Wyniki 11-20 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF GŁOWACKI"

Wpływ zmiany masy pudeł z tektur y falistej na ich odpor ność na zgniatanie statyczne (BCT) DOI:10.15199/54.2017.6.2


  Papier jest zbudowany z włókien roślinnych, przeważnie drzewnych w kształcie wydrążonego walca o długości 1-2 mm, 100 razy mniejszej średnicy i ścianie o grubości dziesiątej części średnicy. Pory w papierze to przestrzenie niezajęte przez materię stałą. Znajdują się one między włóknami, a także w ich ścianach. W roślinie ściany włókien zbudowane są w ok. 50% z celulozy, hemiceluloz i ligniny. W procesie roztwarzania drewna ze ściany włókna usuwane są lignina i częściowo hemicelulozy, wytwarzając pory w ścianie włókna. W papierze - biorąc pod uwagę pory między włóknami i w ścianie włókna - udział porów przekracza 60% [5]. Ściany włókien zbudowane są z biopolimeru celulozy. Celuloza jest wytwarzana przez rośliny w procesie fotosyntezy. Masa produkowanej rocznie przez rośliny celulozy jest najwyższa spośród wszystkich wytwarzanych produktów. Celuloza jest biopolimerem zbudowanym z merów C6H10O5 i posiada w swoim składzie trzy grupy OH, które niezwykle aktywnie łączą się z cząsteczkami wody [1]. Polimer celulozy jest łańcuchem zbudowanym z merów. Łańcuchy celulozy mają tendencję do łączenia się w wiązki wiązaniami wodorowymi. Celuloza jest jednym z najbardziej higroskopijnych związków chemicznych. Cząsteczki wody doczepiają się wiązaniem wodorowym do wodorotlenowych grup merów celulozy. W powietrzu zawierającym parę wodną ustala się zawsze równowaga termodynamiczna między celulozą a wilgotnym powietrzem [6]. W papierze powierzchn[...]

System sterowania jakością w tekturnicy - Valmet IQ DOI:


  In the article the Valmet IQ system is described. It is intender to control corrugated board production on corrugator. The system includes: condition monitoring, steam profiler, moisturizer, total moisture measurement, scanner with surface moisture measurement and warp measurement. Moisture measuring sensors Valmet IQ are the key elements of this system. Popular yzacja zakupów w sklepach internetowych powoduje rosnące zapotrzebowanie na opakowania z tektury f alistej. R ola p udeł z tektury f alistej s prowadza s ię do ochrony zawartości podczas transportu od sklepu do odbiorcy. Opakowanie spełni swoje zadanie, gdy będzie na tyle trwałe, że nie ulegnie zniszczeniu w takim stopniu, by uszkodziła się jego zawartość. W tym[...]

Znaczenie sterowania temperaturą i wilgotnością w produkcji tektury falistej DOI:


  Temperatura i wilgotność papieru Proces przetwarzania papieru na tekturę falistą wymaga na każdym etapie produkcji sterowania temperaturą i wilgotnością papieru. Na sklejarce pojedynczej, warstwa pofalowana wymaga podgrzania, w celu zmiękczenia i uplastycznienia tworzących j ą w łókien, dzięki czemu można formować fale bez załamań. Zwiększanie wilgotności przez natrysk pary wodnej pomaga w tym procesie formowania. Warstwy płaskie potrzebują także ciepła, aby przyśpieszyć żelowanie kleju skrobiowego i tym samym utworzyć mocną spoinę. Wilgoć w papierze zwiększa jego zdolność do przenoszenia i zatrzymywania ciepła. Główny składnik papieru - celuloza, podobnie jak powietrze, jest izolatorem i to właśnie woda w papierze przewodzi i akumuluje ciepło. W miarę zmniejszania się zawartości wilgoci, papier się kurczy. Gdy zostanie nasączony wodą, rozluźnia się i ponownie rozszerza, jednak nie powraca do stanu początkowego. Z każdym cyklem papier kurczy się trochę więcej. Dostarczenie ciepła do papieru wpływa na jego wilgotność. Początkowo, gdy papier jest ogrzewany, otwierają się jego pory i pęcznieją włókna, stając się bardziej podatne na przyjęcie kleju. Ze wzrostem temperatury papieru zawarte w nim cząsteczki wody stają się ruchliwe. Gdy temperatura papieru przekroczy 100°C, woda szybko odparowuje. Papier, który został przesuszony nie będzie podatny na przenikanie kleju i będzie się słabo sklejał. To jest powodem, dlaczego tak ważne jest sterowanie temperaturą papieru. Należy ciepła dostarczać tyle, aby zrównoważyć dwa czynniki: osiągnięcie wystarczającej temperatury do utworzenia spoiny i zachowanie dostatecznej wilgotności papieru. Praktyczną regułą w zarządzaniu wilgocią jest, aby tektura falista wychodząca z tekturnicy miała taką samą zawartość wilgoci, jak wchodzące do niej papiery. Zakłada się, [...]

Postęp w budowie i eksploatacji tekturnic Cz. 1. DOI:


  Producenci tektury falistej są pod coraz większą presją jej odbiorców, wymagających wysokiej jakości, np. arkuszy o płaskich powierzchniach, które można sprawnie zadrukowywać i przetwarzać w warunkach dużych prędkości urządzeń. Odbiorcy i przetwórcy tektur falistych coraz częściej poszukują dostawców i producentów tektur o niższych gramaturach. Takie warunki rynku wymuszają potrzebę zmian procesów i maszyn technologicznych. Tekturnice pracują z coraz większymi prędkościami, przy wymaganej jakości produkcji i oczekiwanej minimalnej ilości odpadów. W modernizowanych lub nowych układach technologicznych stosowane są wysoce wydajne maszyny i systemy gwarantujące osiąganie oczekiwanych wskaźników wydajności i jakości tektur oraz wytwarzanych z nich opakowań. W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia techniczne w części suchej tekturnic produkowanych i dostarczanych przez wybrane firmy.Nowe, elastyczne rozwiązania sklejarek modułowych w tekturnicach BHS Corrugated We wrześniu 2017 r. firma BHS Corrugated wprowadziła na rynek nową sklejarkę modułową MF-A (Modular Facer) (rys. 1), będącą ulepszonym rozwiązaniem wprowadzonego dwadzieścia lat wcześniej modelu MF-B. Firma została nagrodzona za nowe rozwiązanie Złotym Medalem FEFCO w kategorii "Najlepsza innowacja", podczas Seminarium Technicznego w Wiedniu w 2017 r. [1]. Kilka miesięcy później (w 2018 r.) BHS otrzymał następną prestiżową nagrodę Red Dot w kategorii "Projektu produktu" [2]. Również w 2018 r. BHS zdobył nagrodę Red Dot w kategorii "Projektu komunikacji", za rozwiązanie MCC (Machine Controle Center), stanowiące interfejs między maszyną a operatorem [3]. Sukces sklejarki modułowej MF-A był wspaniałym prezentem na 300. rocznicę powstania firmy BHS. Warto przypomnieć, że w 1994 r. BHS wprowadził na rynek sklejarkę modułową Modular Facer MF-B, która okazała się jednym z najbardziej udanych rozwiązań dla jednostkowego zespołu maszyny. Ponad tysiąc egzemplarzy tej modułowej w[...]

Postęp w budowie i eksploatacji tekturnic Cz. 2. Nowe rozwiązania w części mokrej DOI:


  Nowa linia produkcji tektury falistej wg rozwiązania MHI Japońska firma MHI (Mitsubishi Heavy Industries Machinery Systems, Ltd.) powstała w 1968 r. i ma swoją siedzibę w mieście Kobe, leżącym w południowej części kraju, niedaleko Osaki. We wrześniu ub. r. na światowym Seminarium FEFCO , dotyczącym m.in. postępu w budowie i eksploatacji tekturnic, MHI zaprezentowała swoją koncepcję nowej linii produkcyjnej tektury falistej o nazwie New Global Corrugator (NGC). Pierwszą instalację tej linii w wybranym europejskim zakładzie przewidziano w 2019 r. W nowym r ozwiązaniu z astosowany b ędzie u kład o nazwie Advanced Steady Stater, jako maszyna z podwójnym nożem (sklejarką podwójną), zdolna do wytwarzania tektury falistej z prędkością sklejania warstwy płaskiej 400 m/min, i prędkości 584 m/min warstwy pofalowanej. Dzięki najnowszym osiągnięciom Mitsubishi, każdy element maszyny został zmodernizowany i udoskonalony, aby zapewnić najwyższą jakość produkowanej tektury falistej, w warunkach najwyższych prędkości maszyny. Szerokości robocze maszyny określono na 2,5 albo 2,8 m. Produkowana i oferowana obecnie przez MHI tekturnica Mitsubishi SH450, z zainstalowanym układem Steady Stater ma prędkość konstrukcyjną 450 m/min, szerokość 2,8 m i jest wyposażona w sklejarkę podwójną. Tekturnica o takiej prędkości charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii i - dzięki specjalnemu okapowi akustycznemu - obniżonym poziomem emitowanego hałasu. Maszyna powstała w ścisłej konsultacji z klientami. Nowa część mokra została przeprojektowana, tak aby umożliwić przetwarzanie lżejszych papierów, tj. o niższych gramaturach. e nowe projekty i udoskonalenia obejmują m.in. model sklejarki pojedynczej typu 60H Facer (rys. 1), wszystkie podgrzewacze wstępne i urządzenia do wstępnego kondycjonowania papieru oraz nowy zespół klejowy Glue Machine 65J. Jest on uznany za ostatnią innowację MHI, skutecznie zastępującą dotychczasowy model 65H. Nowy zespół (rys.2)[...]

Postęp w budowie i eksploatacji tekturnic Cz. 3. Płyty grzewcze, pasy transportowe, wentylatory DOI:


  AirBond - aluminiowe płyty grzewcze w sklejarce podwójnej S klejarka podwójna jest sekcją tekturnicy, w której następuje sklejanie dwuwarstwowej tektury falistej, złożonej z warstwy płaskiej i pofalowanej, z warstwą płaską. Składa się ze stacji klejowej, w której następuje nanoszenie kleju na wierzchołki fal i dociśnięcie warstwy płaskiej. Następnie tektura falista jest transportowana na pomost z podwójnymi płytami grzewczymi, na którym następuje "dojrzewanie" spoiny klejowej. Dostarczane jest tutaj ciepło i usuwana wilgoć z tektury falistej. A ngielska firma JKSP Services [1] jest producentem płyt grzewczych AirBond o nowym rozwiązaniu. System przekazywania ciepła wg AirBond zastępuje starsze lub nieefektywne systemy, takie jak ciężkie walce i żeliwne stopy grzewcze, które nie zapewniają jednorodnego i równomiernego nacisku oraz wymaganego efektywnego przenikania ciepła. Nowe stopy grzewcze wykonane są z wytłaczanych profili aluminiowych, o konstrukcji zapewniającej sztywność i wydajność termiczną. AirBond wykorzystuje taką konstrukcję w celu zapewnienia maksymalnej i równomiernej wymiany ciepła oraz odprowadzania wilgoci w suszarni podwójnej. Na stopy aluminiowe nałożone są - dotykające tektury falistej - płytki stykowe wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości. Takie rozwiązanie zapewnia równomierny kontakt, dzięki czemu przenikanie ciepła odbywa się na całej szerokości maszyny. S pecjalnie zaprojektowane szczeliny (rys. 1) umożliwiają usuwanie wilgoci poprzez korpus płyt AirBond, co poprawia efektywność procesu sklejania i umożliwia wyższe prędkości robocze tekturnicy bez obniżania jakości produktu. System AirBond można instalować we wszystkich typach suszarni podwójnych i przy wszystkich rodzajach pasów transportowych (w tym także z cienkiego plastiku). Dokładna regulacja i niezmieniona wydajność procesu jest możliwa dzięki specjalnej konstrukcji, wykorzystującej podciśnienie powietrza. Niepotrzebne są wewnętrzn[...]

Międzynarodowa Galeria Chwały Przemysłu Papierniczego DOI:


  W Appleton, na północy Stanów Zjednoczonych, w dawnej papierni Atlas, podarowanej przez korporację Kimberly-Clark na siedzibę muzeum dziedzictwa przemysłu papierniczego, od 1992 r. działa Międzynarodowa Galeria Chwały Przemysłu Papierniczego (rys. 1 i 2). Jej celem jest uhonorowanie i ocalenie od zapomnienia postaci, które miały decydujący wpływ na rozwój przemysłu papierniczego i przetwórstwa papieru. Pomysłodawcami byli i są przedstawiciele przedsiębiorstw branży papierniczej. W Galerii Chwały znajdują się wynalazcy i wprowadzający wynalazki w życie, założyciele znaczących przedsiębiorstw papierniczych i produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu papierniczego, naukowcy, autorzy podręczników i programów szkoleniowych, organizatorzy nauczania. Dotychczas w ten sposób uhonorowano 139 Osób. Wśród nich możemy znaleźć takie postacie historyczne, jak Cai Lun, Johann Gutenberg, Luis-Nicolas Robert. W 2007 r. w Galerii Chwały został umieszczony Lothar Göttsching, profesor Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, wieloletni członek Rady Nauk[...]

Wpływ wilgotności na wybrane właściwości mechaniczne papierów i tektur

Czytaj za darmo! »

W ramach prac prowadzonych, w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej wykonano badania mające na celu określenie wpływu wilgotności na wybrane właściwości mechaniczne papieru i tektury falistej. Próbki przed badaniem klimatyzowano w powietrzu o różnej wilgotności względnej w zakresie od 25 do 99%, aż do uzyskania wilgotności równoważnej z otoczeniem. W przypadku tektury falistej określano jej odporność na zgniatanie siłami ściskającymi, działającymi w kierunku równoległym do kierunku grzbietów fal. Papiery poddawano jednokierunkowym próbom rozciągania i ściskania siłami działającymi w ich płaszczyznach. Na podstawie przeprowadzonych badań przeanalizowano zmiany różnych właściwości wytrzymałościowych papierów i tektur w funkcji ich wilgotności. Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Głowacki: Influence of humidity upon selected mechanical properties of paper and board. Within the framework of work carried out in the Paper and Printing Industry Institute of the Łódź Technical University tests have been carried out aimed at the determination of the influence of humidity upon selected mechanical properties of paper and corrugated board. The specimens before testing were conditioned in air with various relative humidity in the range of 25 to 99% up to the achievement of the humidity in balance with the environment. In the case of corrugated board its resistance to compression with compression forces acting in parallel to the flute-tips was determined. Papers were subjected to single direction tensile and compression trials with forces acting in their plane. On the basis of tests that were carried out the changes in various strength properties of paper and board in function of their humidity have been analysed. Bardzo ważnym czynnikiem, jaki należy uwzględnić przy badaniu właściwości mechanicznych papierów, tektur i wykonanych z nich wyrobów jest ich wilgotność. Wyroby p[...]

SAICA - od Saragossy, przez Francję, do Wielkiej Br ytanii i Polski


  Najnowsza papiernia w Wlk. Brytanii znajduje się w Parlington i należy do hiszpańskiego koncernu SAICA. Ta rodzinna firma zajmuje się produkcją papierów i ich przetwórstwem na wysokiej jakości opakowania z tektury falistej. Jej taktyka działania oparta jest na modelu "B2B", który w przełożeniu na język polski można nazwać: "biznes do kwadratu" albo "podwójny biznes". Polega on na: - inwestowaniu w nowe moce produkcyjne i w pozyskiwanie surowców, - zwiększaniu produkcji papieru i zwiększaniu mocy w jego przetwarzaniu. Dewizą firmy jest "zapewnić spełnienie oczekiwań i zadowolić klientów", a udokumentowana pracowitość i dokładność - kluczem do dynamicznego rozwoju. Si e d z ib a i z a k ła d y S A I C A w H i s z p a n i i SAICA to skrót od Sociedad Annima Industrias Celulosa Aragonesa, a jej "papiernicza" historia zaczyna się od roku 1941, w którym firma rozpoczęła produkcję papieru w Saragossie, aragońskim mieście znajdującym się w północno-wschodniej Hiszpanii. Wcześniej, już od 1916 r., właściciele firmy działali w branży włókienniczej. Poszukując surowców włóknistych (głównie bawełny) do swojej produkcji, zwrócili uwagę na słomę, stwierdzając, że jej włókna są przydatne do wytwarzania papieru. Po niezbędnych inwestycjach technicznych firma produkowała papier z masy słomowej aż do lat 90. minionego wieku. Obecnie w papierni w Saragossie produkuje się ok. 500 000 t/r. papieru z mas makulaturowych i celulozowych na dwóch maszynach papierniczych (PM6 i PM7). Niedaleko tej papierni, w odległym o 21 km El Burgo de Ebro powstała w latach 90. ubiegłego stulecia druga papiernia, która stała się najważniejszym ośrodkiem koncernu, produkując prawie 1 200 000 t/r. papieru na trzech maszynach papierniczych (PM8, PM9 i PM10). Dla obu miejsc produkcyjnych firma zorganizowała nowoczesną sieć zbioru makulatury, z której produktem finalnym są opakowania z tektury falistej (1). SAICA jest określana jako światowy lider w produkcji tektury [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »