Sarna podjęła temat rozszerzonej odpowiedzi[...]

CCE International 2019 i ICE Europe 2019 DOI:


  12-14 marca 2019 r. w Monachium odbyła się kolejna edycja targów CCE International - Międzynarodowej Wystawy dla Przemysłu Tektury Falistej.Na ogromniej powierzchni wystawienniczej Munchen Messe wystawcy z 23 krajów mieli możliwość zaprezentowania swoich surowców, maszyn, akcesoriów i usług, oferowanych w zakresie produkcji i przetwarzania tektury falistej, obejmujących cały łańcuch dostaw. Zarówno wystawcy, jak i odwiedzający reprezentowali wysoki stopień międzynarodowości. Wśród odwiedzających główną grupę stanowili Niemcy, Włosi i Francuzi, nie zabrakło również gości z Wielkiej Brytanii, Polski, Rosji, Turcji, Hiszpanii, Austrii i Czech. Jeśli chodzi o wystawców, dominowały: Włochy, Niemcy, Chi[...]

Krajowy rynek tektury falistej i opakowań z tektury falistej DOI:


  Zrównoważona produkcja, jakość i trwałość produktów, dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, stale rosnący popyt na ekoprojektowanie i proekologiczne podejście do procesu produkcji sprawiają, że konsumenci z chęcią sięgają po opakowania wykonane z tektury falistej, które doskonale spełniają nawet najwyższe, a czasem nietuzinkowe wymagania odbiorców. W kraju obserwuje się trend wzrostowy, zarówno w procesie produkcji samej tektury falistej, jaki i w sprzedaży opakowań z niej wytworzonych. Dane statystyczne gromadzone przez Stowarzyszenie Papierników Polskich dokładnie to potwierdzają. Firmy członkowskie należące do Sekcji Tektury Falistej SPP stanowią około 82% rynku krajowego. Można więc śmiało założyć, że osiągane przez nie wyniki dobrze obrazują rynek branżowy w kraju. Klasyfikacja produkcji pod kątem użytkownika końcowego Produkowane w Polsce opakowania z tektury falistej są wykorzystywane właściwie w każdej gałęzi przemysłu, począwszy od branży spożywczej, przez przemysł chemiczny, meblarski i elektroniczny, na e-commerce kończąc. Największą grupę odbiorców tego rodzaju opakowań znajdziemy w branży spożywczej - tutaj trafia 32,3% opakowań tekturowych. 4,6% opakowań z tektury stosowane jest do pakowania napojów, a 6,5% do produkcji rolniczej i świeżej żywności. 6,4% przeznaczone jest do pakowania detergentów, mydeł, perfum i kosmetyków, 4,6% na wyroby z drewna i meble, a 4,3% do pakowania urządzeń audio, wideo i komunikacyjnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, spora część tektury jest kierowana do jej przetwórców, do których trafiło 12,3% tego surowca. Jest to jednak o 6,1% mniej niż rok wcześniej. Porównując klasyfikację produktów pod kątem użytkownika końcowego w 2017 r., względem roku 2016, zaobserwowano 3% Sustainable production, quality and product stability, access to the up-to-date innovative technology and ecodesign make consumers convinced to choose the corrugated board packaging, that fulfill all the[...]

« Poprzednia strona  Strona 2