Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Piotr KARDYŚ"

PLC - elektroniczny element automatyki przemysłowej DOI:10.15199/48.2018.09.29

Czytaj za darmo! »

Rozwój elektroniki przyczynia się do ciągłego zwiększania obszarów jej zastosowań. Wszechstronne walory użytkowe elektroniki sprawiają, że jest ona wykorzystywana przez osoby, które dość często mogą pozwolić sobie na nieznajomość podstaw działania dyskretnych elementów elektronicznych. Jest to konsekwencja postępu technologicznego przejawiającego się w zaawansowanych konstrukcjach urządzeń zawierających elementy elektroniczne. Czasochłonne rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem gotowych urządzeń elektronicznych nie wymaga, a nawet nie pozwala, na zagłębianie się w reguły funkcjonowania wewnętrznych obwodów tych urządzeń. Istnieją dziedziny, których rozwój został zapoczątkowany rozwojem elektroniki np. radiofonia i telewizja. Istnieją również dziedziny które zaistniały zanim elektronika mogła zaoferować swoje rozwiązania. Przykładem takiej dziedziny jest automatyka przemysłowa. Jednym ze zdarzeń, rozpoznawalnych w historii automatyki jest zastosowanie odśrodkowego regulatora obrotów maszyny parowej przez Jamesa Watta. Zdarzenie to datuje się na rok 1788. Osiągnięcie to wyróżniało się pośród innych czego potwierdzeniem jest między innymi umieszczenie wizerunku tego regulatora nad wejściem do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (dawna Wyższa Szkoła Budowy Maszyn). Niewątpliwie był to mechanizm spełniający funkcję regulatora. Regulator jest koniecznym elementem współczesnych układów automatycznej regulacji - układów sterowania. Przykład ten pokazuje, że automatyka była rozpoznawana wcześniej niż elektronika. Dopiero w roku 1968 Dick Morley zaproponował urządzenie MODICON (ang. Modular Digital Controller), które było pierwszym programowalnym układem logicznym (ang. programmable logic controller). Wcześniejsze realizacje sterowania wykorzystywały przekaźniki ze stykami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi. Właściwe łączenie tych przekaźników było odpowiednikiem programowania układu logiczneg[...]

Od metrologii do systemów wizyjnych: środowisko NI LabVIEW w laboratoriach naukowych


  Nauczanie na wyższych uczelniach technicznych powinno obejmować zarówno zagadnienia podstawowe (pozwalające zrozumieć istotę zjawisk), jak i wiedzę o najnowszych systemach i technologiach, zdobywaną poprzez włączanie studentów do prowadzonych badań naukowych. W związku z olbrzymim przyrostem informacji (badania wskazują, że co dekadę wiedza potrzebna do wyszkolenia inżyniera elektronika ulega podwojeniu [1]) i równoczesnym limitem liczby godzin dydaktycznych, często stosuje się przedstawianie podstaw na wykładach, a nowych rozwiązań - na laboratoriach. To powoduje jednak brak spójności wiedzy studentów. W Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Poznańskiej wdrożono projekt laboratoriów naukowych na kierunku automatyka i robotyka, wykorzystujących oprogramowanie i sprzęt firmy National Instruments (NI) [2]. Zajęcia obejmują takie przedmioty, jak: metrologia elektryczna, materiałoznawstwo elektryczne, układy elektroniczne, systemy telekomunikacyjne, elektroniczne systemy pomiarowe, systemy mikroprocesorowe, multimedia i systemy wizyjne. W projekcie założono, że studenci podczas wykonywania ćwiczeń w ramach kolejnych przedmiotów zgłębiają wiedzę na temat oprogramowania LabVIEW i osprzętu firmy National Instruments. Oprogramowanie NI LabVIEW i zestaw NI ELVIS II NI LabVIEW [3] jest graficznym językiem programowania systemów pomiarowych i sterujących. Programy pisane w tym środowisku są nazywane przyrządami wirtualnymi (virtual instruments, w skrócie vi’s), gdyż wygląd ich panelu czołowego imituje fizyczne przyrządy pomiarowe i sterujące. Wykonywanie aplikacji w NI LabVIEW determinuje przepływ danych pomiędzy blokami przetwarzania (prezentowanymi jako ikony na diagramie). Pozwala to na tworzenie aplikacji: od najprostszych, zbudowanych z kilku elementów, do zaawansowanych, składających się z wielu podsystemów. NI ELVIS II (educational laboratory virtual instrumentation suite) jest przeznaczon[...]

Układy elektroniczne jako elementy ludzkiego ciała i człowiek jako element układów elektronicznych


  Niektóre współczesne układy elektroniki medycznej, wspomagając osoby niepełnosprawne, pełnią funkcje zastępczych organów. Należą do nich np. implanty ślimakowe ucha wewnętrznego i stymulatory serca. W innych, rozbudowanych systemach elektronicznych, człowiek staje się ich częścią. Jest tak przykładowo w systemach monitoringu i systemach biometrycznych, które służą do rozpoznawania ludzi. W Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów (PUEP S) Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej są podejmowane badania w obu tych kierunkach. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przykłady tych badań. W szczególności omówiono: - poprawę zrozumiałości mowy poprzez separację sygnałów, - Blue Voice - system wspomagania mowy osób laryngektomowanych, - zaawansowane testy audiometryczne, - generację wielotonów nieharmonicznych, - wielokanałowy system do badań bioimpedancyjnych, - detekcję punktów akupunkturowych, - terapię dźwiękiem i diagnostykę akustyczną, - automatyczne rozpoznawanie mówcy. Poprawa zrozumiałości mowy i separacja sygnałów Znaczącym obszarem zastosowań współczesnej elektroniki jest przetwarzanie mowy w celu poprawy komunikacji interpersonalnej. Aparaty słuchowe i telefony przenośne są często używane w miejscach, w których występuje zakłócające tło akustyczne, jak np. rozmowy innych osób, czy odgłosy ruchu ulicznego (tzw. problem "cocktail party"). W takich warunkach, zwłaszcza w przypadku sensorycznych ubytków słuchu, naturalna percepcja słuchowa człowieka (zdolność do przestrzennej filtracji zakłóceń) jest ograniczona, i właśnie dlatego w takich urządzeniach pożądane jest tłumienie dźwięków zakłócających. Nowoczesnym rozwiązaniem tego problemu są wielomikrofonowe filtry kierunkowe. Badania zrozumiałości mowy z wykorzystaniem filtru z dwoma mikrofonami opisano w [1]. Uzyskane charakterystyki kierunkowe przedstawiono na rys. 1. Pomiary zrozumiałości mowy wykazały, że osiągnięto wzrost zrozumiałości m[...]

« Poprzednia strona  Strona 2