Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Sobczak-Piąstka"

Degradacja dworku w Gusinie wykonanego z kamienia wapiennego DOI:10.15199/33.2017.12.17


  Wzniesiony w połowie XIX w. niewielki dworek w Gusinie (fotografia 1) w powiecie łęczyckim w województwie łódzkim, mimo że nie przedstawia znacznej wartości architektonicznej, stanowi ważny element dziedzictwa kultury narodowej, ponieważ w latach 1872 - 1877 zamieszkiwała go Maria Konopnicka [8]. Wśród lokalnej społeczności wskazuje się na konieczność rewitalizacji dworku, głównie ze względu na jego duże znaczenie historyczne.Wartykule omówiono stan techniczny obiektu i wskazano możliwe sposoby naprawy konstrukcji. Charakterystyka obiektu Dworek w Gusinie (fotografia 1) to niepodpiwniczony dwutraktowy budynek parterowy o powierzchni ok. 130m2, z dwuspadowym dachem, pokrytym blachą płaską. Skromną bryłę urozmaica frontowy ryzalit z facjatą oraz przybudówka przylegająca do jednej ze ścian szczytowych. Wnętrze dworku tworzą: sień; cztery izby mieszkalne oraz pomieszczenie gospodarcze. Budynek został wzniesiony w znacznej części zmiejscowegomateriału skalnego (opoki), wydobywanego w lokalnych kamieniołomach, nazywanego kamieniem wapiennym i powszechnie stosowanego w budownictwie wiejskim aż do lat 60. XXw. [2].Wprzypadku łukowych nadproży otworów okiennych i drzwiowych oraz naroży budynku, a także przewodów kominowych użyto cegły ceramicznej. Zastosowano ją także w konstruk[...]

Wpływ niekonwencjonalnego zbrojenia na wytrzymałość pianobetonu nieautoklawizowanego DOI:10.15199/33.2018.05.05


  wody 1) Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy,Wydział Budownictwa iArchitektury 2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: justynas@utp.edu.pl Streszczenie. Betony komórkowe, a przede wszystkim pianobetony ulegają dość gwałtownie zniszczeniu bez widocznych odkształceń, gdy obciążenia zewnętrzne osiągają wartości krytyczne. Warunkiem bezpiecznego i niezawodnego stosowania pianobetonu w budownictwie może być zwiększenie jego wytrzymałości przy działaniu statycznych krótkotrwałych i długotrwałych obciążeń. W artykule zaproponowano sposób zwiększenia wytrzymałości pianobetonu nieautoklawizowanego, wykorzystując do tego celu dodatki materiałów odpadowych. Słowa kluczowe: pianobeton; niekonwencjonalne zbrojenie; wytrzymałość; ściskanie. Abstract. When the marginal loads are reached, all of alveolar concrete, included foam concrete, are destroyed without previous deformations. So, the main condition for the safe and reliable foam concrete use in the structures elements is to increase its strength characteristics for short and long loads. In this article are proposes one of the methods of increasing the strength of non-autoclave foam concrete making use of secondary waste. Keywords: foam concrete; unconventional types of reinforcement; strength, compression. DOI: 10.15199/33.2018.05.05 (Doniesienie naukowe) Wpływ niekonwencjonalnego zbrojenia na wytrzymałość pianobetonu nieautoklawizowanego The influence of unconventional reinforcement on the strength of non-autoclave foam concrete dr inż. Yuriy Famulyak1) prof. dr hab. Mykhaylo Delyavskyy2) dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka2)*) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodn[...]

Podsumowanie 61. Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB - Krynica 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

20 - 25 września 2015 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się 61. KonferencjaNaukowaKomitetuInżynieriiLądowej iWodnejPANorazKomitetu Nauki PZITB -Krynica 2015, zorganizowana przezWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich wBydgoszczy.Konferencja ta to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń o szczególnie wysokim prestiżu dla środowiska akademickiego, naukowo-badawczego i technicznego pracującego na rzecz budownictwa. W tym roku uczestniczyło w niej ok. 260 przedstawicieli największych ośrodków naukowych w Polsce oraz praktyków związanych z budownictwem. Uroczystość otwarcia konferencji zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa [...]

Historia Mostów "Solidarności" w Bydgoszczy DOI:10.15199/33.2016.07.17


  Artykuł przybliża historię przepraw mostowych w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy, przerzuconych przez rzekę Brdę i jej odnogę Młynówkę. Obecnie składają się one z dwóch pasm drogowych i jednego tramwajowego, obsługujących ruch w centrum miasta. Noszą wspólną nazwęMostów "Solidarności". Najstarsze przeprawy w tym miejscu, czyli Wilhelmsbrücke i Hafenbrücke wybudowane zostały w drugiej połowie XIX w. Po I wojnie światowej przeszły w ręce polskie, ale nie przetrwały zawirowań II wojny. Istniejące obecnie obiekty wybudowano w II połowie XX w. Niektóre z nich były innowacyjnymi konstrukcjami. Słowa kluczowe: Mosty "Solidarności", historia, konstrukcja.wykonując 1) UniwersytetTechnologiczno-PrzyrodniczywBydgoszczy,WydziałBudownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: justynas@utp.edu.pl Streszczenie. Artykuł przybliża historię przepraw mostowych w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy, przerzuconych przez rzekę Brdę i jej odnogę Młynówkę. Obecnie składają się one z dwóch pasm drogowych i jednego tramwajowego, obsługujących ruch w centrum miasta. Noszą wspólną nazwęMostów "Solidarności". Najstarsze przeprawy w tym miejscu, czyli Wilhelmsbrücke i Hafenbrücke wybudowane zostały w drugiej połowie XIX w. Po I wojnie światowej przeszły w ręce polskie, ale nie przetrwały zawirowań II wojny. Istnie[...]

Diagnostyka wiaduktu drogowego DOI:10.15199/33.2016.07.18


  Artykuł dotyczy niewielkiego, ale liczącego sobie ok. 75 lat żelbetowego wiaduktu drogowego. Obiekt był bardzo zaniedbany. Nie zachowała się jego jakakolwiek dokumentacja archiwalna.Autorzy artykułu wykonali pomiary i badania umożliwiającem. in. określenie stanu technicznegowiaduktu oraz oszacowanie jego nośności. Umożliwiło to sformułowanie zaleceń dotyczących koniecznego remontu, zapewniających bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. Słowa kluczowe: wiadukt, żelbet, konstrukcja, ocena stanu technicznego.zbro- 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: justynas@utp.edu.pl Fot. 1.Wiadukt drogowy Photo 1. The road bridge Diagnostyka wiaduktu drogowego Diagnostics of road viaduct dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka1)*) dr inż. Tomasz Janiak1) dr inż. Aleksandra Niespodziana1) dr inż. Maria Olejniczak1) dr inż. Adam Grabowski1) Streszczenie. Artykuł dotyczy niewielkiego, ale liczącego sobie ok. 75 lat żelbetowego wiaduktu drogowego. Obiekt był bardzo zaniedbany. Nie zachowała się jego jakakolwiek dokumentacja archiwalna.Autorzy artykułu wykonali pomiary i badania umożliwiającem. in. określenie stanu [...]

« Poprzednia strona  Strona 2