Wyniki 11-20 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA"

Konferencja "Projektowanie, wykonawstwo i monta" barier drogowych oraz ochrona przed hałasem komunikacyjnym"

Czytaj za darmo! »

W dniach 22-24.02 br. w hotelu Prezydent w Krynicy Górskiej odbyła się konferencja pt. "Projektowanie, wykonawstwo i monta˝ barier drogowych oraz ochrona przed hałasem komunikacyjnym" zorganizowana przez Polimex-Mostostal z naukowym patronatem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Obradom przewodniczyli v-ce prezes Polimexu-Mostostal Aleksander Jone[...]

Wpływ zastosowanej technologii i produktów na trwałość, koszt i przyjazność środowisku zabezpieczenia antykorozyjnego


  Dokonano przeglądu stosowanych najczęściej technologii zabezpieczeń antykorozyjnych na dużych konstrukcjach stalowych pod kątem ich przyjazności dla środowiska, trudności wykonania, trwałości i kosztów. Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, farby przeciwkorozyjne, trwałość systemów antykorozyjnych The impact of the technology and products used on the cost, durability and environmental friendliness of the protective coating formed The most commonly used technologies for corrosion protection of large-scale steel structures are reviewed in their aspects of environmental friendliness, application diffi culties, durability and costs. Keywords: corrosion protection, anticorrosive paints, anticorrosive coatings durability 1. Wstęp W ciągu ostatnich 30 lat nastąpił niespotykany rozwój w dziedzinie polimerów [1], co wpłynęło również na zmiany w dziedzinie farb antykorozyjnych. Równolegle do wymagań stawianych nowym farbom dostosowały się technologie ich nakładania i przygotowania powierzchni. Część zmian wymuszona została wymaganiami środowiskowymi, część potrzebą większej trwałości zabezpieczeń oraz chęcią przyspieszenia i ułatwienia prac antykorozyjnych. W artykule dokonano przeglądu stosowanych najczęściej technologii zabezpieczeń antykorozyjnych na dużych konstrukcjach stalowych pod kątem ich przyjazności dla środowiska, trudności wykonania, trwałości i kosztów. 2. Przegląd systemów antykorozyjnych stosowanych do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych Przegląd systemów malarskich i metalizacyjno- malarskich stosowanych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych zawiera piąta część normy PN-EN ISO 12944 [2]. W tabeli 1 zestawiono podane w normie systemy powłokowe o długim okresie trwałości w środowiskach C5-M i C5-I. Brakuje w niej stosowanych już powszechnie na konstrukcjach systemów z farbami polisiloksanowymi i polifl uorowymi. Związane jest to zapewne z bardzo długim czasem tworzenia norm. Równocześnie nor[...]

felieton krótki i nieregularny - Felieton wakacyjny

Czytaj za darmo! »

W branży budowlanej sezon w pełni. Pogoda w końcu sprzyja i są świetne warunki do pooglądania co i jak zostało zrobione. Zachęcam Państwa do oglądania, robienia zdjęć i oczywiście przysyłania do redakcji - z komentarzem lub bez, z określeniem miejsca zaobserwowanych ciekawostek lub przekazania samych ciekawostek jako takich. Ja już trochę pooglądałam i podzielę się z Państwem wrażeniami. Po pierwsze kolory - jest to zawsze prawie najważniejsza decyzja przy budowie nowego obiektu, zatwierd[...]

Smutny felieton o Ważnych Producentach DOI:

Czytaj za darmo! »

Od 30 lat, albo i dłużej, współpracuję ze wspaniałymi producentami farb, obecnymi na rynku polskim. Mam wrażenie, że to aż za długo, bo coś bardzo szybko zaczęło się zmieniać. Dla mnie początkiem tych przyspieszonych zmian stało się pojawienie farb epoksydowych o nieograniczonym okresie przemalowania. Mogą się zdarzyć takie farby o wyjątkowo wysokiej zawartości wypełniaczy płatkowych, które dają chropowatość powierzchni i szansę na zakotwiczenie się następnej powłoki. Mogą być też farby, które mają przedłużony łańcuch utwardzacza. Tworzą one co prawda powłokę o mniejszej gę[...]

Logistyka w pracach antykorozyjnych DOI:10.15199/40.2016.9.6


  Omówiono problemy związane z właściwym harmonogramem i umiejscowieniem wykonywania prac antykorozyjnych w procesie budowlanym. Pokazano braki w dokumentach i wymaganiach obowiązujących przy realizacji tych prac. Słowa kluczowe: zabezpieczenia antykorozyjne, specyfikacje zabezpieczeń antykorozyjnych, przetargi na prace budowlane The problems connected with an appropriate timetable and location for anticorrosion works in the construction process is described. Deficiencies in the documents and requirements governing the implementation of these works are shown. Keywords: anticorrosion protection, competitions for anticorrosion works, specifications of anticorrosion works 1. Wstęp Prawidłowe wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na dużych konstrukcjach stalowych, zarówno nowych, jak i remontowanych, jest trudnym, kompleksowym procesem wymagającym współpracy i uzgodnień wielu jednostek realizujących całą inwestycję budowlaną. Brak jednoznacznego ustalenia procedur i harmonogramu oraz sprawdzenia wiarygodności wszystkich członków biorących realny udział w pracach, może zakończyć się niewłaściwą jakością ich wykonania, a w związku z tym obniżoną trwałością, przedłużeniem czasu realizacji inwestycji, a w konsekwencji wzrostem kosztów bezpośrednich, a przy remontach również pośrednich. Poniżej przedstawiam omówienie najważniejszych według mnie punktów, które muszą być zaplanowane i uzgodnione oraz zawarte w odpowiednich dokumentach przed rozpoczęciem prac w wytwórni, albo na placu budowy. 2. Probl[...]

EUROCORR DOI:

Czytaj za darmo! »

EUROCORR - wiodący europejski Kongres Korozyjny po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, w dniach 9-13 września 2018 roku. Kongres EUROCORR obejmuje szeroko pojętą tematykę zagadnień korozji i ochrony przed korozją, m.in.: powłoki, korozja w przemyśle rafineryjnym, korozja w przemyśle motoryzacyjnym, ochrona katodowa, korozja materiałów polimerowych, korozja i ochrona przed korozją systemów wody pitn[...]

Polscy naukowcy i praktycy na Kongresie EUROCORR 2018 DOI:


  Kongres EUROCORR 2018 organizowany w Krakowie przez nasze Stowarzyszenie okazał się sukcesem. Zebraliśmy mnóstwo gratulacji za największą liczbę uczestników w historii EUROCORRu (od 1956 roku), świetną organizację, wspaniały ośrodek (ICE Kraków), uśmiech, życzliwość i niesamowitą kompetencję naszych ludzi organizujących i obsługujących Kongres i za … pogodę, której nawet Sewilla (Hiszpania), gdzie w przyszłym roku będzie EUROCORR, mogła nam pozazdrościć. Nigdy jeszcze w historii EUROCORR-u tylu Polaków nie uczestniczyło w tej konferencji: było nas 119 osób !!! Mieliśmy polskiego Prezydenta EUROCORRu 2018 - Agnieszka Królikowska, a prof. Leszka Rafalskiego, prof. Henryka Balę i prof. Pawła Łukowskiego w Komitecie Naukowym Kongresu. Michael Thorup Kruse z Jotun Polska wygłosił referat plenarny: Outlook for the future. 23 referaty polskich naukowców zostały zakwalifikowane do wygłoszenia: 6 referatów w sekcji “Corrosion by Hot Gases", 3 referaty w sekcji “Metallic Coatings", 2 referaty w sekcji “Mechanisms & Methods", 2 referaty w sekcji “Marine Corrosion", 2 referaty w sekcji “Inor[...]

Co mogą, a czego nie mogą przeciwkorozyjne powłoki cynkowe DOI:


  W stosowaniu powłok cynkowych, tak jak każdej innej zaawansowanej technologii, trzeba być świadomym korzyści i zagrożeń. Nie leży to w naturze ludzkiej ani w stosowaniu rozwiązań technicznych ani w polityce, ani w innych dziedzinach życia. Dlatego tym większa odpowiedzialność za prowadzenie badań i rozpowszechnianie ich wyników oraz wiedzy zgromadzonej w dokumentach normatywnych spoczywa na grupie fachowców pracujących w tej dziedzinie - na nas, antykorozjonistach.W stosowaniu powłok cynkowych, tak jak każdej innej zaawansowanej technologii, trzeba być świadomym korzyści i zagrożeń. Nie leży to w naturze ludzkiej ani w stosowaniu rozwiązań technicznych ani w polityce, ani w innych dziedzinach życia. Dlatego tym większa odpowiedzialność za prowadzenie badań i rozpowszechnianie ich wyników oraz wiedzy zgromadzonej w dokumentach normatywnych spoczywa na grupie fachowców pracujących w tej dziedzinie - na nas, antykorozjonistach. Często w wyb[...]

Wpływ okresu przemalowywania powłok epoksydowych na adhezję powłok nawierzchniowych i właściwości ochronne całego systemu powłokowego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania zależności adhezji i właściwości ochronnych systemów powłokowych od stanu powierzchni powłoki międzywarstwowej nie starzonej i starzonej przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej. Powłoki międzywarstwowe poddano starzeniu w czasie 500 h w komorze UV. Po starzeniu powłok epoksydowych oznaczono swobodną energię powierzchniową oraz obecność grup polarnych. Właściwości ochro[...]

Wybrane problemy, na które trzeba zwracać uwagę, stosując jako zabezpieczenie antykorozyjne powłokę cynkową zanurzeniową lub system duplex z tą powłoką

Czytaj za darmo! »

Cynkowanie zanurzeniowe zapewnia bardzo dobrą ochronę konstrukcji stalowych przed korozją, jednak wiążą się z nim problemy z nakładaniem wyrobów lakierowych na powłoki cynkowe, prowadzące do zmniejszenia skuteczności i trwałości systemu duplex. Problemy z malowaniem stali ocynkowanej wynikają zarówno ze stanu powierzchni powłok cynkowych zależnym od procesu cynkowania, jak i z nieodpowiednieg[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »