Wyniki 11-20 spośród 63 dla zapytania: authorDesc:"Marek Gromiec"

Uroczyste otwarcie nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody "Cedron" Wejherowo, 1 sierpnia 2014 r.


  Gdyński system zaopatrzenia w wodę ciągle się rozwija, czego przykładem jest nowa Stacja Uzdatniania Wody (SUW) "Cedron" w Wejherowie, przy ul. Marynarki Wojennej. Uroczyste otwarcie tej stacji nastąpiło 1 sierpnia 2014 r., a w uroczystości brał udział m.in. marszałek województwa pomorskiego - Mieczysław Struk. Na uroczystość zostałem zaproszony przez prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA) - Henryka Tomaszewskiego. PEWIK GDYNIA jest wieloosobową samorządową spółką z ograniczoną o[...]

Stacja uzdatniania wody "Cedron" DOI:

Czytaj za darmo! »

Gdyński system zaopatrzenia w wodę ciągle się rozwija, czego przykładem jest nowa stacja uzdatniania wody (SUW) "Cedron" w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej, którą uroczyście otwarto w ubiegłym roku. Wejherowo liczy ponad 50 tys. mieszkańców. Zostało założone w roku 1643 przez wojewodę malborskiego Jakuba Wejhera, a prawa miejskie uzyskało w 1650 roku. PEWIK GDYNIA jest wieloosobową samorządową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która obejmuje gminy miejskie: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i wiejskie: Kosakowo i Wejherowo. System zaop[...]

System wodociągowo-kanalizacyjny Warszawy DOI:


  W artykule przedstawiono historię rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Warszawy. Zaprezentowano m.in. wysiłki W. Lindleya i jego syna W.H. Lindleya związane z zaprojektowaniem i zrealizowaniem tego systemu, jak też, pełen sukcesu, ostatni okres rozwoju systemu, szczególnie związany z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków "Czajka". Historia zaopatrzenia w wodę Warszawy i oczyszczania ścieków w tym mieście jest niezwykle interesująca, dlatego poniżej przedstawiono zarys historycznego rozwoju systemu wodociągowo- kanalizacyjnego stolicy Polski. Dla ścisłości należy przypomnieć, że to król Zygmunt III Waza (1566-1632), w 1596 r., zdecydował o przeniesieniu siedziby królewskiej do Warszawy z Krakowa, po pożarze na Wawelu, spowodowanym prawdopodobnie przez eksperyment alchemika, na którym obecny był również sam król. Jednak Kraków pozostawał nadal oficjalną stolicą, a Warszawa została nazwana wówczas "Miastem Rezydencjonalnym Jego Królewskiej Mości". Warszawa była formalnie stolicą Polski w latach 1918-1939 i jest nią od 1945 r. do dziś (konstytucyjnie od 1952 r.). W wieku XIV-XV mieszkańcy Warszawy czerpali wodę z Wisły i jej dopływów oraz innych małych źródeł. Pod koniec XVI wieku powstał prawdopodobnie pierwszy prymitywny rurociąg warszawski. W 1606 r., Jakub Cieśla zbudował wodociąg zamkowy, który dostarczał wodę źródlaną do łazienek i kuchni Zamku Królewskiego w Warszawie. Również powstały studnie publiczne, których przykładem jest Gruba Kaśka na Tłomackiem, zbudowana w 1780 r. i odrestaurowana dzięki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warsza-wa SA. Mieszkańcy Warszawy musieli jednak czekać na wodociągi aż 280 lat, bowiem dopiero w 1886 r. powstał system wodociągów, dzięki staraniom rosyjskiego generała Sokratesa Starynkiewicza (1820-1902) - pełniącego obowiązki prezydenta miasta. Problemy sanitarne ówczesnej Warszawy to nie tylko brak wodociągów, ale również stert[...]

WEX Global 2015 Stambuł, Turcja 23-25 lutego 2015 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Światowa konferencja pt. "Woda, Energia i Społeczeństwo Bezodpadowe", zorganizowana, po raz dziewiąty, przez WEX (ang. Water and Energy Exchange - Woda i Wymiana Energii, z siedzibą w Londynie), odbyła się w hotelu Divane Istanbul Asia, zlokalizowanym w azjatyckiej części Stambułu. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Tanera Yildiza - tureckiego ministra energii i zasobów naturalnych, a wystąpienie otwierające wygłosił H. Irfan Aker - gubernator Światowej Rady Wodnej. Sesje merytoryczne obejmowały następującą tematykę: - Ocena wpływu odnowy wody na zależność woda-energia. - Rozwój technologii odsa[...]

Jubileuszowy X "Zielony Laur" Warszawa, 6 maja 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" zorganizowała i przeprowadziła, po raz dziesiąty, Jubileuszowy Konkurs Ogólnopolski "Zielony Laur" pod patronatem prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Marka Gromca przyznała nagrody za przedsięwzięcia, nowatorskie rozwiązania ekologiczne, wkład naukowy i propagowanie ekorozwoju w roku 20[...]

Uruchomienie pierwszej w Polsce oczyszczalni ścieków z technologią Nereda w Rykach DOI:10.15199/17.2015.9.3


  Nereda jest innowacyjną, zrównoważoną i efektywną technologią biologicznego oczyszczania ścieków, stosującą granulowany osad czynny. Granulowana biomasa osadza się znacznie szybciej niż biomasa kłaczkowata. Dlatego ta innowacyjna technologia charakteryzuje się niższymi nakładami inwestycyjnymi i kosztami eksploatacji. Artykuł przedstawia pierwszą w Polsce komunalną oczyszczalnię ścieków stosującą technologię Nereda, wybudowaną w 2015 roku w mieście Ryki. Powyższa oczyszczalnia ścieków posiada średni dobowy przepływ w wysokości 5320 m3/d i ładunek wyrażony w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszący 38 600. Jakość oczyszczonych ścieków spełnia ostre standardy unijne.Wprowadzenie W niniejszej pracy zaprezentowano rozwiązanie technologiczne Nereda z tlenowym granulowanym osadem czynnym, oparte o reaktory sekwencyjne. Ta technologia została wykorzystana po raz pierwszy w Polsce do oczyszczania ścieków komunalnych w Rykach. Innowacyjna technologia z granulowanym osadem czynnym Nereda [1-3] rozwiązała problem efektywnego oddzielania zawiesin osadu od oczyszczonej cieczy, co często jest utrudnione w kłaczkowatym osadzie czynnym. Tlenowy osad czynny o charakterze granulowanym ma doskonałe zdolności sedymentacyjne. Granule są selekcjonowane z konwencjonalnego osadu czynnego. Za granicą pojawiły się dalsze możliwości zastosowania tej technologii z oczyszczania ścieków przemysłowych do oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowo-komunalnych. Podstawy technologii Nereda Technologia Nereda została opracowana na Uniwersytecie Technologicznym Delft. Podstawy technologiczne stworzono w wyniku realizacji holenderskiego programu badawczego, na podstawie porozumienia między Holenderską Fundacją Badań Wodnych, Uniwersytetem Technologicznym Delft i firmą DHV oraz sześcioma urzędami wodnymi. Nereda ma patent Nr PCT/NL 2003/000642 "Metoda oczyszczania ścieków z granulowanym osadem" z 24 marca 2004 roku, jego właścicielem była firma DHV,[...]

Konferencja pt. "Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków z wykorzystaniem technologii tlenowego, granulowanego osadu czynnego na przykładzie oczyszczalni Fregata w Rykach" DOI:

Czytaj za darmo! »

Konferencja została zorganizowana w Hotelu Ibis Centrum przez firmę DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., będącą obecnie częścią Royal HaskoningDHV. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnej technologii, stosowanej do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, opartej o tlenowy granulowany osad czynny. Konferencja związana była z zastosowaniem, w 2015 roku, pierwszej w Polsce oczyszczalni ścieków z techn[...]

Jubileuszowy X "Zielony Laur" DOI:

Czytaj za darmo! »

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" zorganizowała i przeprowadziła, po raz dziesiąty, Jubileuszowy Konkurs Ogólnopolski "Zielony Laur" pod patronatem prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Kapituła konkursu przyznała nagrody za przedsięwzięcia, nowatorskie rozwiązania ekologiczne, wkład naukowy i propagowanie ekorozwoju w 2014 r. firmom, instytucjom, samorządom, oraz naukowcom. Uro[...]

Międzynarodowy Workshop "Techniczne i środowiskowe aspekty gazu łupkowego" Lublin, 18 czerwca 2015 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Międzynarodowy Workshop, poświęcony gazowi łupkowemu, który odbył się na Politechnice Lubelskiej w siedzibie Rektoratu, był zorganizowany pod auspicjami Rady Doradczej ds. Gazu Łupkowego Europejskich Akademii Nauk (ang. European Academies Sciences Advisory Council - EASAC) W imprezie brało udział 30 uczestników; powitała ich prof. Marzenna Dudzińska - prorektor Politechniki Lubelskiej. Wśród uczestników warsztatów było czterech (z siedmiu) członków EASAC reprezentujących akademie nauk: Polski, Szwajcarii, Niemie[...]

Konferencja techniczna nt. innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków "NEREDA" Ryki, 24 czerwca 2015 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Na konferencji, zorganizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM) w Rykach Sp. z o.o., przedstawiono projekt "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W Polsce oddaje się do użytku wiele oczyszczalni ścieków, ale ten obiekt ochrony wód przed zanieczyszczeniem zasługuje na szczególną uwagę ze względu na innowacyjną technologię NEREDA opartą na granulowanym osadzie czynnym, zastosowaną po raz pie[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »